UBS: גם ב-2014 צפויים לחצים על הכנסות חברות הסלולר

האנליסט רוני בירון מבית ההשקעות: "הפחתת החוב המשיכה להיות בעדיפות על חלוקת דיבידנד"

"בהיעדר הקלה בלחצי המחירים, חברות התקשורת המשיכו להתמקד בתזרים המזומנים החופשי ברבעון הרביעי של 2013", כך כותב היום (ג') האנליסט רוני בירון מבנק ההשקעות UBS. לאחר פרסום הדוחות הכספיים של שלוש חברות הסלולר הישראליות - פלאפון (כחברה בת של בזק), בניהולו של גיל שרון; סלקום, שבניהולו של ניר שטרן; ופרטנר שמנוהלת בידי חיים רומנו - המלצת UBS למגזר התקשורת המקומי נותרת "ניטרלי", וזו גם ההמלצה למניות סלקום ופרטנר. עם זאת, ההמלצה למניית בזק היא "קנייה".

בירון מציין שברבעון הרביעי הסתכם תזרים המזומנים הפנוי של פרטנר ב-278 מיליון שקל, זה של סלקום הגיע ל-303 מיליון שקל ופלאפון ייצרה תזרים פנוי בסך 250 מיליון שקל. "הפחתת החוב המשיכה להיות בעדיפות על פני חלוקת דיבידנד", הוא כותב, ומציין שבפרטנר החוב פחת ב-208 מיליון שקל ל-3 מיליארד שקל, ובסלקום החוב פחת ב-238 מיליון שקל ל-3.9 מיליארד שקל.

"אנחנו מצפים שביצועי מניות הסקטור יושפעו ב-2014 בעיקר מחדשות בתחום הרגולטורי, בכל הקשור להסכמי איחוד הרשתות בתחום הסלולר ולשוק הסיטונאי בתחום הקווי", כותב בירון, וצופה בהירות רבה יותר בשתי החזיתות הללו מכיוון משרד התקשורת תוך חודש-חודשיים.

הסיבה לכך שהמלצתו לסקטור הסלולר הישראלי נותרת "ניטרלי" היא שהוא ממשיך לצפות ללחצים על שורת ההכנסות גם השנה. נזכיר שב-2013 הכנסות פרטנר ירדו ב-20%, הכנסותיה של סלקום ירדו ב-18% ופלאפון רשמה ירידה של 15% בהכנסות.

כאמור, המלצתו למניות סלקום ופרטנר היא "ניטרלי", אך יחד עם זאת מחירי היעד שהוא קובע למניות של השתיים גבוהים ממחירי השוק כיום. מחיר היעד למניית סלקום עומד על 50 שקל - פרמיה של כ-12% על פני מחיר המניה בבורסה, ובפרטנר הפרמיה היא של 9%, כשמחיר היעד הוא 33 שקל.

ההמלצה למניית בזק היא "קנייה" ומחיר היעד הוא 6.3 שקלים, שמשקף פרמיה של כ-14% על מחיר המניה.

המלצות UBS
 המלצות UBS