התגרשתם - למי שייכים הזכייה בלוטו או הפיצויים מתאונה?

נהוג לחשוב כי בעת גירושין או פרידה כל הכסף, הנכסים והרכוש המשותף יחולקו תמיד שווה ושווה בין בני הזוג. זה לא תמיד כך ■ מהם המקרים יוצאי הדופן ואיך הם עלולים לעלות או לחסוך לכם כסף רב?

נהוג לחשוב כי בעת גירושין או פרידה כל הכסף, הנכסים והרכוש המשותף יחולקו תמיד שווה ושווה בין בני הזוג. זה לא תמיד כך. לעת פרידה, שאלות רבות עולות בכל הנוגע לכספים שהתקבלו אצל אחד מבני הזוג מחלוקת מענקים, אופציות ומניות, זכייה בלוטו, פיצויים מתאונת דרכים, פנסיה וזכויות סוציאליות, מוניטין אישי וכו'.

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג ערב החתונה, או שהתקבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, וכן גימלה או פיצויים בגין נזק גוף, אינם חלק ממסת הנכסים שעומדת לחלוקה בין בני זוג לעת פרישה או גירושים.

הרציונל שעומד מאחורי חקיקה זו הוא שאין מדובר בנכסים שנצברו במאמץ משותף, אלא בנכסים אישיים, שאינם חלק מהרכוש המשפחתי. אלא שהמציאות בבתי המשפט מצביעה על כך שלעיתים מה שנראה לאחר הצדדים כרכוש משותף אינו באמת כזה, ומה שנראה כרכוש נפרד - הופך לחלק מהרכוש המשותף, כך שבפועל כל מקרה נבחן לגופו ועל פי נסיבותיו.

מתנות וירושות:

החוק מוציא משיתוף נכסים שהיו לצדדים טרם הנישואין, וכן מתנות וירושות, כך שעל פניו, התשובה לשאלות אלה אמורה להיות ברורה. אולם, לא כך הם פני הדברים כאשר מדובר בדיני משפחה. הפסיקה הלכה והרחיבה ואפילו שינתה והעניקה זכויות בנכסים גם לצד שלא היו לו זכויות בנכס שהיה שייך רק לאחד מבני הזוג טרם הנישואין, בעיקר כאשר מדובר בדירת המגורים.

כספי גימלה, פנסיה או פיצויים בגין נזקי גוף:

לגבי גמלה או פיצוי בשל נזקי גוף, חוק יחסי ממון מוציא משיתוף זכויות אלו וקובע כי מדובר בנכס לא משותף לבני זוג. לגבי כספי פנסיה, הרי שהם חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף, אולם קיימים מקרים בהם קבע בית המשפט כי הפנסיה אינה חלק מהרכוש המשותף, בעיקר כשפערי ההכנסה בין בני זוג הינם גדולים מאוד ויותירו אחד מהם עם הכנסה קטנה מאוד, לעומת הכנסה גדולה של האחר.

כספי זכייה בלוטו:

כבר היה מקרה לפיו זכייה בלוטו הוכרה בבית המשפט כרכוש משותף, אולם חלוקת הכסף בעת הגירושין לא הייתה שווה. מדובר במקרה בו הזכייה בלוטו עמדה במוקד מאבק גירושין שניהלו בני זוג, ובית המשפט קבע כי כספי הזכייה לא ייחשבו כחלק מהרכוש המשותף, שכן הבעל זכה בהם בתקופה בה חי בנפרד מאשתו, ולאחר שנחתם הסכם גירושין. לעומת זאת, היה מקרה בו התנהל ויכוח בין בני זוג על כספי זכייה של הבעל בלוטו. בית המשפט קבע כי כיוון שבעת הזכייה חיו בני הזוג ביחד (למרות שנפתח הליך גירושין) הרי שכספי הזכיה יחולקו והאישה זכאית למחצית מהם.

מוניטין:

בית המשפט המחוזי בירושלים כבר קבע בעבר כי "מוניטין אישי הוא מכלול של תכונות ומאפיינים המשקפים את אישיותו של האדם, את השכלתו, כשרונותיו, השם שיצא לו ברבים ויכולת ההשתכרות שלו. כל אלה אינם בגדר נכס שהוא נושא לזכויות ולחובות או נושא לעסקאות (מאז תום העבדות). גם בעל המוניטין עצמו איננו בעליו של נכס זה, שכן אין אדם יכול להיות בעל זכות כלפי עצמו".

בפועל, בתי המשפט לא מעמידים את שווי המוניטין לבחינה כדבר שבשיגרה, ובדרך כלל מוניטין נכלל בשווי העסק, ואינו זוכה להערכה נפרדת. מצד שני, היו מקרים שמוניטין עסקי הוכר כנכס בר-חלוקה, בעיקר כאשר נוצר חוסר שיוויון מהותי בין הצדדים. למשל, צד אחד רכש את המוניטין, בעוד הצד האחר תמך בו כלכלית, גידל את הילדים, דאג לניהול הבית ובאותה עת לא רכש כל מקצוע. במקרה של פרידה, הוכר המוניטין אשר נצבר ע"י אחד הצדדים כנכס בר-חלוקה.

חלוקת אופציות:

על מנת לקבוע האם האופציות הן נכס משותף ששוויו יחולק בין בני הזוג, יש לבחון את תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות. כלומר, האם האופציות ניתנו עבור תקופת עבודה בעבר או כתמריץ לעבודה עתידית, והאם התקופה ממועד הנישואין ועד מועד הפרידה חופפת לתקופה בה ניתנו האופציות. אם תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות חפפה לתקופת הנישואין, מדובר בנכס שיחולק בין בני הזוג. אם קיימת חפיפה חלקית - התחשיב יתבצע לפי כלל הזמן 'time rule', המשקלל את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציות.

מניות ונכסים עסקיים:

מניות, חברות ונכסים עסקיים הם חלק מהרכוש המשותף העומד לחלוקה בעת פרידה או גירושין, רק אם נצברו במהלך הנישואין. לעיתים קרובות מתנהלים קרבות גירושין מרים על שיתוף בחברות שהוקמו טרם הנישואין, בשל השבחתן במהלך הנישואין, תוך דרישת מחצית משווי ההשבחה. דרישות כאלה מוגשות גם אם מדובר בחברה שעברה בירושה או שהועברה במתנה לאחד הצדדים. בנושא זה אין תמימות דעים והפסיקה איננה אחידה. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו ולבית המשפט טווח פעולה נרחב ושיקול דעת כמעט בלתי מוגבל לחלק את הרכוש המשפחתי בהתאם לדרך הנראית לו.

הכותבת היא בעלת משרד המתמחה בדיני משפחה וירושה

צרו איתנו קשר *5988