לא גומרים את החודש

הממשלה עלולה להיתקל במחאת יוקר המחיה דור 2

פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מביאים לנו מידע מגוון ומעניין על הנעשה בישראל. אחד הדוחות האחרונים של הלמ"ס, הקרוי "ישראל מאין ולאן?", דן בפניה ובמצבה הכלכלי של החברה הישראלית. בין הנושאים המעניינים בדוח נמצאים נתונים מרתקים באשר לקושי האדיר של משקי-הבית לכסות את ההוצאות החודשיות מהכנסתם.

הלמ"ס ביצעה צמד סקרים - האחד, "סקר חברתי" שבו נשאלו המשיבים ישירות "האם אתם מצליחים לכסות את הוצאותיהם"; והשני "סקר הוצאות משק-הבית", שבו משקי-הבית דיווחו באופן מפורט על הוצאותיהם והכנסותיהם בהתבסס על חשבונות, קבלות, תלושי שכר ועוד, ומכאן נגזר כושרם של התושבים לכסות את הוצאותיהם החודשיות.

משני הסקרים עולה כי משנת 2005 עד שנת 2010 ירד שיעור משקי-הבית שאינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם. הסיבה: השנים 2005-2010 רשמו צמיחה כלכלית, שגרמה לעלייה ברווחת האוכלוסייה.

עם זאת, ולמרות הירידה ההדרגתית באחוז האוכלוסייה אשר אינה מסוגלת לממן את ההוצאות החודשיות שלה, הנתונים העולים מהסקרים קשים ביותר והם בגדר חומר-נפץ חברתי שעלול להתפוצץ בקרוב.

מהשוואה כללית בין הסקרים נראה כי על-פי "סקר הוצאות משקי-הבית" בשנים 2002-2011 כ-37% מהאוכלוסייה בממוצע אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות; לעומת זאת, ב"סקר החברתי" כ-43% בממוצע דיווחו כי הם אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות.

לפי סקר הוצאות משקי-הבית המפלח ומשווה את הנתון הממוצע של אלה שאינם מכסים את הוצאותיהם החודשיות על-פי מעמד חברתי-כלכלי של יישוב המגורים, תושבי יישובים שמעמדם החברתי-כלכלי נמוך, כ-55% בממוצע, אינם מכסים את הוצאותיהם. מגמה שלילית זו בקרב המתגוררים ביישובים עניים החריפה בשנת 2011, השנה האחרונה של הבדיקה, שבה עלה שיעור משקי-הבית אשר אינם מכסים את הוצאותיהם החודשיות מ-51% ל-55%.

מדובר בנתונים מדאיגים ביותר, שגם מסבירים במידה רבה את מחאת יוקר המחיה של קיץ 2011, ואת תחושת המחנק הכלכלי המלווה חלקים רחבים בחברה הישראלית יום-יום. המצב שבו כ-40% ממשקי-הבית אינם מסוגלים לממן את ההוצאות החודשיות הוא בלתי נתפס.

האבסורד הוא שדווקא בזמן שאנו חיים בתקופה עם נתוני מאקרו טובים, שלפיהם המשק צומח בקצב נאה של 3.5% בשנה, האינפלציה נמוכה (פחות מ-2% בשנה), האבטלה נמוכה, יחס החוב-תוצר של ישראל מתכווץ, ודירוג החוב הלאומי בשיא - למרות כל אלה, הציבור הישראלי ככלל מתקשה לגמור את החודש, בשפת עמך.

למרבה הצער, התחזיות הכלכליות לשנת 2014 אינן מבשרות טובות: עלייה מתונה באבטלה, האטה בצמיחה, אולי עלייה בנטל המס על הציבור. מנתונים אלה נראה כי שנת 2014 אינה שנת בשורות בנוגע לשיפור כושרם של המוני ישראל להתמודד עם יוקר המחיה. והחשש הוא שעוד ישראלים צפויים לדווח על אי-יכולת לעמוד בהוצאות החודשיות.

ממשלת ישראל חייבת להתעורר ולהתמודד עם הנתונים הקשים שהציגה הלמ"ס, אחרת היא עלולה לפגוש את הציבור במחאת יוקר המחיה דור 2.

* הכותב הוא האסטרטג הראשי של קבוצת איילון.

צרו איתנו קשר *5988