מדד "גלובס": אופטימיות לגבי המצב הכלכלי האישי בעתיד

בנוסף, נרשם שיפור בהערכות לגבי מצב המשק במחצית השנה הקרובה, ומאידך ירידה ניכרת באמון הצרכנים באשר למצב המשק העכשווי

מדד אמון הצרכנים של "גלובס", בשיתוף PwCIsrael, עלה בינואר ב-5.3 נקודות, ל-79.7 נק' (1996-100 נק'). זאת לאחר ירידה דומה בדצמבר, ועלייה של 2.3 נק' בנובמבר. העלייה נרשמה על רקע הבחירות לכנסת ה-19, ועתה, כאשר הן מאחורינו, נמצא המדד ברמה שבה היה ברבעון האחרון של 2012, ומתחת לרמתו ברבעון הראשון של 2012.

נתון המגמה של המדד, אשר מבוסס על ממוצע נע תלת-חודשי, עלה בינואר ב-0.8 נק', לאחר עליות של 3.7 נק' בדצמבר ו-4.9 נק' בנובמבר. בסך הכול מתקבלת תמונה של התאוששות מסוימת באמון הצרכנים מאז השפל שנרשם ברבעון השלישי של 2012. יודגש כי הסקר שעליו מבוסס המדד, בעריכת מכון סמית, נערך קודם להודעת הפרישה של נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר. הוא נערך גם במקביל לידיעות בדבר הצעדים המתוכננים לגבי תקציב המדינה.

שלוש שאלות הליבה של סקר המדד הן:

1. מהו לדעתך מצבו הנוכחי של המשק?

2. מה יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה?

3. מה יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?

לגבי כל שאלה אנו נוטלים את שיעור האופטימיים, גורעים ממנו את שיעור הפסימיים, וכך מקבלים את מה שמכונה "המאזן נטו של האופטימיות". אם לדוגמה 40% ממשתתפי הסקר מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא דווקא יורע, הרי שהמאזן נטו יהיה מינוס 10 נקודות אחוז (נ"א).

מצב המשק בעתיד

החודש נרשמה עלייה חדה ברכיב שמודד את ציפיות הצרכנים לגבי מצב המשק בעוד שישה חודשים. בכך נמשכת התנודתיות החריפה שמאפיינת את הרכיב זה זמן רב. המאזן נטו - כלומר ההפרש בין שיעור האופטימיים לשיעור הפסימיים - עלה ב-10.5 נקודות אחוז (נ"א) והגיע למינוס 20.5 נ"א. זאת לאחר שירד ב-10.1 נ"א בדצמבר, ועלה ב-10.6 נ"א בנובמבר. נתון המגמה עלה בינואר ב-3.7 נ"א, לאחר עליות של 4.7 נ"א בדצמבר ושל 7.5 נ"א בנובמבר.

שיפור ניכר נרשם גם בציפיות הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי בעוד חצי שנה. המאזן נטו של הרכיב עלה בינואר ל-7.9 נ"א, לעומת מינוס 1.4 נ"א בסוף דצמבר ו-1.8 נ"א בנובמבר. נתון המגמה רשם בינואר עלייה של 1.5 נ"א ל-2.8 נ"א, לאחר עליות של 2.2 נ"א בדצמבר ו-5.5 נ"א בנובמבר. העלייה הרצופה בנתון המגמה בחודשים האחרונים, והעלייה המשמעותית בנתון השוטף בינואר, מרמזות על אפשרות למפנה מסוים אחרי חודשים של פסימיות מוגברת. מאז ספטמבר 2012 עלה נתון המגמה ב-10.2 נ"א.

מצב המשק בהווה

לעומת שני הרכיבים לעיל, בשאלה לגבי מצב המשק בהווה, המאזן נטו - כאמור אופטימיים מינוס פסימיים - ירד בינואר ב-3.3 נ"א למינוס 33.2 נ"א, אחרי ירידות של 2.5 נ"א בדצמבר ו-2.1 נ"א בנובמבר. הירידה החודש ברכיב זה בולטת אף יותר, אם משווים אותה לשיפור הניכר שנרשם בציפיות לגבי המצב הכלכלי, ולגבי המצב הכלכלי האישי.

נתון המגמה ירד בינואר ב-2.7 נ"א, לאחר עליות של 2.9 נ"א בדצמבר ושל 2 נ"א בנובמבר. בסוף ינואר עמד הנתון על מינוס 30.2 נ"א, בהשוואה למינוס 34.9 נ"א בספטמבר 2012.

מדד האמון המורחב, אשר כולל מלבד שלוש השאלות הקודמות גם שאלה לגבי שוק העבודה, עלה בינואר ל-74.6 נק', לעומת 68.2 נק' בדצמבר ו-74.2 נק' בנובמבר. בינואר 2012 עמד המדד המורחב על 75.1 נק', בדומה לרמתו בינואר 2013. המדד המורחב עלה בינואר מהר יותר מהמדד הרגיל, לאור שיפור בהערכות השוטפות לגבי מצב התעסוקה בעוד שישה חודשים.

נתון המגמה של המדד המורחב עלה בינואר ב-1.7 נק', והגיע ל-72.3 נק', לעומת 70.6 נק' בדצמבר ו-67.2 נק' בנובמבר.

המאזן נטו של רכיב הציפיות לגבי מצב שוק העבודה בעוד חצי שנה עלה בינואר ב-8.9 נ"א למינוס 11.3 נ"א, לאחר ירידה של 8.1 נ"א בדצמבר ועלייה של 12.1 נ"א בנובמבר. תנודתיות זו מקבילה, באופן לא מפתיע, לזו אשר מאפיינת את הערכות הציבור לגבי המצב הכלכלי של המשק שישה חודשים קדימה.

ביקוש ער למוצרים בני קיימא

ניתוח המדד ורכיביו בחודשים האחרונים מעלה אפשרות לגידול מסוים בצריכה הפרטית, במיוחד ברבעון השני של השנה. הבסיס המרכזי להתממשות התרחיש היא ההתאוששות בציפיות לגבי המצב הכלכלי האישי.

ביסוס נוסף לטענה אפשר למצוא בנתון לגבי הנכונות לרכוש מוצרי בני קיימא. נתון זה שב לעלות בינואר ל-32.2% מכלל המשיבים, לעומת 31% מהם בדצמבר, ו-29.7% בנובמבר. מדובר בנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז חודש מארס 2010, והוא מייצג רמה גבוהה יחסית של ביקוש למוצרים אלה.

מדד אמון הצרכנים של ישראל

מדד אמון הצרכנים של ישראל - מבית "גלובס" מחקרים בשיתוף PwC קסלמן וקסלמן - הינו אינדיקטור כלכלי מוביל (Leading Indicator) לחיזוי מגמות בפעילות הכלכלית במשק. המדד מבוסס על סקר שמבוצע מזה 11 שנה עבור "גלובס" על ידי מכון סמית.

מחקר של בנק ישראל העלה, כי מדד אמון הצרכנים של "גלובס" יכול לחזות רבעון אחד עד שני רבעונים קדימה את ההתפתחויות בצריכה הפרטית, תוך הוספת מידע על הצפוי בעתיד הקרוב, מעבר למה שניתן ללמוד ממשתנים אחרים במשק. על פי המחקר, יכולת החיזוי של המדד אף גבוהה מיכולתם של מדדים מקבילים בעולם.

המדד משדר אופטימיות
 המדד משדר אופטימיות

תיאבון הצרכנים
 תיאבון הצרכנים

פרסום מדד פברואר: 6.3.2013

צרו איתנו קשר *5988