5 הבנקים הגדולים הרוויחו כ-5 מיליארד ש' מתחילת השנה

בנק לאומי הרוויח ברבעון השלישי 479 מיליון שקל, למרות הפרשה של 150 מיליון שקל בגין פרישה מוקדמת של 250 עובדים, כחלק מהאצת תוכנית ההתייעלות ■ בנק הפועלים הרוויח 1.89 מיליארד שקל מתחילת השנה, ובניגוד לרוב הבנקים, רשם ירידה בחובות הפגומים

האטה במשק? רגולציה מתהדקת? תהליכי התייעלות מסיביים? בינתיים לא ממש רואים שהתהליכים הללו משפיעים על דוחות הבנקים (ברוב המקרים). חמשת הבנקים הגדולים הרוויחו 4.97 מיליארד שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ירידה של פחות מ-1% לעומת התקופה המקבילה. למרות ההאטה במשק, נרשמה יציבות בהפרשה להפסדי אשראי ברוב הבנקים, וההפרשות עמדו על פחות מ-0.5% מסך תיק האשראי - שיעור המתאר משק במצב טוב.

את הרווח הגבוה ביותר מבין הבנקים ממשיך להציג בנק הפועלים, שהרוויח בתשעת החודשים הראשונים של השנה 1.89 מיליארד שקל, ירידה של 8.8% לעומת התקופה המקבילה. את התשואה על ההון הגבוהה ביותר ממשיך להציג בנק מזרחי-טפחות, בניהולו של אלי יונס, וזאת למרות שהרבעון השלישי היה פושר למדי. התשואה על ההון של מזרחי-טפחות עמדה על 13.5%.

בנק לאומי פרסם היום דוח טוב. הבנק, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, הרוויח ברבעון השלישי 479 מיליון שקל, לעומת 150 מיליון שקל ברבעון המקביל. על הרווח העיבה הפרשה שביצע הבנק בגובה של 150 מיליון שקל בגין הקדמת פרישה של 250 עובדים במסגרת תוכנית ההתייעלות.

ההפרשה שביצע לאומי היא כאמור חלק מתוכנית ההתייעלות שעליה הודיע בחודש פברואר, ושבמסגרתה אמורים לעזוב את הבנק 800 עובדים. בלאומי החליטו שכדי שתוכנית ההתייעלות תהיה אפקטיבית יותר, תמהיל העובדים שעוזבים את הבנק יכלול יותר עובדים ותיקים (בעלי שכר גבוה) מאשר עובדים זמניים (בעלי שכר נמוך יחסית), לעומת התוכנית המקורית. ככל הנראה לא צפויות הפרשות בסדר גודל דומה ברבעונים הבאים.

ספדיה תרם להכנסות מעמלות

הכנסות המימון נטו של לאומי גדלו ברבעון ב-1.7% לעומת הרבעון המקביל, לרמה של 1.87 מיליארד שקל. יחד עם זאת מדובר בירידה קלה של כ-3% לעומת הרבעון השני של השנה.

ההכנסות מעמלות עמדו ברבעון השלישי על 1.05 מיליארד שקל, עלייה של 4.5% לעומת הרבעון המקביל. עיקר העלייה היא בעמלות של הבנק מפעילות בחו"ל, ובמיוחד כתוצאה מבנק ספדיה השוויצרי, שאותו רכש לאומי בסוף שנת 2011.

תיק האשראי של הבנק רשם צמיחה זניחה של 0.2% מתחילת השנה ל-241.4 מיליון שקל. לעומת זאת, האשראי העסקי של הבנק (אשראי ללקוחות גדולים) ירד במהלך הרבעון השלישי ב-5.2%, ומתחילת השנה קטן ב-8.7% ל-70.9 מיליארד שקל.

ככל הנראה מגמה זו צפויה להימשך, שכן בלאומי מעדיפים שתיק האשראי יהיה מפוזר יותר, ויגדל בעיקר במגזר הקמעוני.

ואכן, האשראי למשקי בית, שכולל משכנתאות, גדל ברבעון החולף ב-3.3% ל-89 מיליארד שקל. למרות הגאות בשוק הדיור, וההאטה במשק, היקף האשראי בפיגור בפעילות המשכנתאות של הבנק נמצא בירידה, ועמד על 830 מיליון שקל בסוף ספטמבר, לעומת 918 מיליון שקל בתחילת השנה.

ההפרשות להפסדי האשראי עמדו ברבעון השלישי על 292 מיליון שקל, לעומת 378 מיליון שקל ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הפריש הבנק 850 מיליון שקל, לעומת 349 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

במונחים שנתיים, מדובר בהפרשה של 0.47% מהתיק, גידול חד יחסית לעומת התקופה המקבילה, אז עמד שיעור ההפרשה על 0.2%.

עיקר ההפרשה היא פרטנית ולא קבוצתית, כלומר הפרשה בגין לקוחות ספציפיים בעייתיים: ההפרשה הפרטנית עמדה ברבעון על 211 מיליון שקל, ואילו הקבוצתית על 81 מיליון שקל. היקף החובות הפגומים (חובות בסיכון הגבוה ביותר) גדל מתחילת השנה בכ-8% ל-5.9 מיליארד שקל.

כאמור, בשורה התחתונה הרוויח הבנק ברבעון השלישי 479 מיליון שקל, רווח המשקף תשואה על ההון של 8%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו הרווחים על 1.19 מיליארד שקל, ירידה של 6.5% לעומת התקופה המקבילה. הלימות ההון ליבה של הבנק עומדת על 8.6%.

פועלים: ירידה באשראי הפגום

בנק הפועלים פרסם דוח סטנדרטי ללא אירועים חריגים, המציג צמיחה מתונה בפעילות הבנקאית הרגילה. כאמור, הבנק הרוויח 625 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של כ-3% לעומת הרבעון המקביל. בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמדו רווחי הבנק על 1.89 מיליארד שקל, ירידה של קרוב ל-9% לעומת התקופה המקבילה. התשואה על ההון של הבנק עומדת על 10.3%, והלימות ההון ליבה שלו על 8.5%.

הרווח המימוני מפעילות שוטפת עמד ברבעון השלישי על 2.02 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל. ההכנסות מעמלות עמדו על 1.31 מיליארד שקל, עלייה של כ-3% לעומת התקופה המקבילה. העלייה נבעה בעיקר מגידול בשימוש בכרטיסי אשראי, וכן מגידול של עמלות הקשורות לפעילות ני"ע בחו"ל.

תיק האשראי של בנק הפועלים צמח בכ-1.5% מתחילת שנת 2012, לסך של 249.9 מיליארד שקל.

הפסדי האשראי של הבנק עמדו ברבעון השלישי על 286 מיליון שקל, לעומת 344 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפרשות מהוות 0.45% מתיק האשראי.

בדומה לבנקים האחרים, גם בבנק הפועלים עיקר ההפרשות הן על בסיס פרטני, ולא קבוצתי. בעוד שברוב הבנקים האשראי הפגום נמצא במגמת גידול מתחילת השנה, הרי שבבנק הפועלים נרשמה דווקא ירידה קלה של כ-1%. ירידה זו נבעה מכך שהבנק סיווג באגרסיביות יחסית חובות כחובות פגומים בשנת 2011, ולכן כיום נותר לו מרווח נשימה, שמאפשר לו שלא להגדיל את הסעיף הזה, למרות ההאטה במשק.

תוצאות הפועלים
 תוצאות הפועלים

תוצאות לאומי
 תוצאות לאומי

הבנקים הרוויחו
 הבנקים הרוויחו

צרו איתנו קשר *5988