הקפאת הליכים לחברת האחים עובדיה המעסיקה 3,000 עובדים

החברה טוענת כי גופים ציבוריים ומוסדיים לא התחשבו בהעלאת שכר המינימום במסגרת ההתקשרות העסקית עמה

בית המשפט המחוזי מרכז הוציא היום (ה') צו זמני להקפאת הליכים בהתאם לחברת האחים עובדיה, שמעסיקה כ-3,000 עובדי ניקיון בחצרותיהם של מעסיקים רבים במשק.

רו"ח עליזה שרון ועו"ד קרן רייכבך ממשרד מהולל מונו כנאמנות על-פי בקשת החברה. דיון בעניין נקבע ליום שני הקרוב, בו ישתתפו נציגי הנושים ובהם הבנקים דיסקונט והפועלים.

הבקשה להקפאת הליכים הוגשה על-ידי החברה בעקבות חוב בסך כולל של 101 מיליון שקל לנושים שונים. בחברת האחים עובדיה טענו היום כי מצבה הכלכלי נובע מהעלאת שכר המינימום ומשורה של חוקי עבודה שהקשו עליה לכאורה.

"בשנים האחרונות חוקקו חוקים אשר הביאו עימם שינויים רבים בחוקי העבודה השונים, תוספות שכר משמעותיות בשכר המינימום, חיובים להפרשות בשיעורים ניכרים לקופות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות פיצויים", מסרו בחברה.

על-פי הטענה, חברות האחזקה והשירותים נאלצו לספוג בעצמן את העלויות האלה, בעוד שמזמיני השירות לא ספגו דבר.

"החברה נושאת במלוא הנטל של תוספות אלה כלפי עובדיה הרבים, כאשר מנגד מזמיני העבודות אינם משלמים תוספות אלה בניגוד למתחייב מהם, והחוזים ארוכי-הטווח אשר נחתמו עוד טרם שינויי שכר אלה, הופכים הפסדיים", טענה החברה.

במסגרת הבקשה להקפאת הליכים טענה החברה כי הוצאות השכר של החברה עמדו בשנה החולפת על כ-95% מסך הכנסותיה. עוד טוענת החברה כי לאחרונה נגרמו לה קשיים תזרימיים בעקבות עיקולים שהוטלו עליה על-ידי רשות המסים ואחד הספקים שלה.

בחברה טוענים כי ניתן להפעיל את החברה כעסק חי, זאת בין היתר לאור מגעים שמתנהלים להכנסת משקיע אסטרטגי. עם זאת, בחברה הסבירו כי לא ניתן יהיה להכניס משקיע שכזה ללא הגנה זמנית מטעם בית המשפט.

עובדי החברה מועסקים בין היתר ברשות שדות התעופה, בהנהלת בתי המשפט, בחברת החשמל, במוסד לביטוח לאומי, במשרד הפנים, בקופות-החולים מאוחדת ומכבי, בבנקים וברשתות קמעונאיות שונות.

הטענות שהשמיעה החברה נשמעות מצד חברות רבות בענף השירותים והאחזקה. יצוין כי במסגרת ההסכם שנחתם לאחרונה בין ההסתדרות למשרד האוצר, נקבע כי העלויות הנוספות של העסקת העובדים, כגון קרנות השתלמות ושכר מינימום מיוחד של 4,500 שקל, יושתו על המעסיק (המדינה) ולא על הקבלן.