מתחם הולילנד: משרד הפנים ביטל הקמת המגדלים הנוספים

בשל הבינוי הבעייתי במתחם הקיים, החליט משרד הפנים לשנות את יעוד השטח שטרם נבנה לצורכי ציבור

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, החליטה אתמול על הפקדת תכנית חדשה למתחם הולילנד המפורסם בירושלים. על פי התוכנית, חלק ניכר מהשטחים שטרם נבנו יבוטל, ובמקומו יוקצו השטחים למטרות ציבוריות, וזאת על מנת לשפר את הבינוי במתחם. בנוסף כוללת התוכנית חיבור המתחם לשכונות הסמוכות.

המתחם, שהתפרסם בשנים האחרונות על רקע חשדות לעבירות פליליות הנדונות בבתי המשפט, ממוקם בכניסה לשכונות דרום מערב העיר ובסמוך להצטלבות עורקי התנועה הראשיים, דרך בגין ושד' גולומב.

תחילתה של ההיסטוריה התכנונית הארוכה במתחם, בשנת 1990, בעת שאושרה לראשונה בנייה למגורים ולמלונאות בהיקף מצומצם במתחם הידוע כ"מתחם הולילנד". בסדרה של תכניות שאושרו לאחר מכן, אושר במתחם בינוי מסיבי ורב היקף למגורים ולמלונאות, הכולל בין היתר 16 מבני מגורים, שניים מהם בני 31 קומות, בבינוי הנצפה מאזורים רבים בעיר ואשר אינו תואם את רקמת הבינוי הקיימת באזור.

המתחם תוכנן כשכונה סגורה, מנותקת מהשכונה הקיימת, עבור אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, תוך התעלמות מצרכי הציבור באזור. עד עתה נבנו במתחם 8 מתוך 16 הבניינים שאושרו ובניית יתר המבנים טרם החלה.

ממשרד הפנים נמסר שבעקבות פרסום דבר קיומה של החקירה בדבר חשדות לגבי התכניות שאושרו במתחם הולילנד ובעקבות פניית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין, החלה לשכת התכנון במחוז ירושלים במשרד הפנים בבחינת חלופות תכנון במגרשים שטרם נבנו, במטרה לשפר את התכנון המאושר ולהתאימו למדיניות התכנון הנוכחית, וזאת ביצירת היצע ראוי של שטחי ציבור לטובת הדיירים בתוך המתחם ובשכונות הסובבות.

הוועדה המחוזית דנה בחלופות תכנון בינואר 2012 ובחרה חלופה שהוחלט להפקידה כעת. עיקרי החלופה שנבחרה, היו ביטול הבינוי המאושר בארבעה מגרשי מגורים שטרם נבנו בחלק המערבי של המתחם, ושינוי ייעודם של מגרשים אלה לשטחי ציבור וכן שינוי הבינוי המאושר בחלק הצפוני של המתחם, כך שייווצר חיבור עירוני בין המתחם אל השכונות הסובבות.

התכנון המחדש מייצר מערך חיבורים והקשרים בין המתחם לשכונות בית וגן ורמת שרת הסמוכות, וזאת באמצעות צמצום מספר המבנים והגבהתם בחלק הצפוני של המתחם ויצירת כיכר עירונית בניהם, אליה מופנים שטחי המסחר שאושרו תוך הפנייתם אל תוך המתחם בתכניות קודמות.

קישור עירוני נוסף נעשה באמצעות ביטול מבני מגורים שטרם נבנו במתחם, בגבול שכונת רמת שרת הסמוכה, ויצירת שטח פתוח ושטח למבני ציבור, באזור זה, שיהוו אזור פעילות שכונתית ומקום מפגש בין האוכלוסיות השונות, תוך ווידוא רצף הליכה אפשרי בניהם.

הוועדה ציינה בהחלטתה, כי אמנם אין התוכנית לא משנה מהותית את הבינוי הקיים, אך היא משפרת משמעותית את המתחם כולו ומספקת היצע הולם של שטחים לצורכי ציבור שלא היו בתוכנית הקודמת.

את התוכנית ערכו במשרד מנספלד-קהת אדריכלים.

צרו איתנו קשר *5988