חוות-דעת משפטית: משפחות המתים צריכות לשלם ארנונה על קברים

חברה קדישא מצטיידת בחוות-דעת משפטית הקובעת כי אם האוצר אכן יטיל ארנונה על בתי העלמין - היא תגולגל על משפחותיהם של המתים הקבורים שם

נמשכת הסערה סביב "מס הקברים": לאחר שאתמול טענו באוצר כי מדובר בסך-הכול בהחזרת הארנונה על חלקות הקברים ששילמה חברה קדישא עד יולי 2010, ומנגד טענו בחברה קדישא כי הגזירה תגולגל על משפחות הנפטרים, היום (ב') מפרסמת חברה קדישא חוות-דעת משפטית הקובעת: משפחות הנפטרים ישלמו את הארנונה.

"ככל שיוחלט על השבת החיוב בארנונה בגין בתי עלמין, הרי שבנסיבות העניין אין מניעה להטיל את נטל החיוב על כתפי משפחות הנפטרים", נכתב בחוות-הדעת של משרד עורכי הדין אשר אקסלרוד ושות', היועץ המשפטי של חברה קדישא תל-אביב.

עוד נכתב בחוות-הדעת: "קבורת הנפטרים הינו שירות אותו מעניקה חברה קדישא על-פי חוק לאזרחי המדינה בתחום פעילותה, וייחודו בכך שמרגע קבורת נפטר בחלקת קבר, לח"ק אין עוד כל נגיעה לאותה חלקה. החלקה, כביכול, 'הופקעה' ממאגר הקרקעות המצוי בידי הח"ק, והועברה לחזקת הנפטר. משכך, הרי שאם יש היגיון כלשהו בחיוב מאן דהוא בארנונה כללית בגין אותם שטחים, הרי שיש לחייב את ה'מחזיק' בחלקת הקרקע המדוברת, קרי: את הנפטר".

אולם מכיוון שמן הסתם לא ניתן לחייב את המתים בתשלום ארנונה, חוות-הדעת המשפטית קובעת כי משפחות הנפטרים, בהיותם בעלי הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אמורות לשלם את הארנונה.

בחוות-הדעת טוען עו"ד אקסלרוד: "פעילותה של הח"ק בבתי העלמין דומה לפעילותו של אגף שיפור פני העיר בעירייה או לפעילותה של רשות הטבע והגנים הלאומיים. אגף שיפור פני העיר מתחזק את הגנים הציבוריים בעיר לטובת התושבים, ואיש אינו מעלה על הדעת לחייבו בארנונה בגין כך. רשות הטבע והגנים הלאומיים מתחזקת את הגנים הלאומיים במדינה לטובת התושבים, ואף גובה דמי כניסה בחלק מן האתרים אותם היא מתחזקת, ובכל זאת, גם אותה איש אינו מעלה על דעתו לחייב בארנונה.

"כך הם פני הדברים אף באשר להח"ק: הח"ק ממלאת את תפקיד העיריה בעניין הקבורה, מתחזקת את בתי העלמין לטובת התושבים, פועלת בהתאם לחוק לפיתוחם של בתי העלמין ולמציאת פתרונות למצוקת הקרקעות לקבורה הקיימת, וכגופים הנ"ל, אין כל הצדקה לחייבה בתשלום ארנונה".

אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא תל-אביב, הוסיף כי "צר לי על הספין של האוצר מאתמול. מעולם חברה קדישא באף מקום בישראל לא שילמה ארנונה עבור בתי הקברות עליהם היא אחראית (חברת קדישא הרצליה שילמה על המשרדים ולא על שטח בית העלמין).

"ההיפך הוא הנכון! מאז קום המדינה בתי העלמין היו פטורים מארנונה על-פי סעיף 5(ג) לפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה 1938. בשנת 2003 בטול הפטור בטעות, ועדיין שום רשות מקומית לא גבתה ארנונה, מתוך הבנה שאין שום היגיון מוסרי לגלגל מס על אזרחים שקוברים את יקיריהם. בשנת 2010 תוקן עיוות זה, והוחזר הפטור מארנונה על בתי עלמין בהצעת חוק שקיבלה את תמיכת הממשלה".

צרו איתנו קשר *5988