פניית פרסה ועליות חדות: שנה בתוך חודש בפברואר

בחודש החולף, שהיה חיובי בכל מסלולי ההשקעה בתיקים המנוהלים, נרשמו תשואות העולות על ריבית הפק"מ שניתן להשיג בשנה ומה אפשר ללמוד מהחלטות המשקיעים

תיקי ההשקעות המנוהלים עלו בחדות בפברואר, בפניית פרסה ביחס לביצועי ינואר. התשואות בכל מסלולי ההשקעה היו חיוביות כך שבחודש החולף לבדו נרשמו תשואות העולות על ריבית הפק"מ שאותה ניתן לקבל בשנה שלמה.

את הזינוק בתשואת התיקים בפברואר יצרו הן אפיקי המניות והן אפיקי האג"ח. מנוע התשואות הבולט הוא שוק המניות שעבר לראלי של עליות בפברואר, לאחר ירידות בולטות בינואר. מדד המניות בהרכבם הממוצע בתיקים המנוהלים, עלה בכ-4.5%.

שוק האג"ח המקומי רשם ראלי מרשים לא פחות, עקב הורדת הריבית המפתיעה של בנק ישראל. הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, אזרה אומץ והפחיתה את הריבית בכדי לאותת על חשש מפני האטה ולעודד את המשק, אך היה זה בעיקר שוק האג"ח שהתעודד והגיב בעליות חדות.

גם ציבור המשקיעים התעודד והזרים כספים אל שוק ההון, על חשבון מכשירים כספיים, הנשחקים ריאלית עקב הריבית הנמוכה. זרימה חזקה זו חיזקה את שוקי ההון והובילה כאמור לעלייה חדה בתיקי ההשקעות של הציבור, כפי שעולה ממדד אג'יו לתיקים המנוהלים.

המדד, נזכיר, מרכז את הרכבי תיקי ההשקעות מתשעה בתי השקעות, מהגדולים בתעשיית ניהול התיקים, בהם: הראל, פסגות, מגדל, אקסלנס, איי.בי.איי, מיטב-דש, אלטשולר שחם, פעילים ותמיר פישמן, המנהלים יחד היקף נכסים העולה על 90% מתעשיית ניהול התיקים. המדד נועד לאמוד את ביצועי התיקים המנוהלים, באמצעות שערוך התיק הממוצע בתעשיית ניהול התיקים.

המדד מלמד, כי תיקי ההשקעות ללא מניות עלו בשיעור של כ-0.6% - גבוה מריבית הפיקדון השנתית. בקצה השני מצוי תיק המניות, אשר עלה בשיעור מרשים של כ-4.75%. התיק המסורתי והנפוץ ביותר המכיל כ-20% מניות והשאר באג"ח (20/80) עלה גם בשיעור מכובד של כ-1.45% (ראו גרף).

מדד אג'יו מספק אינדיקציה לגבי התשואה האלטרנטיבית הממוצעת, אשר לה ניתן לצפות בתיקים המנוהלים בתעשיית ניהול התיקים. המדד מהווה ממוצע של ממוצעים, כך שהפערים שכל אחד מאתנו יראה בין תשואה זו לבין התשואה בתיקו הפרטי, תושפע מהרכב התיק הפרטני, מהמדיניות שהוגדרה לתיק ומבחירות המנהל בתיק.

המח"מ קוצר, החו"ל מתחזק

בהקשר זה נציין את נושא המח"מ בתיקי ההשקעות. נכון לתקופה האחרונה, עקב הריבית הנמוכה בישראל, משקיעים רבים קיצרו את המח"מ בתיקי ההשקעות, במטרה לצמצם את החשיפה להפסדי ההון העלולים להתרחש במקרה שבו הריבית תעלה בעתיד. בפועל הריבית דווקא ירדה, כאמור, והובילה לריצה אל האג"ח הארוכות, שאינן מצויות בתיקים בשפע.

עוד עולה מנתוני המדד, כי חלק נכבד ובלתי מבוטל ממרכיבי המניות של הציבור בבתי ההשקעות, מושקע בחו"ל. אם בעבר מרכיב המניות בחו"ל היה זניח, הרי היום מדובר ביחס של כ-45% ממרכיב המניות בתיקים, אשר מושקע בחו"ל, לעומת שיעור של כ-25% לפני שנה.

מה אפשר ללמוד על התיקים ועל החלטות ציבור המשקיעים בפברואר? נראה כי החולשה בשווקים בינואר לא הרתיעה את המשקיעים, אלא להיפך - היא חיזקה את התנועה אל שוקי ההון, כשהריבית הנמוכה מראה להם את הדרך. היעדר ריבית על היתרות הנזילות מטשטש את היחס לסיכון ומביא את הציבור לראות בתיק ההשקעות תחליף ראוי לפיקדונות. ברור, כי אין מדובר בתחליף בעל רמת סיכון דומה וכי על המשקיעים לעמוד על ההבדלים בין שתי אלטרנטיבות אלו.

*** הכותב הוא מנכ"ל אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות. אין לראות בסקירה ובאמור בה תחליף לייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק

תשואות התיקים בפרואר מחקו את ירידות ינואר
 תשואות התיקים בפרואר מחקו את ירידות ינואר

צרו איתנו קשר *5988