כלל ביטוח ואיילון גבו מחולים סיעודיים פרמיה עבור הביטוח

כך נמצא בביקורת שערך האוצר, שקנס את כלל בריאות ב-750 אלף שקל ואת איילון בכ-180 אלף שקל

כלל בריאות, פעילות ביטוחי הבריאות והסיעוד של כלל ביטוח, ואיילון, המשיכו לגבות פרמיית ביטוח מחולים סיעודיים גם לאחר שאלה הפכו לסיעודיים, וזאת בניגוד להוראות האוצר. בנוסף, כלל בריאות לא הציעה לחלק ממבוטחיה, ובניגוד לנדרש ממנה, לעבור לפוליסת ביטוח סיעודי לפרט לכשאלו עזבו את הקבוצה אליה השתייכו בביטוח הסיעודי הקבוצתי. בנוסף, כלל בריאות גם לא עמדה בהוראות האוצר בנוגע לחובת משלוח דיווחים שנתיים למבוטחים בביטוחי הבריאות שלה וגם לא מסרה כנדרש מיד לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.

על רקע אלה, המפקח על הביטוח באוצר, פרופ' עודד שריג, קנס את שתי החברות: כלל שחרגה מההוראות בארבעת התחומים האמורים נקנסה בכ-750 אלף שקל, ואיילון שלא עמדה בהוראות רק בנושא אחד נקנסה בכ-180 אלף שקל.

באוצר הסבירו היום כי "הממצאים התגלו בעקבות ביקורת רוחבית שביצע האגף בשמונה חברות שעוסקות בתחום". עוד ציינו כי "בנוסף, המפקח הורה לחברות שהפרו הוראות לתקן את הליקויים שנתגלו ולהשיב למבוטחים כספים שנגבו שלא על פי דין. אגף שוק ההון ימשיך לבצע ביקורות שוטפות ותקופתיות על מנת לוודא כי חברות ביטוח מיישמות את הוראות המפקח".

נזכיר כי כבר ב-2011 הודיע האוצר על כך שהטיל קנס של כ-1.5 מיליון שקל על כלל בריאות שבבעלות כלל ביטוח, לצד עוד כמה חברות, בעקבות ביקורות שערך הפיקוח על הביטוח ובהן נמצא כי שלושת החברות לא שילמו כספים למבוטחים שביטלו פוליסות סיעוד, בהתאם להוראות הרגולציה. או אז החברה - לצד החברות האחרות - נדרשה גם להשיב כספים למבוטחים.

מכלל ביטוח נמסר בתגובה כי "למדנו את הדוח ומסקנותיו, כל הנקודות שהועלו טופלו לאלתר. החברה פועלת על מנת שלא ישנו מיקרים מעין אלו בעתיד".

צרו איתנו קשר *5988