בנק ישראל: הסיכונים מעליית מחירי הדירות התמתנו

פרוטוקולים של דיוני הריבית לחודש מארס: הורדת הריבית היתה צעד מתבקש לנוכח הירידה בסביבת האינפלציה, ההאטה בצמיחת התוצר, הרפיון בשוק העבודה, הייסוף המצטבר בשער החליפין האפקטיבי, והחשש מהאטה נוספת במשק העולמי

בנק ישראל הוריד בהפתעה בהחלטת הריבית האחרונה את שיעור הריסית הבסיסית במשק ב-0.25% ל-0.75%. לפי הפרוטוקולים שפירסם היום הבנק, ההחלטה לא התקבלה פה-אחד, אלא ברוב של 4 חברים בוועדה המוניטרית שתמכו, מול אחד שהצביע להותיר את הריבית ללא שינוי.

רוב חברי הוועדה המוניטרית הסכימו כי הורדת הריבית הינה צעד מתבקש לנוכח הירידה בסביבת האינפלציה, ההאטה בצמיחת התוצר, הרפיון בשוק העבודה, הייסוף המצטבר בשער החליפין האפקטיבי, והחשש מהאטה נוספת במשק העולמי. הם הדגישו כי צעד זה נדרש על אף הסיכונים הנשקפים מהמשך העלייה במחירי הדירות שהתמתנו, כפי שמשתקף בירידה במאפייני הסיכון של המשכנתאות החדשות.

הגורמים העיקריים להחלטה היו כאמור מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר שהפתיע כלפי מטה, והאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 1.4% - בחלקו התחתון של היעד הממשלתי. לאחר המדד החזאים הפחיתו את תחזיות האינפלציה ל-12 המדדים הבאים והן כולן נמצאות כולן מתחת למרכז היעד.

באשר לצמיחת התמ"ג לרבעון הרביעי, התוצר המקומי הגולמי צמח ב-2.3% באומדן הראשון, והתוצר העסקי צמח ב-1.6% בלבד. חברי הוועדה סברו כי שיעור צמיחת התוצר - בפרט העסקי - מתון, וכי קיים צפי שמגמה זו תימשך.

בחודש האחרון נחלש השקל ב-1% במונחי שע"ח נומינלי אפקטיבי, וזינק ב-7.3% מתחילת השנה. חברי הוועדה הסכימו כי רכישות המט"ח של בנקי ישראל תרמו להיחלשות השקל, אך ההתחזקות המצטברת עדיין מהווה גורם ממתן בפעילות העסקית.

מנגד, כטיעון המרכזי נגד הורדת הריבית דנו במחירי הדירות שזינקו בשנה האחרונה ב-8.1% ולמרות זאת נרשמת עלייה בלקיחת משכנתאות. הועלה חשש מפני השפעה ארוכת טווח של ריבית נמוכה על הביקושים לדירות, אך הסכימו שצעדי המפקח על הבנקים בשוק הנדל"ן יעילים.

צרו איתנו קשר *5988