דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

תשואה שלילית בחיסכון הפנסיוני ביוני; כ-4% תשואה במחצית

כלל ביטוח בולטת לחיוב בדירוג התשואות ב-12 החודשים האחרונים ובטווחים ארוכים יותר - הן בקרנות הפנסיה והן בביטוחי המנהלים ■ הפניקס מובילה בתשואות בפוליסות המשתתפות ברווחים מתחילת 2013

לאחר חודשים ארוכים של תשואות חיוביות בחיסכון לטווח ארוך, קרנות הפנסיה המקיפות החדשות והפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח רשמו בחודש יוני תשואות שליליות בשיעורים ממוצעים של 1.1% ו-1.4%, בהתאמה.

ואולם, בסיכום התשואות לרבעון השני בכללותו הרי שמדובר בתשואות חיוביות של 1.4% ו-1.2%, בהתאמה, כך שמתחילת השנה קרנות הפנסיה המקיפות וביטוחי המנהלים הניבו לחוסכים תשואה ממוצעת של 4.3% ו-4.2%, בהתאמה.

בבחינת התשואות הנומינליות ברוטו, לפני שקלול דמי הניהול, עולה כי קרנות הפנסיה המקיפות החדשות רשמו ב-12 החודשים האחרונים תשואה כוללת ממוצעת של 12.1%. בנטרול התשואה הדמוגרפית של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, שבוחנת את נכונות תמחורי הכיסויים הביטוחיים בקרן, התשואה הממוצעת של הקרנות על סך ההשקעות עמדה ב-12 החודשים האחרונים על 11.4% בקרב חמש קרנות הפנסיה הגדולות.

באותה התקופה הנבחנת, חברות הביטוח הציגו בפוליסות המשתתפות ברווחים, המוכרות גם כקרן י', תשואה ממוצעת של כ-13.2%.

בהסתכלות ארוכה יותר עולה, כי בשלוש השנים האחרונות קרנות הפנסיה המקיפות החדשות הציגו תשואה שנתית ממוצעת של כ-8%, לעומת תשואה שנתית ממוצעת של כ-7% בפוליסות המשתתפות ברווחים, שהן חלק הארי בתיק ביטוחי המנהלים של חברות הביטוח. בהסתכלות על חמש השנים האחרונות, הרי שהתשואה השנתית הממוצעת בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות עמדה על כ-7.8%, לעומת תשואה שנתית ממוצעת של כ-6.5% בפוליסות המשתתפות ברווחים.

הרוב המכריע של נכסי קרנות הפנסיה מנוהל על-ידי חמש קבוצות הביטוח הגדולות - מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס ומנורה-מבטחים - שאף אוחזות כמעט בכל שוק ביטוחי המנהלים. למעשה, יותר מ-96% מכספי קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, ויותר מ-97% מכספי הפוליסות המשתתפות ברווחים, מנוהלים באותן חטיבות השקעה של חמש קבוצות הביטוח הגדולות.

עם זאת, התשואה בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות נבדלת במידה ניכרת מהתשואה בביטוחי המנהלים. בקרנות הפנסיה האמורות התשואה הכוללת משוקללת על סמך התשואה שהן משיגות בשוקי ההון, יחד עם רכיב האג"ח המיועדות, ועם התשואה הדמוגרפית שבוחנת את איכות ניהול הסיכונים הביטוחיים בקרן למקרי מוות או נכות.

בפוליסות המשתתפות ברווחים מודדת התשואה אך ורק את התשואה שהשיגו חברות הביטוח בשוקי ההון. האג"ח המיועדות מונפקות רק לקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, שם הן מהוות כ-30% מהנכסים, תוך שהן מבטיחות ריבית שנתית של 4.86%, צמוד למדד.

נכון לסוף יוני 2013 נוהלו בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות כ-139 מיליארד שקל, בעוד שבפוליסות המשתתפות ברווחים נוהלו כ-120 מיליארד שקל.

הדירוג שייך לכלל ביטוח

דירוג התשואות של יוני 2013 של ביטוחי המנהלים של חברות הביטוח ושל קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים ועל תקופות ארוכות מזו, שייך לקבוצת כלל ביטוח. זאת הן בפוליסות המשתתפות ברווחים והן בקרן הפנסיה של הקבוצה - מיטבית-עתודות.

מנהל ההשקעות הראשי של כלל ביטוח הוא שוקי בורשטיין, שנכנס לתפקידו לפני חודשים מעטים. הוא החליף בתפקיד זה את רועי יקיר, שניהל את ההשקעות של כלל ביטוח שנים ארוכות, וכיום הוא מנהל ההשקעות של הפניקס.

בהקשר זה נציין, כי בכל הנוגע לתשואות של הפוליסות המשתתפות ברווחים, הרי שהתשואה הגבוהה בענף הביטוח במחצית הראשונה ב-2013 "שייכת" להפניקס, שמציגה את התשואה הגבוהה במחצית הראשונה של השנה, ברבעון השני וגם את התשואה הכי פחות נמוכה בחודש יוני.

בקרב קרנות הפנסיה המקיפות החדשות מציגה הפניקס את התשואה הכי פחות שלילית בחודש יוני, כאשר ברבעון השני כלל ביטוח היא שמציגה את התשואה הכוללת הגבוהה ביותר. בשקלול שני הרבעונים הראשונים של 2013, קרן הפנסיה החדשה המקיפה המובילה היא הראל גילעד, שאת השקעותיה מנהל אמיר הסל.

תשואות הפוליסות המשתתפות ברווחיםביוני 2013
 תשואות הפוליסות המשתתפות ברווחיםביוני 2013

תשואות קרנות הפנסיה החדשה ביוני 2013
 תשואות קרנות הפנסיה החדשה ביוני 2013


רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות