תפנית דרמטית: ביהמ"ש העליון פותח מחדש את תיק זדורוב

הורה לבית המשפט המחוזי לשמוע ראיות וחוות-דעת מומחים שעשויות להביא לזיכויו של רומן זדורוב, שהורשע בשנת 2010 ברצח הילדה תאיר ראדה

תפנית דרמטית בפרשת רצח הילדה תאיר ראדה: בית המשפט העליון פותח מחדש את הרשעתו של רומן זדורוב ברצח הילדה, ומורה לבית המשפט המחוזי לשמוע ראיות וחוות-דעת מומחים שעשויות להביא לזיכויו.

בסנגוריה הציבורית, המייצגת את זדורוב, אומרים כי החלטת שופטי העליון היא חריגה ויוצאת דופן.

עם זאת, שופטי העליון הבהירו כי אין בהחלטתם להחזיר את התיק למחוזי כדי לקבוע עמדה לגופו של התיק ולתוצאותיו, וכל עוד לא הוחלט אחרת - נותר זדורוב אשם ברצח, והוא יישאר במאסר במהלך השלמת גביית הראיות וכתיבת פסק הדין המשלים.

בספטמבר 2010 הרשיע בית המשפט המחוזי בנצרת את זדורוב ברצח הילדה תאיר ראדה ובעבירה של שיבוש מהלכי משפט, וגזר עליו עונש של מאסר עולם.

הרשעתו של זדורוב התבססה על הודאה שמסר בפני מדובב משטרתי, בפני חוקרי המשטרה ובעת שיחזור הרצח. בבית המשפט חזר בו זדורוב מהודאתו, ואולם בית המשפט מצא את גירסתו החדשה "רצופת שקרים, מניפולציות וסתירות מהותיות".

ראיה מרכזית נוספת שסייעה להרשעתו של זדורוב הייתה טביעות הנעל שנמצאו על מכנסיה של ראדה. בעניין זה העדיף בית המשפט את חוות-דעתו של מומחה התביעה, רפ"ק ירון שור, על פני חוות-דעתו של מומחה ההגנה, ד"ר גיא קופר, וקבע כי מדובר בטביעות נעליו המיוחדות של זדורוב.

בשלב ערעורו לבית המשפט העליון ביקש זדורוב להוסיף ראיות חדשות: חוות-דעת של מומחה בינלאומי להשוואת טביעות נעל, בנושא סימני הדם שנמצאו על מכנסיה של ראדה, הסותרת את ממצאיו של מומחה המשטרה; חוות-דעת של מומחית לרפואה משפטית, שממנה עולה כי על-פי מראה החתך שבפניה של ראדה, אין זה סביר כי החתך בוצע באמצעות סכין יפנית, כלי הרצח שאותו תיאר זדורוב בהודאותיו; עדויות ונתונים מחקירתו של אדם בשם א"ח, שמהן עולה כי בת-זוגו בעת הרצח התוודתה בפניו ביום האירוע כי רצחה את ראדה והציגה בפניו סכין ובגדים מגואלים בדם; וכן ידיעות מעיתונים מהתקופה שבין מועד הרצח ועד מועד הודאתו של זדורוב, המלמדות, לשיטת ההגנה, כי חלק מהפרטים שבית המשפט המחוזי התייחס אליהם כאל פרטים מוכמנים, פורסמו בכלי התקשורת.

שופטי העליון עדנה ארבל, יורם דנציגר וצבי זילברטל החליטו לקבל את הבקשה בנוגע לשתיים מהראיות, על אף התנגדות הפרקליטות.

"לאחר שעיינו בכתובים, צפינו בהודאת זדורוב בפני המדובב ובשיחזור הרצח, ושמענו את טיעוני הצדדים בהרחבה, הגענו לכלל מסקנה כי יהיה זה נכון להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, שייגבה שתיים מן הראיות שהתבקשנו להורות על גבייתן: חוות-הדעת בנושא טביעות הנעל וחוות-הדעת בנושא כלי הרצח והחבלות שנמצאו בראשה של ראדה. בית המשפט יבחן את השפעתן של ראיות אלה על מארג הראיות הכולל ועל תוצאת פסק הדין".

שופטי העליון מבססים את החלטתם על הליך הקבוע בחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לערכאת הערעור לגבות ראיות חדשות, או להחזיר את התיק לערכאה הראשונה, לשם שמיעת הראיות החדשות, אם הדבר "דרוש לעשיית צדק".

השופטת ארבל ציינה כי "הראיות העוסקות בטביעות הנעל, כלי הרצח והחבלות בראשה של ראדה נוגעות לסוגיות מרכזיות בהכרעת הדין - סוגיות אובייקטיביות שבמומחיות - ועשויות לשפוך אור על מסכת הראיות שבתיק. התרשמנו כי מדובר בראיות מהותיות ובעלות משקל סגולי, המצדיק את נקיטת ההליך החריג של גביית ראיות נוספות בשלב הערעור. שורת הצדק מחייבת את הבאתן של ראיות אלה".

אחרי ששופטי המחוזי ישמעו את הראיות בנוגע לחוות-הדעת, הם יכתבו פסק דין משלים, ואז יוחזר התיק לעליון, לצורך השלמת הליך הערעור. שופטי העליון הנחו לקיים את ההליך המשלים "במהירות האפשרית".

זדורוב מיוצג בידי ד"ר אלקנה לייסט ועו"ד איתי הרמלין מהסנגוריה הציבורית.

ניהול הגנתו של זדורוב הצריך השקעת משאבים כספיים חריגים על-ידי הסנגוריה הציבורית, ובהם שכירתם של מומחים מטעם ההגנה. הוצאה מיוחדת זו אושרה על-ידי מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף, במטרה להשוות את המשאבים העומדים לרשות הסנגוריה לאלה העומדים לרשות הפרקליטות.

צרו איתנו קשר *5988