רווחי נמל אשדוד זינקו פי 10 ב-2012 ל-192 מיליון שקל

הזינוק ברווחיות נובע מהוצאות חד-פעמיות גדולות שנרשמו ב-2011, ובראשן בונוס בהיקף 62 מיליון שקל שחולק לעובדים על הרווחים שהנמל צבר בשנים 2008-2010

חברת נמל אשדוד ממשיכה להציג רווחים נאים: בשנת 2012 רשם הנמל רווח נקי של 192 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 19 מיליון שקל בלבד בשנה שעברה.

הזינוק ברווחיות נובע מהוצאות חד-פעמיות גדולות שנרשמו ב-2011, ובראשן בונוס בהיקף של 62 מיליון שקל שחולק לעובדים על הרווחים שהנמל צבר בשנים 2008 עד 2010. בנוסף הכירה החברה ב-2011 בסכום חד-פעמי של 65 מיליון שקל הוצאות מסים בגין ביטול מתווה הפחתת מס החברות, זאת בעקבות קבלת המלצות ועדת טרכטנברג. ב-2010 רשם הנמל רווח נקי של 180 מיליון שקל.

הכנסות חברת נמל אשדוד בניהולו של שוקי סגיס, רשמו ב-2012 גידול מזערי לעומת 2011 והגיעו למיליארד ו-115 מיליון שקל לעומת מיליארד ו-106 מיליון שקל ב-2011. בין היתר, נרשם גידול של 4% בהיקף יבוא כלי הרכב שהגיע ב-2012 ל-154 אלף יחידות, וגידול של 0.2% בהיקף תנועת המכולות - המגזר שנחשב לרווחי ביותר בפעילות הנמל. ב-2012 עברו בנמל אשדוד מכולות בהיקף 1.17 מיליון TEU .

חברת הנמל צפויה לשלם למדינה דיבידנד בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בגין תוצאותיה ב-2012. בשנה שעברה העבירה החברה דיבידנד בגובה 330 מיליון שקל עבור השנים 2008-2010. הדיבידנד היווה כמחצית מהרווח הנקי המצטבר באותן שנים. על פי כללי רשות החברות הממשלתיות, תשלום הדיבידנד למדינה מזכה את עובדי החברה בקבלת 10% מהרווח כבונוס. בנמל אשדוד מועסקים כ-1,200 עובדים.

חברת נמל אשדוד מתכננת להשקיע 646 מיליון שקל בשלוש השנים הקרובות בהרחבה ובשדרוג שירותי הנמל ובהצטיידות. בין הפרויקטים המרכזיים נמנים הקמת מסוע גרעינים והסבת רציף 21 לרציף מכולות. במהלך השנה הקרובה צפויים שרי התחבורה והאוצר להכריע בהתמודדות בין אשדוד לחיפה על בניית נמל העתיד. נכון להיום, מוביל נמל אשדוד על חיפה בתחום המכולות אך עדיין מפגר אחריו בתחום המטענים. הזכייה בפרויקט הנמל החדש שיוקם בהשקעה של כ-4 מיליארד שקל, צפויה להיות מעין שובר שוויון בתחרות בין הערים והנמלים.

המספרים של נמל אשדוד
 המספרים של נמל אשדוד