מחקר חדש בוחן את העומס על כל שופט בהתחשב בהיקף התיקים

המחקר החדש מעניק להנהלת בתי המשפט כלי ניהול חדשניים, המאפשרים לבחון את העומס המוטל על כל אחד מהשופטים - תוך התחשבות גם בהיקפו של כל תיק

‎‎מערכת בתי המשפט סובלת בשנים האחרונות מהכבדה גדלה והולכת של תיקים הנדונים בערכאות השונות, וזאת על-פי ניתוח חדשני הכולל לא רק את מספרי התיקים, אלא גם את היקפם ומשקלם - כך עולה ממחקר חדש שערכה מחלקת המחקר של הרשות השופטת בנושא "משקלות תיקים", ושהוצג היום (ב') על-ידי מנהלת המחלקה, ד"ר קרן וינשל-מרגל.

המחקר החדש מעניק להנהלת בתי המשפט כלי ניהול חדשניים, המאפשרים לבחון את העומס המוטל על כל אחד מהשופטים, תוך התחשבות גם בהיקפו של כל תיק.

‏מלבד העובדה שהתיקים הנפתחים בערכאות השיפוט השונות הופכים, לאורך השנים האחרונות, להיות תיקים "כבדים" יותר ויותר, התברר עוד כי קיים פער גדול בין נתוני כמויות התיקים לנתוני עומסים, זמן הטיפול בתיקים משתנה מערכאה לערכאה, וקיימת שונות רבה באופן הטיפול בתיקים בהליכים משפטיים שונים.

המחקר המקיף הניב מסקנות ותוצאות סטטיסטיות נוספות, ובין היתר התברר כי רק כ-15% מתיקי בתי המשפט בכל הערכאות מסתיימים בפסק דין שניתן לאחר מחלוקת. תיקים בערכאת המחוזי מסתיימים בכתיבת פסק דין במחלוקת בשיעור גבוה בהרבה (40%) מתיקים בערכאת השלום ובתי הדין האזוריים לעבודה (12% ו-21% בהתאמה). בהליכי משפחה ובבתי הדין האזוריים לעבודה מושקע יותר זמן שיפוטי בקידום פשרות מאשר בהליכים פליליים ואזרחיים בבתי משפט השלום והמחוזיים.

‏"משקלו" של כל תיק מבוסס על פרמטר אובייקטיבי אחד: זמן שיפוטי. "מדד המשקלות" שגיבשה הנהלת בתי המשפט נוצר איפוא מהשוואת זמני הטיפול הממוצעים של שופטים בסוגי תיקים שונים, לרבות הכנת ולימוד תיקים; דיון באולם; וכתיבת החלטות.

"משקלות התיקים" הם פונקציה של שני משתנים: מספר האירועים המתרחשים בממוצע בסוג תיק ומורכבות האירועים מבחינת הזמן השיפוטי הממוצע הנדרש לטיפול באירוע.

‏בסיועם של 88 שופטים מכל הערכאות, סיווגו אנשי מחלקת המחקר את סוגי ההליכים השוני2ם בבתי המשפט, ומצאו כי מתקיימים כ-100 סוגים שונים של הליכים, שלכל אחד מהם ניתן משקל ממוצע, בהתבסס על ניתוח כמות האירועים ומורכבותם באותו הליך.

סוג התיק שקיבל את המשקל הגבוה ביותר (1826) הוא תיקי פשיעה חמורה הנידונים בבתי המשפט המחוזיים, דהיינו תיקי אונס ורצח. המשקל הנמוך ביותר (1) ניתן לתיקי צווי חיפוש, כניסה וצווים אחרים בהליכי מעצרים בבתי משפט השלום. תיקי תביעות קטנות בבתי משפט השלום קיבלו משקל של 21, לעומת תיקי סכסוכים קיבוציים בבתי הדין האזוריים לעבודה, למשל, שמשקלם 398.

‏התברר כי רוב התיקים בבתי המשפט הם תיקים לא כבדים, אך במגמה רב-שנתית, התיקים הנפתחים במערכת המשפט הולכים ונהיים כבדים יותר. המשמעות היא שבשנים האחרונות ניכרת הכבדה בעומס התיקים על מערכת המשפט, גם אם הכבדה זו אינה משתקפת במגמת עליה משמעותית בכמויות התיקים הנפתחים במערכת המשפט.

הפער בין מספרי התיקים לבין משקלם המצטבר בולט במיוחד בבתי המשפט המחוזיים: למרות שתיקים בהליכים אזרחיים בבתי המשפט המחוזיים (כערכאה דיונית) מהווים רק 1% ממספר התיקים שנסגרו במערכת המשפט, עומס העבודה שהם מטילים הוא כבד בהרבה - כ-8% מעומס העבודה.

לעומת זאת, תיקים בהליכי מעצרים בבתי משפט השלום מהווים 21% ממספר התיקים, ורק 3% מעומס העבודה במערכת המשפט.

‏נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, מסר עם השלמת הדוח כי "מחקר משקלות התיקים שם את מערכת המשפט בישראל בשורה אחת עם מדינות מערביות רבות שכבר עושות שימוש במדד זה. מדד משקלות התיקים, שאף פיתח ושכלל את המתודולוגיות הנהוגות בעולם, יסייע לאמוד את עומסי התיקים המתנהלים במערכת המשפט, ישמש בקבלת החלטות בתחומים שונים הנוגעות לצרכי המערכת ויתרום לייעול השירות שמעניקה המערכת לציבור". ‏‎‎‏

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988