ערב המיזוג עם מיטב: דש מחלקת דיבידנדים ב-240 מיליון שקל

שווי דש-איפקס גבוה מזה של מיטב, וחלוקת הדיבידנד תביא את הצדדים ליחסי השווי שנקבעו בעסקה

עסקת מיזוג דש-מיטב צפויה להסתיים בימים הקרובים, ואיתה ההתחשבנות בין הצדדים בעניין יחסי השווי בגוף הממוזג. בהתאם, הבוקר דיווח דש-איפקס כי לפי התנאים שנקבעו, בסוף החודש יחלק בית ההשקעות שבשליטת אלי ברקת שני דיבידנדים, בסך כולל של כ-240 מיליון שקל נטו.

זאת, מכיוון ששוויו של דש-איפקס גבוה משמעותית מזה של מיטב, והחלוקה תביא את הצדדים ליחסי השווי שנקבעו ביניהם בעסקה (55% לדש-איפקס, 45% למיטב).

הדיבידנד הראשון הוא בסך כולל של 245 מיליון שקל (226 מיליון שקל נטו, בניכוי דיבידנד לחברות בנות בבעלות מלאה). מדובר בדיבידנד מיוחד, שאינו מתוך רווחי החברה, והוא הגדול ביותר שחילק בית ההשקעות מאז הקמתו. אליו יתווסף דיבידנד מתוך רווחי החברה בסכום כולל של כ-14.9 מיליון שקל נטו (לא כולל דיבידנד שיחולק לחברות בנות בבעלות מלאה של החברה, המחזיקות במניותיה).

בהתאם לתנאים שנקבעו, לאחר המיזוג יחזיק ברקת ב-29.8% מהמניות של דש-מיטב, ואילו שותפו לשליטה, צבי סטפק, בעל השליטה ויו"ר מיטב הנוכחי, יחזיק ב-28.7% מבית ההשקעות הממוזג. שאר בעלי המניות יהיו שותפיו של סטפק במיטב - שלמה סימנובסקי (שיקבל 4.5% ממניות דש-מיטב), גאון אחזקות (3.4%), ביטוח ישיר (12.9%). היתרה (כ-20.8%) תוחזק על-ידי הציבור.

עם השלמת המיזוג יתמנה צבי סטפק ליו"ר פעיל במשרה מלאה, לצד אלי ברקת, וכן ישמש כיו"ר ודירקטור בחברות בנות נוספות. אבנר סטפק יתמנה גם הוא לדירקטור פעיל, וישמש כאחראי על הפיתוח העסקי בגוף הממוזג. כמנכ"ל דש מיטב יכהן מנכ"ל מיטב הנוכחי, אילן רביב.

צרו איתנו קשר *5988