מועדוני הלקוחות יחויבו להודיע מראש על השינוי ההטבות

כך נקבע בהצעת חוק שהגיש ח"כ איתן כבל אשר אושרה כעת בקריאה טרומית

אושר בקריאה טרומית: עסקים יחויבו להודיע מראש לצרכנים על הפסקה או שינוי בתנאי ההטבות של מועדוני הלקוחות.

זוהי עוד דוגמה למצב אבסורדי שבו המחוקק נדרש להתערב בהתנהלות שבין עוסק לצרכן, לאור תסכול של צרכנים ממצבים לא הוגנים במקרה הזה בכל הנוגע לשינויים בהטבות של מועדונים הלקוחות.

רבים בוודאי מכירים את הסיטואציה שבה הם נמצאים בנקודת המכירה, ונציג נלהב משכנע אתכם להצטרף בו-במקום למועדון לקוחות של הרשת ולהרוויח כבר בקנייה הזו את ההטבה השמורה בלעדית כמובן לחברי המועדון. אתם מסכימים, מוסרים את פרטיכם האישיים ומצטרפים למאגר החברים שלהם שמורה הזכות לקבל פרסומים, שהרשת רשאית להתחקות אחר דפוסי הקנייה שלכם, וזאת בתמורה לקופון או הנחה שתביא אתכם לקנייה חוזרת שוב ושוב. ואז ההטבות משתנות, צבירת נקודות למימוש נמחקת, ואתם ממשיכים לשלם ונקלעים למבוכה בבואכם לממש את ההטבה שנמחקה.

ובכן, לא עוד: בהתאם להצעת החוק של ח"כ איתן כבל (העבודה), העסקים יחויבו לא רק להודיע על כל שינוי במערך ההטבות, אלא גם לשמור על הזכויות שצבר חבר המועדון ולהציע לו הטבות השוות בערכן ובמהותן להטבות שהציע מלכתחילה.

לדברי ח"כ כבל, "נושא מועדוני הלקוחות וההטבות השונות התנהל עד היום בלי כללים ברורים, מה שהביא לפגיעה בציבור הצרכנים. במקרים רבים מדי הצטרפו צרכנים למועדוני לקוחות ואף שילמו דמי מנוי חודשיים בעבורם, והעסק מצדו הפסיק את ההטבות או שינה אותן לפי ראות עיניו. הצעת החוק הזאת תשים סוף לעיוות הזה ותגן על הצרכנים בישראל".

על-פי ההצעה, ההודעה על הפסקה או שינוי בתנאי ההטבות תישלח באמצעות מכתב או במייל/הודעת טקסט (אם הצרכן נתן הסכמה מפורשת לקבל תכתובות באמצעים אלה). את ההודעה יש לפרסם 60 יום לפני השינוי.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי לאחר הצטרפות לקוחות לתוכנית הטבות זו או אחרת, "לא אחת קורה שאותם עוסקים מחליטים על סיום תוכנית ההטבות, על הפסקת מימוש הזכויות שנצברו או על צמצום במגוון ההטבות ובערכן, ללא כל הודעה מראש או בהתראה קצרה מאוד, ובלי שניתנת לצרכנים אפשרות אמיתית לממש את ההטבות או את הזכויות שצברו.

"במקרים רבים מדובר בצרכנים שבחרו לרכוש ברשת מסוימת בשל תוכנית הטבות שהציעה אותה רשת, תוך ציפייה לממש בעתיד את ההטבות שהובטחו להם או את הזכויות שצברו לאורך תקופה מסוימת. לעיתים אף נדרש הצרכן להוציא סכומי כסף נוספים מכיסו כדי לממש את ההטבות המגיעות לו ולמנוע את מחיקת הזכויות שצבר.

"כדי להתמודד עם תופעות אלה, מוצע לקבוע הסדר חדש לעניין סיום תוכנית הטבות או שינויה, לפיו עוסק המפעיל תוכנית הטבות לא יסיים אותה ולא יערוך צמצום במגוון ההטבות הניתנות לצרכן, בערכן או באפשרות מימושן, אלא אם כן הודיע על כך לצרכן.

"לעניין זה מוצע להבחין בין תוכנית הטבות שלצורך הצטרפות אליה מסר הצרכן לעוסק את פרטיו (דוגמת מועדון לקוחות) - לבין תוכנית הטבות שלמימושה אין צורך בפרטי הצרכן. לפי הצעת החוק, אם מסר הצרכן לעוסק את פרטי ההתקשרות עמו - יחויב העוסק לשלוח לו הודעה על סיום תוכנית ההטבות או על שינויה, בתקופות כמפורט בהצעה".

צרו איתנו קשר *5988