שיא של יותר מעשור: 32 אלף דירות נרכשו ברבעון השני

ברבעון החולף נרכשו כ-32 אלף דירות - גידול של 24.3% לעומת הרבעון הראשון ■ המחירים שבהם נסגרו העסקאות מעידים על ירידה במינוף של הרוכשים

עלייה משמעותית ברכישת דירות, בעיקר על ידי רוכשי דירה ראשונה (בין היתר זוגות צעירים), הן ברבעון השני של 2013, הן ביולי - כך עולה מנתוני מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, שפרסם היום (ה') שתי סקירות הנוגעות לענף המגורים. מהנתונים עולה כי מספר העסקאות בדירות מגורים עלה ב-14% ביולי לעומת החודש שקדם לו. בהפרדה בין דירות חדשות לדירות יד שנייה, רשם פלח השוק של הזוגות הצעירים גידול משמעותי, בשיעור 17%.

גם בראייה רבעונית ניתן לראות כיצד הביקוש לדירות גבר בחודשים האחרונים. ברבעון השני של 2013 נרכשו כ-32 אלף דירות - המספר הגבוה ביותר של עסקאות מתחילת העשור הקודם (שנת 2000). מדובר בגידול בשיעור של 24.3% לעומת הרבעון הראשון השנה. הגידול המשמעותי ביותר ברכישת דירות ברבעון השני נרשם בקרב רוכשי דירה ראשונה, שרכשו כ-13 אלף דירות - עלייה של 30% לעומת הרבעון הקודם, ולאחר רבעונים רצופים של ירידות. ייתכן שנתון זה מעיד על ירידה מהגדר של רוכשי הדירה הראשונה, שהמתינו עד כה לפעילות הממשלה להורדת המחירים ונואשו מלהמתין. בנוסף, אין ספק שגם עליית המע"מ דחפה עוד רוכשים אל השוק.

נזכיר כי באחרונה התפרסמו נתוני התחלות הבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהתייחסו אף הם לרבעון השני של 2013. על פי נתונים אלה, ברבעון זה החלה בנייתן של 8,797 יחידות דיור בלבד. לאור הביקוש הגבוה לדירות ,המצטייר מנתוני האוצר, מדובר בנתון שעל קובעי המדיניות ושרי קבינט הדיור לתת עליו את הדעת בהקדם ולגבש פתרונות למצוקת ההיצע שרק מחריפה.

חריש וירושלים מטות הנתונים

נתונים אחרים מזכירים פעם נוספת כי בכל סקירה יתכנו נתונים המשפיעים על החישוב הארצי ומטים את הנתונים. כך, נתוני הרבעון השני מעידים על גידול משמעותי ברכישת דירות באזור חדרה ובאזור ירושלים. זאת, בשל שתי סיבות עיקריות. הסיבה לעלייה בנתוני המכירה באזור חדרה - עלייה של כ-67% בהשוואה לרבעון המקביל ועלייה של כ-39% בהשוואה לרבעון הקודם - נעוצה בעסקאות רבות שבוצעו ביישוב החדש חריש, שם החלו להירשם העסקאות של קבוצות הרכישה שגובשו למכרזים הגדולים שנסגרו בתחילת השנה ומנו אלפי יחידות דיור.

הסיבה לעלייה ברכישת הדירות באזור ירושלים - עלייה של כ-27% לעומת הרבעון הקודם ועלייה של כ-28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד - נעוצה בעסקאות מרובות בבית"ר עילית וגם מענק ירושלים שעדיין בתוקף, ומעניק הטבה בגובה של 100 אלף שקל לרוכשי דירה ראשונה בבירה. נזכיר כי גם בחריש ניתן מענק לרוכשי דירה ראשונה, וחיבור הביקוש הגבוה ביישוב ובירושלים מעיד על השפעת מענקים אלו על הרוכשים.

עם זאת, חשוב לציין כי על פי הנתונים המעודכנים יותר של האוצר, ביולי נרשמה ירידה חדה בפעילות באזור חדרה. לעומת זאת, נתוני יולי מחזקים את המגמה המעידה על עלייה משמעותית ברכישת דירות בירושלים, בעיקר על ידי זוגות צעירים (רוכשי דירה ראשונה). כך, בעוד משקלם של רוכשים אלו עלה ב-17% ביולי בכל הארץ, בירושלים מדובר בזינוק חד של 92% ברכישת דירות על ידי רוכשי דירה ראשונה, בעיקר בדירות יד שנייה. גם באזורי תל אביב והמרכז נרשמה עלייה ברכישת דירות על ידי רוכשי דירה ראשונה, ובד בבד נרשמה ירידה באזור חדרה ובאזור באר שבע.

בסקירה הרבעונית מתייחסים במשרד האוצר גם לטענה שעל פיה קבלנים בירושלים ניצלו את המענק שניתן לרוכשי הדירות והעלו את המחירים בהתאם. "בהתבסס על העסקאות בפועל", נכתב בסקירה, "ובהנחה שלא חל שינוי מהותי בתמהיל הדירות הנרכשות בתוך השכונות עצמן, לא נמצא תימוכין לטענה זו".

ממונפים פחות

נקודה מעניינת נוספת שעולה מהסקירה הרבעונית של האוצר מתייחסת גם לשכר החציוני של רוכשי הדירות ולמחיר החציוני של דירות יד שנייה שנרכשו. על פי הנתונים, נראה שהמחירים שבהם נסגרו העסקאות מעידים על ירידה במינוף של הרוכשים. כך, מחירה החציוני של דירה יד שנייה עמד על 980 אלף שקל, נתון הנמוך ב-2% בהשוואה לרבעון הקודם. "בהנחה שהשכר מהווה אומדן להון העצמי", נכתב בסקירה, "יש בכך לרמז על ירידה במינוף הרוכשים". ירידה זו בולטת באזור תל אביב, שם נרשמה עלייה של 1% בשכר החציוני והממוצע של משק בית שרכש דירת יד שנייה באזור; בה בעת נרשמה ירידה חדה של 7% - הן במחיר החציוני, הן במחיר הממוצע של דירת יד שנייה.

בכל הנוגע לרכישת דירות על ידי משקיעים, נתוני יולי מעידים שוב על גידול של 11% בנתון זה, לאחר ירידה חדה בשיעור של 31% בחודש הקודם. עם זאת, משקל המשקיעים בסך העסקאות הוסיף לרדת, לשיעור של 19.7%. הגידול ברכישות המשקיעים התרכז באזור חיפה (גידול של 48%). במכירת דירות על ידי משקיעים נרשם גידול של 23% ביולי, לאחר הירידה החדה בחודש הקודם. גידול חריג במכירות המשקיעים נרשם באזור ירושלים ובאזור תל אביב.

דירות
 דירות

צרו איתנו קשר *5988