צניחה של 21% במכירת הדירות החדשות ביוני 2013

ביוני נמכרו 1,936 דירות חדשות לציבור, ירידה של כ-21% בהשוואה לחודש הקודם וירידה של כ-8% במספר הדירות שנמכרו בהשוואה לחודש המקביל אשתקד

ירידה חדה במספר הדירות שנמכרו במהלך חודש יוני 2013 לעומת החודש הקודם. בחודש יוני האחרון נמכרו 1,936 דירות חדשות לציבור הרחב, ירידה של כ-21% בהשוואה לחודש הקודם וירידה של כ-8% במספר הדירות שנמכרו בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. כך עולה מנתונים מוקדמים של סקר התחלות בנייה וסקר מכירת דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית הנערכים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביזמה ובמימון משרד הבינוי והשיכון, בנוסף לכך מנתוני סקר התחלות בנייה ומכירת דירות חדשות בבנייה ביזמה ציבורית, הנערך על ידי משרד הבינוי והשיכון.

יש לציין שנתוני חודש מאי היו גבוהים וזאת ככל הנראה בשל עליית המע"מ בתחילת חודש יוני שהוביל למספר גדול של רכישות בחודש שקדם לו.

עוד על פי הנתונים, ביוני 2013 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על 3,282 יחידות דיור, מתוכן 1,936 דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב ו-1,346 דירות שלא למכירה. מדובר בירידה של כ-11% בכמות המבוקשת של דירות בחודש יוני 2013 לעומת החודש הקודם וירידה של 9.5% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. במקביל, בכל הקשור לדירות חדשות שאינן למכירה, דירות שנבנות במסגרת קבוצות רכישה, פרויקטים לשכירות, בנה ביתך ועוד, נרשמה דווקא עלייה של כ-7% לעומת החודש הקודם אך ירידה של כ-12% בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה.

באותו הזמן, סיכום חצי שנתי של מכירת הדירות החדשות מעיד דווקא על עלייה בתחום זה כאשר בין החצי השנה הראשונה של 2013 (ינואר-יוני) לחצי השנה הראשונה של 2012 נרשמה עלייה של כ-19% מרמה של כ-10.3 אלף דירות חדשות שנמכרו במחצית הראשונה של 2012 לכ-12.3 אלף דירות חדשות שנמכרו במחצית השנה הראשונה של 2013.

בכל הנוגע למספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף יוני 2013, כ-22,080 דירות, מדובר בנתון הנמוך בכ-1.1% מזה שנרשם בסוף יוני 2012. מכלל הדירות החדשות שנותרו למכירה, כ-35% מוצעות למכירה במחוז המרכז, כ-16% וכ-15% בכל אחד מהמחוזות תל אביב וירושלים, בהתאמה, כ-13% במחוז הדרום, כ-11% במחוז חיפה וכ-6% במחוז הצפון. בהשוואה לסוף יוני 2012, נרשמה עלייה של כ-85% במחוז הצפון ושל כ-34% בכל אחד מהמחוזות ירושלים וחיפה. לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-19% בכל אחד מהמחוזות הדרום והמרכז ושל כ-5% במחוז תל אביב.

במשרד השיכון התייחסו היום לנתונים והביעו שביעות רצון מהעלייה החצי שנתית במספר הדירות החדשות שנמכרו והוסיפו כי מהנתונים ניכר כי מענק ירושלים גרם לעלייה משמעותית בביקוש לדירות: "במחצית הראשונה של השנה עלה במידה רבה היקף הביקוש בירושלים לדירות חדשות משמעותית ועמד על כ-1,400 יחידות דיור לעומת כ-1,150 במחצית הראשונה של 2012 וכ-840 במחצית הראשונה של 2011".

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל אמר בעקבות הנתונים: "הנתונים הם עדות למה שאני רואה בעצמי בשטח, כי המענק הביא זוגות רבים לממש את האפשרות לרכוש דירה בירושלים. אני מקווה שזוגות רבים נוספים יממשו את הזכות החד פעמית שנוצרה לממש את המענק עד סוף אוקטובר השנה, ואני קורא לצעירים לקבוע את מגוריהם בירושלים. אנחנו נמשיך לבנות ולשווק בירושלים ובכל רחבי הארץ".

באותו הזמן חשוב לציין כי בעוד מענק ירושלים אכן עלול להשפיע על הנתונים, גם במחוזות אחרים, בהם לא ניתן כל מענק, נרשמו עליות במכירת הדירות. כך למשל, במחוז תל אביב נמכרו קרוב ל-400 דירות יותר במחצית השנה הראשונה של 2013 לעומת מחצית השנה הראשונה של 2012 ובמחוז חיפה מדובר בהפרש של קצת פחות מ-300 דירות לטובת חצי השנה האחרונה.

מעניין לראות שאת העלייה המשמעותית במספר הדירות שנמכרו במחצית השנה הראשונה של 2013 לעומת מחצית השנה הראושנה של 2012 מקזזת ירידה באחוז דומה במספר הדירות החדשות שאינן למכירה. כך, הביקוש לדירות על פי הלמ"ס נשאר יציב בין שתי התקופות. אחת הסיבות לירידה הגדולה בדירות שאינן למכירה הן ההגבלות שהוטלו על רוכשי דירה להשקעה ועל ההון העצמי שפגע בקבוצות הרכישה.

צרו איתנו קשר *5988