דחייה נוספת בהחלטה על הטבות מס ליישובים בפריפריה

ל"גלובס" נודע כי בין היתר מבקש נתניהו לתת משקל רב יותר לשיקולים גיאוגרפיים ולא סוציו-אקונומיים, וכן לתת דגש על יישובים עירוניים בנגב

נדחתה ההכרעה בשאלה אילו יישובים בפריפריה ישלמו מס הכנסה מלא, ואילו יזכו בהנחה משמעותית. לבקשת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נדחה הבוקר (א') הדיון בהצעתו של שר האוצר יאיר לפיד, למתן הטבות מס לכ-380 יישובי פריפריה, בהם כ-230 יישובים חדשים שתושביהם לא נהנו עד כה מהטבות מס. מדובר בדחייה שנייה של ההחלטה על החלת הקריטריונים החדשים להענקת הטבות המס, לאחר שבשבוע שעבר ביקשה שרת המשפטים ציפי לבני לבחון את הנושא לעומק.

במהלך הישיבה השבועית של הממשלה במסגרתה אמורים היו השרים לדון בנושא, נדחתה ההכרעה בהצעה לקביעת קריטריונים אחידים להענקת הטבות המס ליישובי הפריפריה. במהלך הדיון עלו דאגות לגבי האפקטיביות בהשגת יעדי הממשלה בנושא משיכת אוכלוסייה חזקה ליישובי הפריפריה.

על הרקע הזה ביקש ראש הממשלה ממנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט ושר האוצר יאיר לפיד לקיים בחינה מחודשת על פי קריטריונים שיחזקו את הפריפריה באופן אמיתי.

ל"גלובס" נודע כי בין היתר מבקש נתניהו לתת משקל רב יותר לשיקולים גיאוגרפיים ולא סוציו-אקונומיים (שקיבלו משקל רב בהצעה של שר האוצר), וכן לתת דגש על יישובים עירוניים בנגב.

על הרקע הזה, מסתמן כי תוגש גם בקשה לדחות בכ-10 ימים את מתן תשובת המדינה לבג"ץ שהוגש לאחרונה נגד הקריטריונים החדשים המוצעים.

לפני כשבועיים הודיע לפיד במליאת הכנסת כי תובא לאישור הממשלה הצעת מחליטים לקביעת מתכונת חדשה למתן הטבות מס ליישובים. על פי הקריטריונים החדשים שהציע - ערד, בית שאן, יישובי מועצה אזורית אילות, יישובי הערבה התיכונה וחצור הגלילית יכללו במסגרת המפה החדשה.

לפיד הבהיר, כי הצעת המחליטים תייצר מפת יישובים חדשה, שוויונית ואובייקטיבית, אשר היישובים שיכללו בה ייקבעו בהתאם לפרמטרים ברורים וחד-משמעיים. בין התנאים יוחל "מדד הזכאות" לכל יישוב, לפי הקריטריונים הבאים: פיזור גיאוגרפי - מדד הפריפריאליות, לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (40%); מצב חברתי-כלכלי ייקבע על פי אשכולות, לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (35%); מיקום הישוב ביחס לגבול "חיצוני" (25%); אוכלוסיית הישוב אינה עולה על 75,000 תושבים; הישוב משתייך לאשכול כלכלי חברתי עד 8 כולל; הישוב איננו מקבל הטבות מס מכוח חוק אחר; והאזור הגאוגרפי - צפונה מקו רוחב 750 או דרומה מקו רוחב 610, או מזרחה מקו אורך 250, או שהוא ישוב סמוך לגבול.

מטרות מתן הטבות המס לתושבי יישובים שייכללו ברשימת היישובים הזכאים הן, בין היתר, משיכת אוכלוסיות חזקות לישובים חלשים מבחינה כלכלית, חיזוק הפריפריה ועידוד ההתיישבות לאורך הגבולות. היקף ההטבות המס ייקבע במסגרת דיוני התקציב בממשלה לשנת המס 2015.

המתווה הוצע על-ידי שר האוצר יאיר לפיד במטרה לפתור את הבעיה שהתעוררה בעקבות פסק דינו של בג"ץ, אשר ביטל את הסעיף בפקודת מס הכנסה שהעניק הטבות מס ליישובים יהודיים באופן לא שוויוני, ולמעשה שלל מחלק מן היישובים את ההטבות להן היו זכאים עד כה.

בפסק הדין החוקתי החריג, ממאי 2012, קבעו נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, דורית ביניש, הנשיא המכהן, אשר גרוניס והמשנה לנשיא אליעזר ריבלין, כי השיטה שלפיה נקבעו היישובים הזכאים להטבות מס לפי פקודת מס הכנסה, ללא אמות-מידה ועל-פי רשימה אקראית של יישובים, פוגעת בזכות לשוויון ומפלה בין תושבי יישובים סמוכים, שאין הבחנה עניינית ביניהם. בכך קיבל בג"ץ באופן חלקי 8 עתירות של המועצה האזורית תמר, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, עיריית אריאל ואחרים אשר טענו כי מדיניות הטבות המס מפלה לרעה יישובים שונים, ובהם ישובים ערבים-מוסלמים ודרוזים בצפון הארץ ובדואים בדרום הארץ, אשר נתוניהם זהים לנתוני היישובים שנהנו מההטבה.

העתירות הופנו כלפי הפרקטיקה הלא שוויונית שלפיה נקבעה הזכאות להטבות מס בסעיף 11(ב) לפקודת מס הכנסה, ללא קריטריונים ובאופן שרירותי. כתוצאה מפסילת הסעיף בפקודה שהעניק את הטבות המס, נשללו ממספר יישובים ההטבות שניתנו להם - המועצה האזורית אילות; בית-שאן; חצור הגלילית; המועצה האזורית ערבה תיכונה; וערד.

במקביל, הורה בג"ץ להוסיף לרשימת היישובים מקבלי ההטבה שלושה יישובים דרוזיים וערביים הסמוכים לגבול לבנון - היישובים מזרעה, כיסרא-סמיע ובית ג'אן. בפסק הדין צוין, כי "הפלייה זו של תושבי מזרעה, כיסרא-סמיע ובית-ג'אן נמנית עם ההפליות המובהקות שישנן. בתוצאתה היא לוקה באחת מן ההבחנות החשודות ביותר - הבחנה על בסיס לאום. ככזו, היא גוררת עימה באופן מובנה פגיעה בכבודם של תושבי שלושת היישובים ומעמידה אותם בעמדה נחותה, לכאורה, ביחס לשכניהם היהודים".

בשל המשמעות הרחבה של ביטול הטבות המס על תושבי היישובים מהן נשללה ההטבה, ובמטרה לאפשר למחוקק לתקן את הליקויים, קבעו השופטים כי פסק הדין ייכנס לתוקף רק כשנה לאחר שניתן, בסוף פברואר השנה. אם לא יוכרע הנושא עד סוף החודש, תישלל מתושביהם של כמה מהיישובים שנהנו עד כה מן ההטבות, הנחה של 12% על מס הכנסה עד להכנסה שנתית של 157,680 שקל.

ל"גלובס" נודע, כי תושבי ערד מפעילים לחץ משמעותי על שרי הממשלה להגיע להחלטה מהירה שתכלול אותם בין מקבלי ההטבות, על רקע שלילת ההטבות הצפויה בסוף החודש.

צרו איתנו קשר *5988