אייל עופר | לפני כולם

האם הסכסוך בחברת עופר השקעות קרוב לסיום?

איש העסקים אלי אלרואי, מקורבו של בן-הדוד אייל עופר, פועל להשכין "שלום בית" בין האחים בתביעה בעניין חברת עופר השקעות ■ ייתכן שפשרה בתביעה זו תסלול את הדרך להבנות בנוגע לירושת המיליארדים של יולי עופר ז"ל

לפני כחצי שנה ביולי 2012 החריף המאבק המתוקשר בין שני ילדיו של איל ההון יולי עופר ז"ל - בתו הבכורה ליאורה עופר ובנו הצעיר דורון. זאת, בעקבות תביעה שהגיש דורון בנושא התנהלותה של קבוצת עופר השקעות.

היום מסתמן כי ייתכן שנמצא פתרון לסכסוך בזכות תיווכו של אלי אלרואי, מקורבו של בן-דודם אייל עופר, שיביא ל"שלום-בית" בין האחים הנצים ליאורה ודורון עופר סביב חברת עופר השקעות, שכל אחד מהם מחזיק ב-15% ממנה.

ל"גלובס" נודע כי איש העסקים אלי אלרואי, דירקטור בחברת עופר השקעות מטעמו של אייל עופר, משמש בשבועות האחרונים כמתווך בסכסוך הקשה שהתגלע בין ליאורה לדורון עופר סביב חברת עופר השקעות.

עוד נודע כי המשא-ומתן בין הצדדים מתקדם מאוד, בעיקר בזכות תיווכו של אלרואי, והאחים עומדים בפני סיכומים שיביאו ככל הנראה לסיום בדרך של פשרה את התביעה שהגיש דורון עופר נגד עופר השקעות לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

אייל עופר הוא בנו של סמי עופר ז"ל. ליאורה ודורון הם ילדיו של יולי עופר ז"ל, ושניהם מכהנים כדירקטורים בקבוצת עופר השקעות, שהיא, בין היתר, בעלת השליטה (20%) בבנק מזרחי-טפחות ביחד עם מוזי ורטהיים. בנוסף מחזיקה הקבוצה בחברת הנדל"ן המניב מליסרון המובילה בענף הקניונים, ועוד.

איל ההון יולי עופר ז"ל היה בעליה של עופר השקעות יותר מ-54 שנה. כשבוע לאחר מותו, בספטמבר 2011, עם פתיחת הצוואה האחרונה שכתב בנובמבר 2008, החל מאבק ירושה בין ילדיו, הבכורה ליאורה והצעיר דורון. זאת, לאחר שהתברר כי עופר האב השאיר אחריו שתי צוואות שונות: הראשונה חילקה את מניותיו בעופר השקעות שווה בשווה בין שני ילדיו; ואילו בצוואה השנייה העביר האב את כל המניות לליאורה.

בימים אלה עדיין מנהלים הצדדים ביניהם, מאחורי דלתיים סגורות, את מאבק הירושה בבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב.

האשמות הדדיות

בתוך כך, וכחלק ממאבק הירושה, החליט האח דורון עופר להגביר את מעורבותו בחברות שבבעלות משפחתו, ובין היתר הוא העמיד את עצמו כמועמד לדירקטור מטעמו במזרחי-טפחות, כצעד מתריס בעיקר נגד אחותו ליאורה.

לפני כחצי שנה, ביולי 2012, עלה העימות לשיא (זמני), כאשר דורון עופר הגיש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה, שבה הוא דורש מעופר השקעות שבה הוא מכהן כדירקטור, לקבל לעיונו מסמכים רבים לרבות הפרוטוקולים של האספות הכלליות של החברה וישיבות הדירקטוריון שלה.

תביעתו נועדה לחשוף צעדים בעייתיים, לכאורה, שהוא סבור כי ביצעו ליאורה עופר ועופר השקעות מאחורי גבו, ואשר לא היו לטובת החברה, והיא הובילה לעימות חריף בין הצדדים המלווה בהאשמות הדדיות (ראו מסגרת).

עקב הפערים הגדולים ביניהם וחילופי ההאשמות הקשות שדלפו לתקשורת והזיקו לדימוי משפחת עופר, נכנס אלי אלרואי, מקורבו של אייל עופר ודירקטור מטעמו בעופר השקעות, לעובי הקורה.

אלרועי, איש נעים-הליכות המקובל על שני הצדדים מנסה להביא את ליאורה ודורון עופר לעמק השווה בכל הנוגע לסכסוך סביב הקבוצה. את עיקר מרצו הוא משקיע, ככל הנראה, בניסיון לפייס את דעתו של דורון עופר שזועם על התנהלותה של אחותו, שלטענתו מקפחת אותו ואת זכויותיו ופוגעת בחברה.

אם מאמציו של אלרואי יעלו יפה, ודורון וליאורה עופר יגיעו להסכמות בנוגע לסכסוך המשפטי שמתנהל ביניהם בבית המשפט המחוזי, סביר מאוד שההסכמות יסללו את הדרך להבנות נוספות ביניהם, גם בנוגע לסכסוך על ירושת המיליארדים של אביהם המנוח.

את דורון עופר מייצג עו"ד אלקס הרטמן ממשרד ש. הורוביץ. את עופר השקעות מייצגים משרד עורכי הדין גורניצקי ועו"ד נבות תל-צור ממשרד רם כספי.

הצדדים סירבו להגיב לדברים.

הסכסוך בעופר השקעות: תביעת דורון עופר גלשה להאשמות קשות

לפני כחצי שנה, ביולי 2012, הגיש בנו הצעיר של יולי עופר ז"ל, דורון עופר, תביעה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שבה דרש מקבוצת עופר השקעות שבה הוא מכהן כדירקטור לקבל לעיונו מסמכים רבים ובהם את הפרוטוקולים של האספות הכלליות וישיבות הדירקטוריון שלה.

תביעתו של עופר הבן נועדה לחשוף צעדים בעייתיים לכאורה שהוא סבור שביצעה עופר השקעות מאחורי גבו, ואשר לא היו בהכרח לטובתה. התביעה הובילה לעימות חריף המלווה בהאשמות הדדיות בין הצדדים.

בין יתר הצעדים הבעייתיים, מדובר בהשקעות של הקבוצה בקידוחי הגז "מירה" ו"שרה". דורון עופר סבור כי ליאורה עופר נסוגה מהתחייבות שנתנה לחברה להשקיע גם מכספה האישי בקידוחים, שלא הניבו עד כה ממצאים חיוביים.

לפני כ-3 חודשים הגישה עופר השקעות (שמייצגת את עמדתה של ליאורה עופר) תגובה חריפה לעתירתו של דורון עופר. עופר השקעות כתבה בתגובתה כי "דורון עופר גמר אומר להיאבק באחותו, אף במחיר של פגיעה בוטה וחסרת תקדים בחומרתה בכבודו של אביו המנוח".

לדברי החברה, "לא טובת החברה המשיבה עומדת לנגד עיני המבקש, כי אם האינטרס האישי-כספי שלו הוא המניע אותו בהליך זה, כמו גם בנקיטת הליכים נוספים".

החברה טוענת בנוסף כי בקשתו של דורון עופר הוגשה בחוסר תום-לב, והיא חורגת באופן בוטה מהוראות הדין והפסיקה "בכל הקשור לזכותו של דירקטור לעיין ולבדוק את מסמכי החברה".

החברה הוסיפה כי דורון עופר אינו דירקטור העושה עבודתו נאמנה, "אלא בפנינו מבקש הרואה לנגד עיניו תכלית אחת בלבד - קידום האינטרסים האישיים-כספיים שלו, בהליך שהוא מנהל בבית המשפט למשפחה לביטול צוואת אביו המנוח".

לפני כחודשיים, ב-25 בנובמבר 2012, העיד דורון עופר בתביעה ואמר כי עד פטירתו של אביו לא הייתה לו שום בעיה לקבל אינפורמציה מחברת עופר השקעות. "אחרי מותו, פתאום הייתי צריך להגיש בקשות מיוחדות לשם כך".

במהלך הדיון טען בא-כוחה של עופר השקעות, עו"ד נבות תל-צור, שחקר את דורון עופר בבית המשפט, בפני השופט עודד מודריק, כי בקשתו של דורון עופר לקבל מסמכים מהחברה הוגשה שלא בתום-לב, ממניעים זרים, תוך ניצול לרעה של החוק ולמטרה זרה.

לדברי עו"ד תל-צור, "הבקשה היא על הרחבה גורפת מדי של הוראות החוק, ושבית המשפט יפתח את כל הנושאים".

תל-צור רמז עוד כי בקשתו של דורון עופר הוגשה בשל הסכסוך על ירושת אביו, שמתנהל בינו לבין אחותו ליאורה עופר, וציין כי בקשתו הוגשה כחודשיים אחרי שיולי עופר ז"ל הלך לעולמו.

תל-צור הטיח בדורון עופר, שעמד על דוכן העדים, כי "חודש לפני מותו של אביך, התנגדת לתת לו הלוואה שנועדה למנוע מבעדו להגיע למצב מביש של כינוס נכסים. אתה התנגדת".

בשלב זה התערב בא-כוחו של עופר, עו"ד אלקס הרטמן, ואמר: "באיזו דרך החיטוט הזה בחיי המשפחה רלבנטי למשפט הזה? בבית המשפט למשפחה מתנהל סכסוך בין הצדדים בדלתיים סגורות. אין שום צורך לחקור כאן על פרטים כאלה".

בתום הדיון חייב בית המשפט את עופר השקעות להעביר את המסמכים לידיו של דורון עופר, וקבע דיון נוסף ליום חמישי השבוע (31.1.13), שבו אמורים הצדדים לבוא לבית המשפט ולהודיע לו על התקדמות המגעים ביניהם, וייתכן מאוד שאפילו יודיעו על פשרה.

כל הצדדים סירבו להגיב לדברים.

אלי אלרואי - שיאן השכר של 2011

איש העסקים אלי אלרואי מכהן כדירקטור במספר חברות, ובהן בקבוצת עופר השקעות, והוא מקורב לאייל עופר, בנו של סמי עופר ז"ל, בן-דודם של ליאורה ודורון עופר.

את עיקר הקריירה שלו עשה אלרואי כיו"ר זרוע הנדל"ן של קבוצת קרדן במזרח אירופה, GTC פולין. ב-2011 זכה אלרואי להיות שיאן השכר במשק, כאשר עלות שכרו בחברה הסתכמה ב-28 מיליון שקל, רובם באמצעות מענק.

אלרואי הצטרף לקבוצת קרדן בתחילת שנות ה-90, וזמן קצר לאחר מכן עבר למזרח אירופה, להקים את מה שהפך כעבור שנים ספורות להצלחה הגדולה בתולדותיה.

תחת הנהגתו זיהתה GTC פולין את הפוטנציאל הטמון בשוקי הנדל"ן של מזרח אירופה, זמן רב לפני שהללו הפכו לטרנד לוהט. השווקים הללו הניבו לקרדן רווחים פנומנליים, וייצרו לה ערך משמעותי בהמשך, בעקבות מכירת פרויקטים וגיוסי הון, כולל הנפקה מוצלחת בבורסת ורשה בפולין.

בשנים האחרונות, בד-בבד עם החרפת משבר הנדל"ן במזרח אירופה, נפגעו תוצאות GTC, והיא איבדה את רוב שוויה.

צרו איתנו קשר *5988