יש עתיד התנתה את תשלום שכר הדוברת בתוצאות הבחירות

דוח המבקר: המפלגה הבטיחה שכר לנותני שירותי יעוץ משפטי, הנהלת חשבונות ופרסום - על-פי הצלחתה בבחירות

מפלגת יש עתיד התנתה את שכר הדוברת בתנאי להצלחת המפלגה בבחירות: בדיקת מבקר המדינה העלתה כי בהסכמי ההתקשרות שערכה יש עתיד עם נותני שירותים, ובהם דוברות, יעוץ משפטי, הנהלת חשבונות ופרסום, הוסכם על תשלום מקדמות לפני מועד הבחירות על חשבון שכר-הטרחה, וכי מלוא התמורה המוסכמת תשולם "בכפוף" לקבלת מימון ממלכתי לאחר הבחירות.

כך למשל, בהסכם שנחתם עם דוברת המפלגה, הוסכם על תשלום תמורה חודשית, אך צוין במפורש כי היא "מסכימה ליטול סיכון פיננסי ולהעניק את שרותי הייעוץ באופן שישולמו מקדמות על חשבון שכר-הטרחה על-פי היכולת הכלכלית של המפלגה. לאחר תום תקופת הבחירות ובכפוף לקבלת מימון מפלגות על-פי היכולת הכלכלית של המפלגה יושלמו ההפרשים".

במקרים אחרים התחייבה הסיעה לשלם לנותן השירות "דמי הצלחה", או בונוסים, בהתאם למספר המנדטים שבהם תזכה בבחירות, וזאת מעבר לתשלום הבסיסי הנקוב.

עוד נמצא כי גם מפלגת עם שלם של הרב חיים אמסלם כללה בחלק מהסכמי ההתקשרות שלה עם נותני שירותים, דוגמת יועצים משפטיים, רואי חשבון וחברת פרסום, הבטחות לתשלומי בונוסים אם תעבור את אחוז החסימה בבחירות.

מבקר המדינה יוסף שפירא כבר התייחס בעבר להתניית תמורה לנותן שירות בתוצאות הבחירות, וקבע כי התניית התמורה לנותן השירות בתוצאות הבחירות עלולה לפתוח פתח "לתופעות שליליות, עד כדי חשש לשחיתות ולפגיעה בטוהר המידות". שפירא הוסיף כי הוא סבור שיש להימנע מהתניה כזו, וכי התמורה הנקבעת בהסכם צריכה להתבסס על היקף השירותים הניתנים לסיעה.

"תוצאת בחירות אינה משנה את היקף השירותים שנתנו בתקופת הבחירות ועל כן אין מקום לתשלום תוספת בגין הצלחה בבחירות ועל הסיעות להימנע מלחתום על הסכמים ובהם הסדרים מסוג זה, ועליהן לקבוע תמורה הולמת עבור השירותים הניתנים אשר אינם מותנים בתוצאות הבחירות", כתב. "עצם הכפפת תשלום התמורה, כולה או מקצתה, לתוצאות הבחירות ולמימון הממלכתי המשתלם, עלולה ליצור ציפייה לקבלת תמורה בעתיד בשל הסיכון שלוקח על עצמו נותן השירות ובכך נוצרת כעין זיקת חוב בין הסיעה לבין נותן השירות, אשר גלומה בה תרומה אסורה משום סכומה ולעיתים גם בשל זהות נותן השירות".

מיש עתיד נמסר בתגובה כי "יש עתיד קיבלה ממבקר המדינה דוח חיובי על התנהלותה במערכת הבחירות, ואנו שמחים על כך".

צרו איתנו קשר *5988