טבע, אינטל, כיל וצ'ק פוינט קיבלו הטבות ב-3.9 מיליארד ש' - ושילמו 3.3% מס

דוח של מינהל הכנסות המדינה חושף את שערוריית המס הגדולה: 70% מהטבות המס בחוק לעידוד השקעות הון זרמו ל-4 החברות הגדולות במשק ■ משנת 2003 עד שנת 2010 זינק היקף הטבות המס ב-143%

החברות טבע, אינטל, כיל וצ'ק פוינט, שנחשבות לחברות הגדולות במשק, קיבלו ב-2010 הטבות מס מהמדינה בסך של כ-3.88 מיליארד שקל, כ-70% מכלל הטבות המס שניתנו באותה שנה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון - כך עולה מדוח מינהל הכנסות המדינה שחלקים ממנו נחשפו היום (א') על-ידי האוצר.

נזכיר כי האוצר עיכב מעל לחצי שנה את פרסום הממצאים, זאת ככל הנראה בשל חשש מביקורת ציבורית, בין היתר גם בעקבות המאבק של עיתון "גלובס" למען צמצום ההטבות לחברות ענק במשק.

מממצאי הדוח עולה כי בשנת 2010 העניקה המדינה הטבות מס בסך 5.6 מיליארד שקל - גידול ריאלי של 11.4% לעומת שנת 2009. נזכיר כי בשנת 2009 הסתכם הגירעון הממשלתי בכ-5%; וב-2010 בכ-4% תמ"ג- כאשר גירעון של מעל 3% תמ"ג נחשב ל"גבוה".

הדוח מגלה כי הטבות המס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון כמעט ושולשו במהלך שנות ה-2000 - מ-2.3 מיליארד שקל ב-2003 ל-5.6 מיליארד שקל ב-2010. כפי שפורסם ב"גלובס", מרבית ההטבות ניתנו למאיון העליון - כלומר, ל-4 החברות הגדולות במשק.

הזינוק החד בהטבות שקיבלו אותן חברות מוסבר הן בגלל הגידול ברווחיהן, אך לא פחות מהגידול החד במשקל ההכנסות הפטורות שלהן ממס. בעוד שהרווחים גדלו מ-3.2 מיליארד שקל ב-2003 ל-18.2 מיליארד ב-2010, שיעור ההכנסות הפטורות של החברות זינק מ-17% למשקל עתק של כ-77% מההכנסות (!). כך, שעל כל 100 דולר שהחברות הגדולות קיבלו - 77 דולר היו פטורים ממס.

בהקשר הזה יצוין כי 92% מסך ההטבות שניתנו ב-2010 (5.2 מתוך 5.6 מיליארד שקל) הלכו ל-44 החברות הגדולות במשק, כאשר 400 מיליון השקלים שנותרו יועדו לשאר 396 חברות מוטבות קטנות.

ההטבה לפריפריה הגיעה לתל-אביב

המצב הזה בו מרבית ההטבות מגיעות בעיקר ל-4 חברות גדולות הוא חדש יחסית: ב-2003 קיבלו החברות רק שליש מההטבות, וכעת הן מקבלות כ-70% מהן. כתוצאה מכך מס החברות האפקטיבי ששילמו אותן חברות עמד על 3.3% בלבד, זאת בעוד שמס החברות הרגיל עמד על 25% - פער של 21.7 נקודות אחוז.

בדוח מציינים כי בעקבות הגידול הניכר בהטבות ל-4 החברות, צנח בתוך 7 שנים בלבד שיעור המס האפקטיבי לחברות אלה ב-12.7 נקודות אחוז - מ-16% לכ-3%. כאשר שיעור המס האפקטיבי של שאר החברות המוטבות נשאר באותה התקופה כמעט קבוע ועמד על כ-20%.

כמו כן, בניגוד לעמדה הרווחת לפיה החוק מסייע להקמת המפעלים ולפיכך לגידול התעסוקה בפריפריה, הדוח מהבהיר כי לפי התפלגות גיאוגרפית (מגורי העובדים), יותר ממחצית מההטבות (כ-3 מיליארד שקל) יועדו לאזור המרכז ולתל-אביב, כאשר כ-1.6 מיליארד שקל בלבד מסך ה-5.6 מיליארד שקל יועדו למפעלים בפריפריה.

מכיל נמסר כי "כיל הוחרגה מחוק עידוד השקעות הון בשינוי החקיקה האחרון שנעשה לחוק בסוף 2010".

עיקרי ממצאי הדוח

■ הטבת המס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון הסתכמה ב-2010 בכ-5.6 מיליארד שקל - גידול ריאלי של 7% לעומת 2009; בניכוי שינוי חקיקה (הפחתת מס חברות ב-1 נקודות אחוז) - מגיע שיעור הגידול הריאלי ל-11.4%.

■ בין השנים 2010-2003 נרשמה עלייה חדה בהטבות המס - מכ-2.3 מיליארד שקל ל-5.6 מיליארד שקל. במהלך אותה התקופה הופחת שיעור מס החברות מ-36% ל-25%.

■ לו שיעור מס החברות היה נותר על 36% ב-2010, ובהתבסס על גובה ההכנסות המוטבות בפועל, הייתה הטבת המס מסתכמת באותה שנה ב-8.3 מיליארד שקל.

■ בעוד שסך המס שנבע מ-4 החברות הגדולות (טבע, כיל, צ'ק פוינט ואינטל) עמד ב-2010 על 1.1 מיליארד שקל, הטבות המס להן זכו באותה שנה הסתכמו ב-4 מיליארד שקל. סך המס שהסתכם בקרב יתר החברות המוטבות עמד על כ-4.4 מיליארד שקל, בעוד שהטבות המס להן זכו הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל בלבד .

■ סך חיובי המס של החברות המוטבות בשנים 2010-2003 עמד על 16.4 מיליארד שקל - סכום הנמוך ב-17% מחיובי המס בהן חויבו יתר חברות התעשייה.

■ סך הרווחים של החברות המוטבות הסתכם בשנים 2010-2003 ב-169 מיליארד שקל - גבוה פי 2.5 מהרווחים של חברות התעשייה האחרות.

■ ב-2010 נטלו 4 החברות הגדולות כ-70% מסך הטבת המס באותה שנה; ב-2003 עמד משקלן בהטבות המס על 32%.

■ שיעור המס האפקטיבי של החברות שנמנו על המאיון העליון של הטבות המס עמד ב-2010 על 3.3% בלבד; שיעור המס האפקטיבי הממוצע בקרב 99 המאיונים הנמוכים יותר נע באותה שנה בין 10.5%(בקרב החברות במאיונים 99-91) ל-20.8% (בקרב העשירון התחתון).

■ בין השנים 2010-2003 ירד שיעור המס האפקטיבי במאיון העליון ב-12.7 נקודות אחוז - מ-16% ל-3.3%). מנגד, בעשירון התחתון נותר שיעור המס האפקטיבי ללא שינוי ועמד על כ-20%

■ מחוזות הפריפריה מרכזים כ-28% בלבד מסך הטבות המס, בעוד שמחוזות ת"א והמרכז נוטלים כ-53% מסך הטבת המס

■ לראשונה מאז תחילת העשור הקודם, סך המס הנובע מהחברות המוטבות (כולל מס החברות וניכויי מס משכר העובדים), לא עלה ב-2010 על סך הטבות המס להן זכו באותה שנה. ב-2009, למשל, סך המס מהחברות המוטבות היה גבוה בכ-30% מהטבות המס.

משקל העשירונים
 משקל העשירונים

סיקור הטבות המיליארדים לתאגידי הענק ב"גלובס":

החוק לעידוד התחמקות ממס / אלי ציפורי

המניפולציות של האוצר / אלי ציפורי

פרוטוקולים מהדיונים על חוק עידוד השקעות הון חושפים איך עובדת השיטה הישראלית

טבע קיבלה הטבת מס של 3 מיליארד שקל ב-2011

שטייניץ מתכנן הקלות מס במיליארדי שקלים לתאגידי הענק