מידרוג מעלה דירוג לאג"ח שיכון ובינוי עם אופק דירוג יציב

מידרוג מאשרת בנוסף דירוג זהה (1A) לגיוס אג"ח, בהיקף של עד 450 מיליון שקל ע.נ., באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה ו/או הרחבת סדרה קיימת

מידרוג הודיעה אתמול (ד') על העלאת דירוג, מדירוג A2 לדירוג A1, והצבת אופק דירוג יציב לסדרות האג"ח שבמחזור של שיכון ובינוי.

כמו כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה (1A) לגיוס אג"ח, בהיקף של עד 450 מיליון שקל ע.נ., באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה ו/או הרחבת סדרה קיימת.

תמורת ההנפקה תשמש את החברה בעיקר לצורכי מחזור חוב ולצורכי הפעילויות העסקיות השוטפות.

העלאת הדירוג מגיעה בהמשך לגידול מתמשך בהיקף פעילויות החברה תוך הצגת שיעורי רווחיות גבוהים. בהעלאת הדירוג, מידרוג מעריכה כי החברה צפויה להמשיך להציג רווח ותזרימי מזומנים גבוהים בשנים הקרובות, ואפשרות שתזרימי המזומנים הגבוהים שמייצרות החברות הבנות יאפשרו לחברה להמשיך במימוש וקידום פרויקטים המוחזקים ומופעלים על ידה, חלוקת דיבידנדים ועוד.

צרו איתנו קשר *5988