עו"ד רונאל פישר לא ייענש על התבטאותו כלפי השופט חנן אפרתי

פישר הורשע בפגיעה בכבוד המקצוע והתנהגות שאינה הולמת עו"ד, לאחר שאמר על השופט אפרתי, שהרשיע את לקוחו במעשה מגונה, כי "המעשה המגונה היחיד כאן הוא הכרעת הדין" ■ ביה"ד המשמעתי: "דבריו נאמרו ב'עידנא דריתחא'"

עו"ד רונאל פישר לא ייענש על אמירתו כלפי שופט השלום בתל-אביב, חנן אפרתי, שהרשיע את לקוחו בביצוע מעשה מגונה, כי "המעשה המגונה היחיד כאן הוא הכרעת הדין" - כך החליט שלשום (ב') בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב.

ביוני השנה הורשע פישר על-ידי בית הדין המשמעתי בגין דבריו בתקשורת כלפי בית המשפט, בעבירות של הפרת חובת עורכי דין, פגיעה בכבוד המקצוע והתנהגות שאינה הולמת עורך דין.

ואולם, בדעת רוב של עורכי הדין ליאור שמעוני ושאול דבח, וכנגד דעתו החולקת של עו"ד גלעד שטסמן - החליט חברי בית הדין המשמעתי לעשות שימוש בסמכותם הייחודית להרשיע נאשם, אך להימנע מלהטיל עליו עונש.

חברי בית הדין נימקו את החלטתם בכך ש"גם אם התבטאותו של פישר עולה כדי עבירה משמעתית בהתבטאות נפסדת וחמורה, הרי שנסיבותיה הינן נסיבות מקלות במיוחד".

לדברי בית הדין, דבריו של פישר כלפי בית המשפט נאמרו "ב'עידנא דריתחא', במצוקה נפשית, ופישר פעם אחר פעם, ואף מיוזמתו שלו, התנצל בפני השופט אפרתי".

התנצלות כפולה

הפרשה החלה לאחר שבאפריל 2009 גזר השופט אפרתי על העיתונאי והסופר יעקב העליון שנת מאסר בפועל בעקבות הרשעתו בבעילה אסורה בהסכמה של קטינה בת 14 ובמעשה מגונה בבת 21. בתום הדיון אמר עו"ד פישר לתקשורת כי "הכרעת הדין היא המעשה המגונה היחיד בכל הדבר הזה".

בתחילה העביר פישר מכתב התנצלות לאקוני לאפרתי, אך השופט הודיע כי הוא אינו רואה בכך התנצלות וכי הוא עומד על כך שפישר יועמד לדין משמעתי. בהמשך העביר פישר מכתב התנצלות נוסף, ובו הביע התנצלות כנה. "אני מתנצל נוכח רמיסת כבודך כאדם וכשופט", כתב.

בעקבות ההתנצלות הכפולה החליטה ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב, בראשות עו"ד אפרים נוה, לגנוז את התלונה נגד פישר ולא להגיש נגדו קובלנה משמעתית. בהמשך פנתה תנועת אומ"ץ, שהגישה את התלונה המקורית נגד פישר, לוועדת האתיקה הארצית של הלשכה, בבקשה שגם היא תשקול הגשת קובלנה משמעתית. ועדת האתיקה הארצית החליטה להגיש קובלנה משלה נגד פישר, שהסתיימה, כאמור, בהרשעתו של פישר.

"עוגמת-נפש קשה מנשוא"

הדיינים ציינו בגזר הדין כי פישר הועמד לדין על-ידי ועדת האתיקה הארצית, בעקבות לחץ של יו"ר תנועת אומ"ץ, אריה אבנרי, ולאחר שוועדת האתיקה המחוזית כבר החליטה לפטור אותו מהעמדה לדין, בתנאי שיתנצל בפני השופט.

אבנרי נימק את הצורך לדון מחדש בעניינו של פישר בכך שמעיני הוועדה המחוזית נעלם מידע, לפיו כביכול לא מחל השופט אפרתי לפישר על התבטאויותיו. על כך כתב בית הדין המשמעתי: "אין לזקוף לחובתו של פישר את העובדה (ככו שזו כלל נכונה, דבר המוטל בספק לכשעצמו) האם מחל השופט אפרתי לפישר על ההתבטאות, אם לאו. סוגיית המחילה אינה בידיו של הנאשם כי אם בידו של אחר. לטעמנו, היא כלל לא יכולה להשפיע על שאלת העמדתו לדין של הנאשם, הרשעתו, או הענשתו".

הדיינים ציינו כי פישר פעל כהמלצתה של ועדת האתיקה המחוזית ושיגר התנצלות לשופט אפרתי, וכי בהמשך הוא שיגר התנצלות שנייה, "חריפה וכנה יותר מקודמתה". כמו כן, נכתב בהחלטת בית הדין כי לפישר נגרמה "עוגמת-נפש קשה מנשוא מאותו רגע אומלל מבחינתו, שבו כשל בלשונו והיצר גבר על השכל הישר... הן לפן שבהתנהלות מוסדות הלשכה וכן ככל שהדבר נוגע למחול השדים שהתחולל סביב פישר - פרסומים בתקשורת שמקורם בהדלפות פסולות, ככל שהדבר נוגע לטיפול בתלונה נגד פישר".

"גוף ירוד"

בית הדין המשמעתי ציין גם כי לפישר אין עבר משמעתי קודם חרף הוותק שלו במקצוע וניסיונו, וכי הוא "סבל מתופעה מכוערת של הדלפות, כך שבטרם נכתבה אפילו ההחלטה המורה על העמדתו לדין בוועדה הארצית של הלשכה, מצאה ידיעה זו דרכה לעיתונות".

לדברי בית הדין, "המקרה שלפנינו חורג בחומרתו, ככל שהדבר נוגע לזכויות הנאשם שנרמסו ברגל גסה עקב ההדלפות, ובעינוי הדין שעבר - התנהלות מול שני גופים מקבילים בסמכותם".

הדיינים הדגישו כי החלטתם שלא לגזור עונש על פישר היא "החריג שבחריג ותוצאת השתלשלות קשה, על גבול האומללה, של מסכת אירועים, שהיו מנת חלקו של פישר מרגע דבריו הקשים".

בדעת מיעוט סבר חבר בית הדין המשמעתי, עו"ד שטסמן, כי יש לגזור על פישר עונש של אזהרה. לדבריו, חומרת התבטאותו של פישר אינה מאפשרת הימנעות גורפת מהטלת עונש.

"עורך דין אינו רשאי לגנות הכרעה שיפוטית, גם אם אינה מקובלת עליו... לא ניתן להשלים עם ייחוס הכיעור והגנאי שיש במעשה מגונה מיני, להכרעה שיפוטית", כתב שסטמן.

לדבריו, בהתבטאות של פישר, יש כדי לפגוע במעמדם של בתי המשפט ובאמון הציבור במערכת המשפטית.

עו"ד רונאל פישר מסר בתגובה: "החלטת בית הדין אינה עוסקת בי אלא בוועדת האתיקה הארצית, הנקראת בגזר הדין לבדק-בית רציני, הואיל והתנהגותה אינה ניתנת לעיכול, כלשון בית הדין. עצוב לחשוב שעורכי דין בישראל נתונים לבחינה אתית של גוף כה ירוד, שעה שסנגורים נלחמים מידי יום על שמם הטוב וחיים של לקוחותיהם אל מול בתי המשפט, שלא תמיד מקפידים ביחסם כלפי נאשמים".

באת-כוחו של עו"ד פישר, עו"ד רות דוד בלום, מסרה: "אנו מודים לבית הדין, אשר אל אף שמצא עצמו נאלץ לדון בעינינו של עו"ד פישר, דבר שנכפה עליו על-ידי ועדת האתיקה הארצית, החליט בסופו של דבר שלא להענישו כלל. זו היא החלטה אמיצה, ובמקרה זה גם ראויה, ובכך תמה הסאגה הזו".

ועדת האתיקה הארצית יוצגה בידי עו"ד דקלה קליין-יונה.