הבהלה לדירות: זינוק של 100% ברווחי לאומי למשכנתאות

האשראי לציבור בניכוי הפרשה להפסדי אשראי הסתכם ב–61.2 מיליארד שקל - לעומת 56.3 מיליארד שקל בסוף 2011

הגאות החוזרת בשוק הנדל"ן מוצאת את ביטויה היום בדוחות בנק לאומי למשכנתאות. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-241 מיליון שקל - עלייה של 54.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

התשואה נטו על ההון הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2012 ב-11.4%, בחישוב שנתי.

ברבעון השלישי של השנה הסתכמו רווחי הבנק ב 86 מיליון שקל - עלייה של 100% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

האשראי לציבור בניכוי הפרשה להפסדי אשראי, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ב-61.2 מיליארד שקל - לעומת 56.3 מיליארד שקל בסוף 2011.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה העמיד הבנק הלוואות לדיור, מכספי בנק, בסך של 9.4 מיליארד שקלים לעומת סך של 8.6 מיליארד שקלים, בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של 8.3%.

צרו איתנו קשר *5988