קטטות ברשות השידור: עכשיו חברי הוועד המנהל נגד גילת

חברי הוועד המנהל למנכ"ל אמיר גילת: "גם אנו הסכמנו שיש לערוך שינויים באגף גביית האגרה, אלא שכל ניסיון לערוך דיון מעמיק בכך נדחה על-ידך"

חלופת המכתבים הנמרצת בין ראשי רשות השידור נמשכת, והפעם מכתב ביקורתי של חברי הוועד המנהל של רשות השידור נגד היו"ר אמיר גילת.

קבוצת חברי הוועד המנהל של רשות השידור - ובהם המשנה ליו"ר אסתי אפלבאום-פולני, יואב הורביץ, גאולה אבידן, יעקב נווה ולנה קריינדליין - מגיבים אף הם למכתב שפורסם בראשונה ב"גלובס", ובו השווה גילת את הנהלת רשות השידור להנהלת בית-החולים הדסה והאיר שורה ארוכה של כשלים ברשות השידור.

אתמול (א') הגיב לדברים מנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם, וטען כי מרבית הכשלים מקורם טרם תקופתו, וכעת עושים זאת גם חברי הוועד המנהל.

יש לזכור כי בימים אלה משלים מבקר המדינה את הביקורת שלו באשר לרשות השידור, זאת לצד השלמת עבודת ועדת לנדס, ונראה כי הגורמים השונים ברשות מבקשים לכסות את עצמם מחשש למסקנות אישיות או תביעות עתידיות.

גילת תהה במכתבו מדוע נקלטים עובדים ברשות השידור, למרות שלא נעשה הליך פיטורים. על-פי נתונים שמציגים חברי הוועד המנהל, החל מ-1 בינואר 2011 ועד 31 בדצמבר 2013 נקלטו ומועסקים 150 עובדים ב-117 משרות; בשנת 2011 נקלטו 27 עובדים ב-24 משרות; בשנת 2012 נקלטו 83 ב-62 משרות; בשנת 2013 נקלטו 40 עובדים ב-31 משרות, מסך 150 שנקלטו 13 ממלאי-מקום בתקופה זו פרשו מרשות השידור 315 עובדים ב-300 משרות.

"כמו כן, באופן טבעי פרשו מהרשות במהלך תקופה זו כ-300 עובדים", נכתב. הנתונים הם נתונים שהעביר מנכ"ל רשות השידור לחברי הוועד המנהל.

על-פי חברי הוועד, "למיטב ידיעתנו, התפרסמו שני דוחות של מבקרת הפנים: דוח ראשון שהתפרסם בשנת 2010, ובו נמצאו ליקויים חריפים, אשר בימים אלה נלמד ומיושם על-ידי ההנהלה והוועד המנהל. משום מה 'נשכח' ממך, אמיר, שהדוח מתייחס לשנים 2006-2008, שנים בהן לא ההנהלה ולא המליאה הנוכחית ובוודאי לא הוועד המנהל כיהנו.

"דוח שני שפורסם ב-2013 התייחס, למיטב ידיעתנו, להתנהלות הרשות מסיום תקופת הדוח הקודם ועד לשנת 2013. בדוח זה נבדקו משרדי עורכי דין שונים המועסקים על-ידי הרשות. דוח זה הראה על התנהלות תקינה".

על-פי חברי הוועד, "הצגת תמונה קודרת שוב ושוב על אגף הגבייה כאחראי על כל מערך גביית הכנסות הרשות, כמו גם מינוף כל ידיעה שהתפרסמה על כשל בגבייה, נועדו ליצור דה-לגיטימציה לאגף זה מצד משלמי האגרה. גם אנו, כמוך, הסכמנו שיש לערוך שינויים באגף הגבייה על מנת ליצור מערך גבייה אפקטיבי וערכי, אלא שכל ניסיון לערוך דיון מעמיק המתבסס על כללים חשבונאיים שקופים נדחה על-ידך.

"לא זכורה לנו ישיבת עומק אחת שנעשתה בנושא זה. הפוך מכך; בסמוך לחודש אפריל 2013 התקיימה ישיבת מליאה שנושא חלופות לגביית אגרה נידונו בה. לפחות שניים מהמשתתפים: נמרוד לב ואסתי אפלבאום-פולני התייחסו בדבריהם לדחיפות בדיקת אלטרנטיבות לגביית האגרה, ורק לאחר לחץ בלתי מתפשר שלהם 'נאותת' לקבל החלטה בישיבת מליאה זו על בדיקת חלופות לגביית האגרה (תוכל לעיין בפירוט בתמליל הישיבה).

"לא זכור לנו כי נקטת בצעד אקטיבי למימוש החלטה זו מתוקף תפקידך כיו"ר, שהראייה האסטרטגית היא נר לרגליך. יתרה מכך, בישיבת המליאה שנערכה ב-2 בדצמבר התקבלה החלטה לבטל את מערך הגבייה הקיים, כשבפועל לא הצעת אלטרנטיבה ראויה, לא הגשת שום מסמך הבוחן את היתרונות והחסרונות בשינוי המוצע כפי שראוי היה להיות טרם קבלת החלטה קרדינלית מעין זו, דבר המצביע על מחדל ניהולי שלך מתוקף אחריותך על גיוס מקורות הכנסה ותקציב לרשות השידור.

"אבי כץ, מנהל הגבייה, סקר באותה ישיבת מליאה את הפגישות שהתקיימו עם רשות המסים, דיווח על אי-התקדמות המשא-ומתן מול רשות המסים בשל התנגדותם להתחייב שכחלק ממערך הגבייה, ייטלו על עצמם כל נושא משפטי אליו ידרשו, וכי בתנאים אלה מעבר הגבייה אל רשות המסים תרע את מצבה של הרשות, כיוון שרשות המסים תזכה בנתח נכבד מתשלום האגרה תוך אי-לקיחת שום סיכון, בעוד רשות השידור תצטרך להמשיך להעסיק משרדי עורכי דין בתשלום על מנת לגבות מסרבני תשלום האגרה. דבריו נפלו על אוזניים אטומות...

"על-פי הסקירה, באותה מליאה נאמר לך מפורשות כי רשות המסים אינה מצליחה לגבות כ-75% מהקנסות. האם החלטה מעין זו הייתה מתקבלת באופן זה לו היית מנהל חברה פרטית? הרי בבהילותך לבטל את מערך הגבייה כפי שהיה קיים ובטרם התגבשות חוזה מול גוף אחר, קשרת את ידיה של הרשות לנהל משא-ומתן בתנאים שיהיו לטובתה".

חברי הוועד המנהל טוענים כי גילת אינו מתנהל מול גורמי ההנהלה באופן אחראי, לשון המכתב. "מזמן ישיבות ללא תיאום עם חצי מחברי המליאה (לרבות הוועד המנהל); משמיט נושאים דחופים מסדר היום; מאשר נושאים מהותיים שלא הופיעו בסדר היום שהופץ, ודחופים רק לך בקידום מטרותייך האישיות לקעקוע מעמד רשות השידור והכפשתה לעיני כל; מבטל ישיבות מליאה שנקבעו מראש כשמתברר לך על-פי רשימת המשתתפים בה כי לא תמצא רוב להחלטותיך... הפסקת לזמן את הוועד המנהל באופן מכוון.

"על אף בקשות חוזרות ונשנות של חברי הוועד לא התכנסה ישיבה, למעט זו שאוזכרה למעלה, מחשש שלא תמצא רוב להתנהלותך הכושלת, כמו גם העברת נושאים מהוועד המנהל לוועדות המליאה במטרה לקבל אישור למהלכים שאינם עולים בקנה אחד עם הצהרותיך".

חברי הוועד טוענים כי גילת התחיל לטפל בתקציב הרשות במועד מאוחר ולא בא בדברים עם ההנהלה, משרד האוצר והשר הממונה.

"לו היית משוכנע באופן עמוק ביותר שבמדינת ישראל הקטנה בעלת משק ריכוזי יש צורך להילחם לפיתוחו והאדרתו של שידור ציבורי בלתי תלוי, שידור שאינו מכפיף עצמו לשום גורם מסחרי, היית בוודאי מתנהל אחרת.

"מנהל בעל שיעור-קומה היה מוצא דרכים להתעלות מעל מחלוקות ולהוביל את השידור הציבורי למקום הראוי לו. מנהל בעל שיעור-קומה היה מוצא דרכים לדרבן עובדים העושים ימים כלילות, מתוך אמונה כנה שלרשות יש את היכולת המוכחת להציע תכנים ערכיים המשפיעים על אופי החברה ומקבלי ההחלטות.

"היה ראוי שזמנך יוקדש למציאת דרכים למינוף והעצמת הרשות, לשם כך נבחרת. תחת זאת מצאת את עצמך נוטל את תפקידם של הלשכה המשפטית ושל מבקרת הפנים.

"הרטוריקה הנבובה מתוכן על 'צלצול השכמה', משל היית נביא זעם, לא תצליח להשכים את אלה שענייהם עצומות מפאת החול שזרית בהן. הוא לכל היותר יעורר את אלה שינסו לברר מה היו הישיגך עד כה".

יו"ר רשות השידור, אמיר גילת, מסר בתגובה: "את שהיה לי להגיד כבר קראו קוראי 'גלובס' במכתבי לחברי המליאה, ומעבר לכך אין לי מה להוסיף".

צרו איתנו קשר *5988