"בנק ישראל רומז שמדיניות הריבית תיגזר מצמיחה ללא הגז"

כך מציין אמיר כהנוביץ, כלכלן מאקרו ראשי מכלל פיננסים ■ עפר קליין מהראל ביטוח: "הורדת הריבית צפויה להמשיך ולתמוך בנדל"ן כאלטרנטיבה להשקעה פיננסית ומכאן לתמוך ברמת המחירים בשוק הנדל"ן"

בנק ישראל הפתיע והוריד את הריבית לינואר ב-0.25% לרמה של 1.75%. בבנק ציינו כי כי התפתחות המחירים בפועל והציפיות לאינפלציה לשנה קדימה, וההפתעות כלפי מטה במדדי המחירים לצרכן שנרשמו בחודשים האחרונים - מצביעים כולם על המשך הירידה בסביבת האינפלציה וככל הנראה גם על רפיון בביקושים המקומיים.

בתגובה, אמר אמיר כהנוביץ, כלכלן מאקרו ראשי בכלל פיננסים, כי "בניכוי השפעת תחילת הפקת הגז מתמר, הצמיחה ל-2013 עודכנה כלפי מטה ל-2.8% לעומת 3% בתחזית הקודמת. הבנק הוסיף כי ההתפתחות הצפויה בתעסוקה ובאבטלה עקבית עם שיעור הצמיחה ללא הפקת הגז, כלומר הוא רומז שמדיניות הריבית עשויה להיגזר מהצמיחה ללא הגז. השפעות ההכנסות מקידוח 'תמר' לא הוכנסו במלואן לתחזיותינו, עד שנראה את הכסף".

יוסי פרנק, מנכ"ל אנרג'י פייננס: "החלטה צפויה לחלוטין על פי כל הפרמטרים על פיהם קובע בנק ישראל את גובה הריבית - הצמיחה בנסיגה, האבטלה בעלייה, האינפלציה עמוק בתוך היעד ושער החליפין נמוך מאוד ומסכן צמיחה עתידית. בנק ישראל שולח איתות ברור לממשלה היוצאת והנכנסת שמעתה עליה לטפל בעצמה בבועת הנדל"ן, שכן הוא את שלו תרם בצעדים האחרונים ואי אפשר לכופף את כל המשק לטובת הריבית על מנת לסייע לבלימת עליית המחירים".

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של דש בית השקעות, כי "בנק ישראל ממשיך לשאת את הנטל של המדיניות הכלכלית וממלא את החלל שמותירה הממשלה. אם מחירי הדירות לא יעצרו בחודשים הקרובים או שהממשלה החדשה לא תצליח לגבש תקציב אחראי, הריבית הנמוכה של בנק ישראל עלולה להיות זרז לבעיות לא פשוטות לכלכלה ולשווקים".

רונן מנחם, מנהל מחלקת השקעות ואסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות, אמר כי "להערכתנו, הריבית לא תשתנה עוד, אלא אם מדד המחירים לצרכן יוסיף להיות נמוך בהרבה מההערכות המוקדמות, כפי שאירע בשלושת החודשים הקודמים. לדעתנו, הסיכוי לכך נמוך. במבט ל-12 החודשים הבאים, אנו שבים על הערכתנו כי בנק ישראל יתחיל להעלות את הריבית במהלך המחצית השנייה של השנה. הבנק יבחן את השלכות ההגבלות האחרונות על שוק הדיור (לדבריו מוקדם להעריך את השפעתן) וימתין לראות אם תקציב המדינה בשנה הבא יהיה מרסן ויעיד על משמעת תקציבית".

יוסי פריימן, מנכ"ל קבוצת פריקו: "החלטת בנק ישראל קיבלה תמיכה מנתוני מדד המחירים לצרכן של החודשים האחרונים, כאשר המדד בפועל נמוך מזה החזוי על ידי שוק ההון והכלכלנים. תוואי האינפלציה מתכנס לעבר לטווח של 1.8%-1.6%. צמצום פער הריביות מול ארה"ב ואירופה יכול למתן עודפי מט"ח בשוק המקומי ולפגוע באטרקטיביות של ההימור כנגד השקל. להערכתינו אף כי לדולר פוטנציאל היחלשות מרשים אל מול השקל הרי שבטווח הקצר, צמצום פער הריביות צפוי לתרום לפיחות השקל".

"הבנק המרכזי יאלץ לשנות כיוון"

יניב פגוט, אסטרטג ראשי בקבוצת איילון: "הורדת הריבית נועדה להתמודד עם אתגר אובדן מומנטום הצמיחה במשק המקומי. תחזית האינפלציה העדכנית של בנק ישראל לשנת 2013 גורסת כי המחירים יעלו בשנת 2013 ב-1.8%. אולם, ראוי לציין כי הבנק המרכזי מניח כי רכיב שכר הדירה במדד יוותר בשנת 2013 ללא שינוי. קרי, שאר רכיבי המדד צפויים לעלות בשיעור שנתי ממוצע של 2.4% - ולפיכך טעות של הבנק בתחזית רכיב שירותי הדיור בבעלות בשילוב עם העלאות מיסים עקיפים והתייקרות חריגה במחירי החשמל - והבנק המרכזי יאלץ לשנות כיוון".

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "להערכתנו, הורדת הריבית צפויה להמשיך ולתמוך בנדל"ן כאלטרנטיבה להשקעה פיננסית ומכאן לתמוך ברמת המחירים בשוק הנדל"ן. אנו מעריכים שלא נראה הורדות ריבית נוספות בזמן הקרוב. בנוסף, לדעתנו קשה מאוד לאמוד את ההשפעה של הזרמת הגז מתמר שתלויה בפרמטרים טכנולוגיים ואחרים ואנו בוחרים כרגע להיות יותר שמרנים בנושא".

נשיא להב, רו"ח אהוד רצאבי: "הריסון הפיסקלי צפוי לתת את אותותיו ולהכביד בתקופה הקרובה על פעילות המשק ברבעונים הבאים, על רקע הקושי המתגבר במציאת מקורות מימון לפעילות הסקטור העסקי והמשך ההאטה בצמיחה הגלובלית. לאור זאת, יש להקל על העלות והנגישות לאשראי לעסקים קטנים תוך שמירה על יציבות כלכלית".

גולן ספיר, משנה למנכ"ל סיגמא בית השקעות, אמר כי "ניתן להעריך, שבנק ישראל משאיר לעצמו עוד מס' כדורים במחסניתו המתרוקנת על מנת להתמודד עם הדרישות שיציבו המפלגות שיצטרפו לקואליציה בסוף ינואר והשפעתן על דיוני תקציב 2013".

יו"ר ועדת הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, מיקי שרן, אמר כי "הפחתת הריבית תסייע למגזר העסקי להתמודד עם ההאטה הניכרת בפעילות הכלכלית וכן עם קשיי המימון עימם מתמודד בימים אלו המגזר העסקי כולו ומגזר העסקים הקטנים והבינוניים בפרט. כמו כן, מסייעת הריבית הנמוכה למתן את הכוחות הפועלים לתיסוף שערו השקל ולשחיקה ברווחיות היצוא".

עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות: "מי שאינו רוצה לזרוק לחינם עשרות אלפי שקלים, חייב לבדוק את כדאיות המחזור של המשכנתא - כיום גדלה מאוד הכדאיות במחזור משכנתאות. לצערנו, מרבית הציבור מתייחס אל המשכנתא כאל אירוע חד פעמי. נוטלי המשכנתאות חייבים להתייחס אליה כאל תיק השקעות אותו יש לעדכן על פי השינויים הכלכליים ועל פי השינויים בריבית ובמדד".

עידן אלקבץ, מנכ"ל משותף בעתיד משכנתאות: "בנק ישראל דוחף את המשקיעים לשוק הנדל"ן ואינו מותיר להם אפשרות אחרת לשמירה על ערך הכסף. הורדת הריבית פוגעת בפועל באטרקטיביות של חלופות כגון פיקדונות משום שהריבית הריאלית עליהם היא שלילית, כך שההגבלות עצמן חסרות תועלת בהיעדר אפיק השקעה חלופי".