סאני של בן דב בחדלות פירעון, ומחזיקי האג"ח נתונים במלכוד

העמדת החוב לפירעון מיידי עשויה לסכן את עסקת פרטנר עם חיים סבן ואת זיכיון סמסונג ■ מאידך, בן דב לא מתכוון לתרום להסדר חוב עתידי והתרומה שלו, לטענתו, היא בערך המוסף שהוא מביא בניהול

חברת סאני אלקטרוניקה, שבשליטת אילן בן דב, כבר נמצאת "דה פקטו" בחדלות פירעון, לאחר שאיחרה בתשלום הריבית בחודש יוני, ובקופתה לא נותרו מזומנים. לפני יומיים הודיעה החברה כי אין ביכולתה ובכוונתה לבצע את תשלומי הקרן והריבית לשלוש סדרות האג"ח בחודש הבא, בהיקף של כ-67 מיליון שקל. אמש הלכה חברת הדירוג מידרוג צעד נוסף קדימה, וניתחה את ההחזר הצפוי למחזיקי האג"ח במקרה של פירוק החברה.

ניתוח זה נעשה במסגרת הורדת הדירוג של סאני בדרגה אחת ל-C - הדירוג הנמוך ביותר לפני מצב של חדלות פירעון, עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית. האנליסטים טל טוטנאור ואבי בן-נון סקרו את מצבת הנכסים של סאני, אשר כוללת בעיקר את מניות סקיילקס (78.7% מההון), בעלת השליטה בחברת הסלולר פרטנר, שצפויה לעבור בקרוב לידי המיליארדר חיים סבן. מניות אלו משועבדות כולן לטובת מחזיקי האג"ח של סאני.

נוסף על כך יש לסאני גם החזקה ישירה (1.4%) במניות פרטנר , המשועבדות לבנק מזרחי טפחות, ב-56% ממניות חברת האינטרנט תפוז, החזקה של 0.5% ביצרנית מערכות הבטיחות לרכב Mobileye, וכן היא מחזיקה אג"ח סקיילקס בשווי של מיליוני שקלים בודדים.

מצבת הנכסים של סאני מסתכמת בכ-218 מיליון שקל, והחוב הפיננסי של החברה עומד על כ-281 מיליון שקל - 254 מיליון שקל למחזיקי האג"ח והיתרה לבנק מזרחי. איגרות החוב של סאני נסחרות בתשואה של עד 250% ובמחיר ממוצע של 40 אג'. למרות שהפחתת הנכסים מההתחייבויות מביאה להחזר של כ-75% מהחוב הפיננסי, במידרוג מעריכים כי הוא צפוי להיות נמוך יותר, בדומה למחיר הנוכחי שבו נסחרות האג"ח ביחס לפארי ("תספורת" של 60%).

"באומדן ההפסד הצפוי הערכנו כי שווי הנכסים בתנאי Distress יהיה נמוך מערכי השוק הנוכחיים, וכן הבאנו בחשבון הוצאות הנהלה ופירוק", כתבו האנליסטים של מידרוג.

בין הפטיש לסדן

מחזיקי האג"ח של סאני נמצאים בין הפטיש לסדן - מצד אחד הם מעדיפים שלא להעמיד את החוב לפירעון מיידי ופירוק, כדי שלא לסכן את העסקה עם סבן (שעשויה להשביח בעתיד את שווי מניות סקיילקס - הנכס העיקרי של החברה).

מנגד, בן דב הצהיר שאין בכוונתו להביא תרומת בעלים להסדר חוב עתידי, והתרומה שלו, לטענתו, היא בערך המוסף שהוא מביא בניהול. מחזיקי האג"ח חוששים גם כי אם יעמידו את החוב לפירעון מיידי, שיביא לפירוק החברה, עלולה סמסונג לקחת את זיכיון יבוא המכשירים הסלולריים שלה מסקיילקס, שהנו הנכס העיקרי שייוותר בה לאחר השלמת עסקת סבן.

בסאני הגדירו את החודשים הבאים עד להשלמת עסקת סבן, שצפויה להתבצע עד חודש פברואר 2013, כ"תקופת ביניים", וביקשו ממחזיקי האג"ח שלא לנקוט פעולות עד להשלמת העסקה. מחזיקי האג"ח דורשים כי בן דב יממן את פעילות סאני בתקופה זו, בסכום של 2-3 מיליון שקל, אולם עד עתה לא הגיעו הצדדים להסכמה.

הפסד צפוי של 40-80 מ' ש'

בתוך כך פרסמה היום סקיילקס אסיפה דחופה, לצורך אישור עסקת סבן. במסגרת העסקה אמור המיליארדר לרכוש כשני שלישים מהחזקותיה של סקיילקס בפרטנר (30.7% מההון) תמורת 250 מיליון שקל. נוסף על כך ייקח על עצמו סבן את חוב של סקיילקס להאצ'יסון מהונג קונג, בגובה של כ-300 מיליון דולר. סקיילקס תהיה זכאית לחלקה בדיבידנד שתחלק פרטנר בגין רווחי 2012, ותוכל לקבל עד 115 מיליון שקל נוספים.

לצורך אישור העסקה זימנו נאמני האג"ח אסיפה דחופה ליום שני הקרוב, 17 בחודש. האישור מותנה ברוב של 75% ממחזיקי האג"ח, ובסקיילקס מאמינים כי יהיה רוב שכזה, שכן העסקה טובה יותר מכל אלטרנטיבה, ואין עסקה אחרת שמונחת על השולחן. נוסף על כך עדכנה היום סקיילקס, כי עם חתימת הסכם הרכישה, ההסתברות להשלמת העסקה הפכה לגבוהה, ולכן בדוח רווח והפסד של הרבעון הרביעי לשנת 2012 תוצג פעילות פרטנר כ"פעילות מופסקת".

להערכת סקיילקס, ההשפעה החשבונאית הכוללת של העסקה על הדוחות הכספיים שלה תתבטא בהפסד של 80 מיליון שקל לבעלי המניות.

יחד עם זאת, אם סקיילקס תקבל את מלוא הדיבידנד שהיא אמורה לקבל במסגרת העסקה (115 מיליון שקל), יקטן ההפסד לבעלי המניות ל-40 מיליון שקל. ההשפעה על דוחות סאני, שמחזיקה ב-78.7% בסקיילקס, צפויה להיות לפי חלקה, כך שהיא צפויה לרשום הפסד של 32-64 מיליון שקל בגין השלמת העסקה.

צרו איתנו קשר *5988