נדחתה בקשת האחיות דנקנר לאסור על דור כימיקלים לרכוש מניות גדות

ירדן ודניאלה דנקנר ביקשו לאסור על דור כימיקלים לרכוש מניות גדות, בטענה כי אחיהן גיל השתלט על מניותיהן בדור כימיקלים שהוחזקו בנאמנות ע"י אביהם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את בקשתן של האחיות ירדן ודניאלה דנקנר, בנותיו של ד"ר דוד דנקנר (ובנות הדוד של נוחי דנקנר ודני דנקנר), לאסור על חברת דור כימיקלים בע"מ ועל אחיהן גיל דנקנר לפעול לרכישת מניות גדות מכליות ומאגרים לכימיקלים בע"מ, וזאת עד להכרעה בתביעה אותה הגישו לאחרונה לבית המשפט.

בבקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על האח לרכוש את המניות או כל נכס אחר של החברות, טענו האחיות כי התערבותו של בית המשפט נדרשת בדחיפות לאור ניסיונותיו של גיל לבצע מחטפים וליצור "עובדות בשטח". זאת, בטרם תידון תביעתן העיקרית נגדו, במסגרתה הן דורשות לקבל את מניותיהן בדור כימיקלים.

מניותיהן של האחיות מוחזקות בידי אביהן בנאמנות, ואולם לטענת האחיות, גיל, המכהן כיו"ר דור כימיקלים, החתים את האב על מסמכים, "שמתיימרים" להפקיע את רכושו, לרבות מניותיהן בחברה.

ואולם, שופטת המחלקה הכלכלית, דניה קרת-מאיר, קיבלה את טענותיהם של דור כימיקלים וגיל דנקנר וקבעה כי אין כל קשר בין הסעדים הנתבעים במסגרת התביעה העיקרית שהגישו המבקשות לבין צו המניעה הזמני שהתבקש על-ידן, וכן כי המבקשות נעדרות מעמד בדין להגיש את בקשתן, לנוכח העובדה כי אינן כיום בעלות מניות בדור כימיקלים.

בית המשפט הוסיף וקבע כי לא ניתן לומר כי המבקשות עמדו בשלב הנוכחי בהוכחת התביעה, ולו לכאורה בתשתית ראייתית מספקת, וכן כי "אין בסיס כלשהו לטענה בדבר פעולה שלא כדין או בדבר קיומו של עניין אישי או מניע זר לגבי ביצועה של העסקה. מדובר, על פניו, בעסקה האמורה להתבצע, בכפוף להחלטת הדירקטוריון, במהלך עסקיה של החברה".

בית המשפט חייב את המבקשות לשלם לדור כימיקלים ולגיל דנקנר (כל אחד) שכר-טרחת עורך דין בסך 15,000 שקל.

דור כימיקלים עוסקת בייצור מוצרי ביניים לתעשייה ויריעות פלסטיות. החברה נמחקה מהמסחר בבורסה באפריל 2010, ולאחר מכן מוזגו אליה החברות התעשייתיות הפרטיות של המשפחה, בהן כרמל כימיקלים. כיום מניותיה מוחזקות בידי לאה דנקנר ובני משפחת דוד דנקנר.

לפני כחודש הגישו ירדן ודניאלה דנקנר עתירה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בדרישה להשיב לידיהן את השליטה במניותיהן בדור כימיקלים. לדבריהן, לפני כ-3 חודשים, ב-2 בספטמבר, הצליח גיל להוביל את אמו, אביבה דנקנר, להחתים את אביהם, דוד בן ה-86 - שבמשך עשרות שנים דאג לאינטרסים שלהן כבעלות מניות בחברה - על שורת מסמכים שמפקיעים ממנו לכאורה את כל רכושו, לרבות מניותיהן בדור כימיקלים, עליהן היה האב מופקד כנאמן.

מסמכים אלה, טענו האחיות, מעניקות לאחיהן זכות בלתי סבירה לקנות את מניותיהן בחברה בכל עת שיבחר, תוך שלילת זכותן להחליט האם, מתי ולמי למכור אותן. "בנוסף, המסמכים מתיימרים לבצע מהפכה בתקנוני דור כימיקלים וסאורון, לקיפוחן של האחיות כבעלות מניות וכן להנציח את השימוש בקופתה לכיסו וליעדיו של גיל".

לטענת האחיות, לפני מספר שבועות גיל הביא לשליחת מכתב בשמן, שהמליץ להן למהר ולאשר את המסמכים, עליהם חתם האב דוד, כדי שלא להחמיץ "זכייה" גדולה הגלומה בהם. לטענתן, בהבינן את המשמעות האמיתית של המסמכים, הן סירבו לאשרם ופנו לבית המשפט.

בתביעתן טענו האחיות כי אחיהן מנצל את רכושה של דור כימיקלים לטובתו, פועל בניגוד לכל היגיון כלכלי ומסכן את כספי החברה בהשקעות עתירות סיכון.

לדבריהן, גיל דנקנר פועל בנכסיה ובענייניה של דור כימיקלים בחוסר תום-לב ובחוסר הגינות, כ"באחוזתו הפרטית", ועושק וגוזל אותה בקצב הולך וגובר. לטענתן, "גיל מושך מדור כימיקלים כספים אליו ואל גופים בשליטתו ויצר להן הפסדי ענק בהרפתקה מגלומנית".

בהמשך לטענות הללו ביקשו האחיות מבית המשפט להורות לאחיהן להתפטר מתפקידו כיו"ר דור כימיקלים ומכל תפקידיו בחברת ד.ג.ד חיפה ובכל חברה-בת אחרת.

טרם הוגש כתב הגנה מטעם גיל דנקנר ודור כימיקלים. בבקשת ארכה להגשת כתב ההגנה שהוגשה אתמול לבית המשפט, נטען כי בתביעת האחיות קיימות טענות הנוגעות לאירועים שאירעו בעשרות השנים האחרונות, ועל חלקן חלה התיישנות.

האחיות ירדן ודניאלה דנקנר יוצגו בידי עו"ד רויטל כרם; גיל דנקנר יוצג בידי עורכי הדין אייל רוזובסקי ואורן גרוס; ודור כימיקלים יוצגה בידי עורכי הדין אילן סופר וגיא וילף ממשרד גולדפרב-זליגמן ושות'.

צרו איתנו קשר *5988