אנומליה בין קודש לחול

מצפים מחרדים שיתייחסו לדמוקרטיה בדבקות של חילוניים

קודם כל צריך לומר מילה טובה ליועץ המשפטי לממשלה על שהחליט, אפשר לומר העז, להגיש עתירה לביטול הבחירות האחרונות לעיריית בית שמש. היו על יהודה וינשטיין לחצים לא קלים לוותר על היוזמה, אבל הוא לא ויתר, והיום (ג'), בשעת כתיבת שורות אלה, נערך עדיין הדיון בעתירת היועץ.

לכן, אתייחס להתנגשות בין ציוויי הדת לבין נוכחותן של מפלגות דתיות, בעיקר חרדיות, בתחום הפוליטי.

יש כאן אנומליה שלא מספיק נדרשים לה. מצפים מחרדים שיתייחסו אל הדמוקרטיה באותה דבקות כמו אנשים חילוניים. התוצאה של אנומליה זו מקבלת את ביטויה הבולט בפרשת בית שמש. הייתה שם אפשרות (עדיין יש, בעצם) שהחרדים יאבדו את השלטון. מיד הוקם מבנה (על פי הפרקליטות) שכל מטרתו למנוע זאת, כלומר לקבוע את התוצאות לא על פי הצבעת התושבים, אלא בדרכי רמייה.

לא חוקי, אבל מצווה

האם היו בין אלה שהתלבטו אם זה ראוי, מוסרי - או דמוקרטי? אין דבר כזה אצל ציבור שמטרתו הכמעט קדושה היא לנצח, בכל דרך. גם גניבת קולות? כן, גם גניבת כזאת וגם אחרות. ומה עם "לא תגנוב"? ציווי זה בטל כאשר יוצאים להילחם על כבוד השם. זה התירוץ - כלפי חוץ, וכלפי פנים.

בעצם לא תירוץ, אלא הסבר. הם באמת מאמינים בזה. השתלטות על מרכזי אוכלוסייה חילוניים כדי להופכם לשומרי "מצוות" - זו מצווה. העובדה שהיא לא עולה בקנה אחד עם החוק מדברת בגנותו של החוק. לכן, במובן מסוים, מעשים בניגוד לחוק אינם עברייניים, אלא מצוות. כי טוב "השם" טוב מחוק טוב.

לא צריך להתפלא שתופעות כאלה קיימות אצל חרדים המאמינים ב"לא תגנוב", "לא תשקר" וכיו"ב. הציוויים הללו חלים, מבחינתם, על החילונים. הם עצמם פטורים, שכן כל הווייתם מכוונת לקדושת השם. גם כאשר מרמים וגונבים לצרכים פרטיים, בסופו של יום זה נעשה לשם שמים. לכן, טוב החרדי העשיר על בעל האמצעים החילוני. גם אם העושר הושג באמצעים בלתי חוקיים - גם אם על פי התורה.

משחקים ב"נדמה לי"

זה מין זיג זג שתחילתו ופיתוחו בגולה, שם היו מעשי הרמאות מכוונים נגד הגויים. אבל השיטה הועברה גם לישראל, ולצורך זה "הוחלט" שרשויות השלטון בישראל הם גם בחזקת מוסדות של בלתי מאמינים, כלומר כופרים, כלומר גויים. כאשר זו המחשבה השלטת היא הופכת לדרך חיים, מה גם שרבנים נותנים לה הכשר.

ומדובר בחברה שעל פי רבניה יישק דבר. איך אפשר לצפות מבעלי מנטליות כזאת שישמרו על כללי המשחק הדמוקרטי? מה להם ולדמוקרטיה? כל עוד אנחנו משחקים בנדמה לי שהחרדים הם דמוקרטיים, ימשיכו תופעות בית שמש להכות ולהתל בנו, המדינה, הדמוקרטיה וגם התורה.

צרו איתנו קשר *5988