הממונה: לבצע סקר סייסמי תלת-ממדי ברישיון "שמשון"

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות: להגיש תוכנית הנדסית מפורטת של הקידוח השני בשטח הרישיון וחוזה חתום עם קבלן קידוח עד תחילת 2015

הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הודיע לשותפים ברישיון "שמשון" (ישראמקו, חנל, נפטא ומודיעין) על שינוי תוכנית העבודה.

על השותפים לבצע סקר סייסמי תלת-ממדי אשר יכסה את שטח הרישיון בהיקף כולל של לפחות 2,000 קמ"ר על-פי תוכנית שהוגשה על-ידי השותפים והעברת כל נתוני השדה והחומרים והדוחות הנילווים כמוגדר בהנחיות עד תחילת חודש מארס 2014. הגשת מסמך סביבתי על-פי הנחיות משרד האנרגיה והמים 1 באוקטובר 2014.

בנוסף, עיבוד נתונים סיסמיים של הסקר החדש בשטח הרישיון בממד זמן וממד עומק, ובכלל זה ביצוע תהליכי אינוורסיה ועיבוד AVO והעברת כל תוצרי העיבוד והחומרים והדוחות הנילווים כפי שמוגדר בהנחיות הממונה עד 1 בדצמבר 2014.

וגם: הגשת תוכנית הנדסית מפורטת של הקידוח השני בשטח הרישיון וחוזה חתום עם קבלן קידוח עד תחילת 2015.

עוד דורש הממונה מהשותפויות פיענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיזיים החדשים והקיימים, הכנות מפות מעודכנות וניתוח גיאולוגי וגיאופיזי חדש של מאגר שמשון והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח חדש בשטח הרישיון עד 1 בפברואר 2015, והתחלת קידוח בשטח הרישיון עד 1 באפריל 2015.

לאחר מכן, הגשת דוח מעודכן על משאבים מותנים בשטח הרישיון עד 15 במאי 2015 והגשת תוכנית פיתוח מעודכנת של שדה הגז שמשון ברישיון עד 15 ביוני 2015.

לפני כשנה וחצי הכריזה ישראמקו על "שמשון" כתגלית. נמצא כי העובי (נטו) של שכבת המטרה המכילה גז טבעי הוא כ-19 מטר. ישראמקו ביצעה מבחני הפקה ב"שמשון", אשר נמשכו כ-35 יום. בסך הכל הופקו במבחנים כ-39.08 מיליון רגל מעוקבת (MCF) של גז טבעי ועוד 9.3 חביות של קונדנסט (גז מעובה). קצב הזרימה הממוצע עמד על 22.7 מיליון רגל מעוקבת גז טבעי ליום.

הקידוח ב"שמשון" החל באפריל 2012 אל עבר מטרה העשויה להכיל 2.3 טריליון רגל מעוקב (TCF) של גז טבעי, בהסתברות של 20% - נתון נמוך יחסית לרמת הוודאות של חולות "תמר". מדובר בכמות שהיא קצת יותר מרבע מכמות הגז שנמצאה במאגר "תמר".

צרו איתנו קשר *5988