הארנונה על "דירות רפאים" תוכפל החל משנת 2014

יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, אוהד דנוס: "בלי קשר לכך שקשה מאוד יהיה לאכוף את זה, לא תהיה לכך כל אפקטיביות להוזלת מחירי הדיור"

ועדת הכספים אישרה היום (ב') את התקנות שהגישו שר הפנים, גדעון סער ושר האוצר, יאיר לפיד, לגביית כפל ארנונה לדירות מגורים שאינן בשימוש - דירות רפאים. את היוזמה לתקנות אלו קידמה תנועת "התעוררות" בירושלים שפנתה לשרי האוצר והפנים בחודש אפריל האחרון בבקשה לקדם את הכפלת הארנונה.

התקנות האמורות קובעות כי ייגבה תשלום ארנונה כפול עבור דירות מגורים שלא יהיה בהן שימוש במשך תשעה חודשים רצופים או במצטבר במהלך שנה. כמו כן נקבע כי התקנות יותקנו כהוראת שעה לשנתיים, במהלכן ייבחנו יישומן והשפעתן על שוק הדיור. התקנות יחולו החל מ-1 בינואר.

תקנות אלו יאפשרו למעשה לרשויות המקומיות להחליט, באישור שרי האוצר והפנים, על יצירת סיווג חדש בצו הארנונה לפיו בעליהן של דירות שאינן בשימוש יידרשו לשלם כפל ארנונה. יש לציין כי על פי נוסח התקנות, רשויות שיחליטו על החלת הצו בשטחן יוכלו להחריג מקרים מסוימים על פי שיקול דעתן וזאת לדברי מנסחי התקנות: "על מנת להימנע מפגיעה באזרחים שדירותיהן נכנסות לקטגוריה האמורה בשל נסיבות ייחודיות". זה המקום להגיד כי אפשרות ההחרגה פותחת פתח לכך שכל רשות תקבע בעצמה את הקריטריונים להחלת הצו מה שלמעשה עשוי בסופו של דבר לעקר את הכוונה המקורית של התקנה.

ממשרד הפנים והאוצר נמסר כי על פי הנתונים המעודכנים המצויים בידם, בישראל ישנן 46,855 דירות שאינן בשימוש. הערים בהן התופעה היא הנפוצה ביותר הינן תל אביב בה קיימות 4,746 דירות כאלו, חיפה בה נספרו 3,445 דירות ריקות וירושלים בה נמצאות 3,429 דירות המוגדרות כ'דירות רפאים'. עוד נמסר כי: "בערים מסוימות בישראל רכישת דירות לצורכי נופש או מגורים לפרקי זמן קצרים הפכה לתופעה שכיחה ביותר. דירות אלה, שבמרבית הזמן עומדות ריקות, מקטינות את היצע המגורים בעיר ופוגעות במרקם העירוני בשכונות הקיימות. מטרת המהלך הוא לעודד הוצאות חלק מהדירות הללו להשכרה".

שר האוצר, יאיר לפיד, אמר היום כי "התקנות שאושרו היום בוועדת כספים הן צעד נוסף שיסייע להגדיל את היצע הדירות בישראל. אמשיך לפעול בכל מסגרת אפשרית כדי לפתור את מצוקת הדיור ולהקל על מעמד הביניים הישראלי".

שר הפנים, גדעון סער אמר: "המשבר מחייב לנקוט בכל צעד אפשרי כדי להגדיל היצע הדירות בשוק, בין להשכרה ובין לרכישה. הכפלת תשלום הארנונה על דירות מגורים שאינן בשימוש תעודד את השכרת הדירות, תגדיל את היצע הדיור בבנייה הקיימת ותסייע בשמירת המרקם העירוני".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "ועדת הכספים שמה לה למטרה לסייע לפתרון משבר הדיור, בין השאר על ידי השמשת דירות במרכזי הערים והגדלת היצע הדירות להשכרה".

סגן ראש עיריית ירושלים ויו"ר תנועת התעוררות, עופר ברקוביץ', מסר: " העלייה ביוקר הדיור פוגעת ביכולתם של צעירים להישאר בירושלים ולבנות בה את ביתם. רכישת דירות בירושלים על ידי תושבי חוץ, המחזיקים היום בכעשרת אלפים דירות ברחבי העיר, רובן ככולן לא בשימוש במשך מרבית חודשי השנה, מחריפה את מצוקת הדיור".

באותו הזמן, ישנם כבר כאלה שמצננים את ההתלהבות מהתקנות החדשות וטוענים כי השפעתן על שוק הדיור תהיה שולית במקרה הטוב. "בלי קשר לכך שקשה מאוד יהיה לאכוף את התקנות, לא תהיה לכך כל אפקטיביות להוזלת מחירי הדיור". אמר היום יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, אוהד דנוס, "ברור לכל שדירות הרפאים המדוברות הן לא דירו סטנדרטיות, אלא בדרך-כלל דירות יוקרה, באזורים יקרים מאוד. בעלי הדירות הם אנשים עשירים, שמסוגלים לחיות גם עם אורות דולקים באופן רציף בדירה, על מנת לעבור את מכסת החשמל שקבעה ועדת הכספים. מדובר בעוד צעד פופוליסטי, אשר לא ישנה במאומה לזוגות הצעירים ולמעמד הביניים".

דירות רפאים בישראל
 דירות רפאים בישראל

צרו איתנו קשר *5988