בנק ישראל: מחירי הדירות שוב עולים בקצב מהיר; זה מדאיג

פרוטוקולי הריבית לפברואר: בבנק חוששים מהמשך ייסוף השקל ומודאגים מעליית מחירי הדיור ■ לא תתקבלנה החלטות ריבית לחודשים מאי ואוקטובר

"עד להרכבת הממשלה ואישור התקציב שוררת אי ודאות לגבי האופן שבו תתמודד הממשלה עם הצורך להתאים את התקציב למגבלות הגרעון וההוצאה", כך עולה מפרוטוקולי הריבית של בנק ישראל, הנוגעים לדיוני החלטת הריבית המרכזית במשק לחודש פברואר.

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, נזכיר, החליטה על הותרת הריבית המרכזית בחודש פברואר ברמה של 1.75% - ללא שינוי, בהחלטה פה אחד של כל חברי הוועדה. בוועדה ציינו את ההתפתחויות בכלכלה העולמית והמקומית, שוק המט"ח, השינויים בשוק הדיור והמצב הפיסקאלי - כתומכים בהחלטה.

בבנק ישראל צופים אינפלציה של 1.8% ב-2013, וצמיחה בשיעור של 3.8% עד סוף השנה (בהנחה שהפקת הגז מקידוח "תמר" תחל במהלך הרבעון השני של 2013), וצמיחה של 2.8% בניכוי ההכנסות ממאגרי הגז.

"חברי הוועדה ציינו את היציבות בקצב צמיחת התוצר בשיעור של כ-3 אחוזים, באבטלה ובאינפלציה במשק הישראלי", לשון הפרוטוקולים. "הם הוסיפו וציינו כי גם מידת הפסימיות בסקרי הפעילות החודשיים פחתה ואלו כבר אינם צופים המשך האטה של הפעילות".

באשר לסביבה הכלכלית העולמית, ציינו בבנק ישראל: "להערכת חברי הוועדה, בכלכלה העולמית מסתמן כי הסיכונים להחרפת משבר החוב באירופה פוחתים, והחשש מפני 'הצוק הפיסקאלי' בארה"ב הוסר ברובו. רמת הפעילות באירופה אינה מראה התאוששות, אך נתוני המקרו בארה"ב ובסין שפורסמו היו חיוביים ברובם".

חשש מהמשך ייסוף השקל

עוד מעריכים חברי הוועדה המוניטארית, כי השקל ימשיך להתחזק לאור הימשכות ההרחבות הכמותיות בארה"ב, אירופה ויפן - זאת, יחד עם האפשרות לתחילת השימוש במאגרי הגז, אשר "תתרום לעלייה בחשבון השוטף ולכן תהיה גם היא גורם התומך בהתחזקות של השקל בשנה הקרובה".

נזכיר כי מתגברות הספקולציות כי בנק ישראל יתערב בשוק המט"ח וירכוש דולרים במטרה למתן את ייסוף השקל. נגיד בנק ישראל סטנלי פישר, שיפרוש מתפקידו בחודש יוני, ציין בסוף השבוע בכנס בינלאומי כי "אפשר לקנות מט"ח לנצח" - ברומזו, באפשרות, כי התערבות נוספת של הבנק בשוק. (לסיפור המלא)

מודאגים מעליית מחירי הדיור

באשר לשוק הדיור, הביעו בבנק ישראל דאגה מהתחדשות עליית מחירי הדירות בקצב מהיר, במקביל לירידה בהתחלות הבנייה - לצד עלייה בהיקף העסקאות והיקף נטילת המשכנתאות.

"צעדי המדיניות שנקט בנק ישראל בשנים האחרונות בתחום המשכנתאות מוכוונים בעיקר לשמירת היציבות הפיננסית וכי השפעתם הממתנת בשוק הדיור פועלת על צד הביקושים בלבד", לשון הפרוטוקולים. "חברי הוועדה סוברים כי גורם חשוב לעליית מחירי הדירות בעת הזאת, הינו הירידה בקצב תכנון ושיווק הקרקעות".

לפיכך, מבהירים בבנק ישראל כי הטיפול בשוק הדיור צריך להתמקד בזירוז תהליכי התכנון ובהגברת שיווק הקרקעות, בעיקר באזורי הביקוש, שיביאו לעלייה בהיצע הדירות למגורים: "בידי הממשלה כלים להגדלת היצע הדירות למגורים אשר יכולים לפעול למיתון עליית מחירי הדירות מבלי לפגוע ברמת הפעילות בענף".

בוועדה המוניטארית ציינו שוב, לאור החריגה מיעד הגירעון הממשלתי, את החשש מפגיעה באמינות הפיסקאלית. "החשש נובע מכך שלהערכת חברי הוועדה, הנתמכת בין היתר בהימצאות המשק ברמת אבטלה נמוכה יחסית, רובו של הגירעון הינו מבני ולא מחזורי", לשון הפרוטוקולים.

"לדעת חברי הוועדה הטיפול בגירעון המבני בישראל, הגבוה גם ביחס למדינות מפותחות אחרות בעולם, מחייב קיצוץ משמעותי בהוצאות ביחס להתחייבויות של הממשלה ל-2013 ול-2014, במקביל להגדלת המיסוי", נכתב. "נטל החוב של ישראל גבוה גם ביחס למדינות אלו מפני הריבית הגבוהה שמדינת ישראל משלמת על החוב לעומת המדינות האחרות".

- הרחבה מיד -

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988