בני שטיינמץ לא מוותר: ערער לעליון על הפיצוי ללנגוצקי

ביהמ"ש המחוזי חייב את שטיינמץ לשלם 50 מיליון שקל ליוסי לנגוצקי, כפיצוי על הפרת ההסכם עימו למימון חלקו בקידוח "תמר"

השמחה הייתה מוקדמת: המיליארדר בני שטיינמץ ערער לבית המשפט העליון על פסק דינה של השופטת יהודית שבח מביהמ"ש המחוזי שחייב אותו לשלם 50 מיליון שקל ליוסי לנגוצקי, כפיצוי על הפרת ההסכם עימו למימון חלקו בקידוח "תמר".

מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת המחוזי שהתבקש כזכור לבטל את פסק הבוררות שחייב את שטיינמץ בתשלום הסכום, השווה לאחוז אחד מהזכויות במאגר. הבקשה התקבלה בעליון רק לאחר שעורכי דינו של שטיינמץ הסכימו להפקיד בידי בית המשפט ערבות בנקאית על מלוא הסכום שנפסק ללנגוצקי.

בתמורה לקבלת הערבות הסכים עורך דינו של לנגוצקי, יוסי שגב, למתן צו ארעי המעכב את התשלום עד לקבלת הכרעה בבקשה. ההחלטה בנושא צפויה בתוך 10 ימים. "עורכי הדין של שטיינמץ הונחו לפעול בכל דרך אפשרית כדי למנוע מלנגוצקי בן ה-80 לקבל את הכסף", אמר ל"גלובס" גורם המעורב בתיק.

סקורפיו הגישה בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון על פסק דינה של השופטת יהודית שבח שבמסגרתו אושר פסק הבוררות של הבורר בעז אוקון.

סקורפיו, אשר בעת הגשת הערעור העמידה, לפנים משורת הדין, ערבות בנקאית להבטחת מלוא התשלום שפסק הבורר מותירה את הערבות בתוקף.

מחברת סקורפיו נמסר בתגובה: "סקורפיו סבורה שפסה"ד של הבורר דינו להתבטל, ולכל הפחות מן הדין היה להחזירו לבירור נוסף בהליך בוררות, וזאת לנוכח כך שהבורר התעלם מטענת הגנה מרכזית של סקורפיו, ולא הכריע לגביה, ולפיה הפרת ההסכם המיוחסת לה איננה מקנה ללנגוצקי זכות לקבל פיצוי בגין אבדן רווחים, אלא לכל היותר נזקים אחרים".