מוסר התשלומים ייפגע מההחלטה לכלול פרטי השולח בדואר רשום?

רשות האכיפה והגבייה חוששת, אך משרד התקשורת קובע כי במקרים של חזקת מסירה, הדבר יופיע על ההודעה בצורה ברורה

רשות האכיפה והגבייה התנגדה, אך משרד התקשורת החליט כי דואר רשום יכלול את פרטי השולח. אתמול הפיץ משרד התקשורת למשרדי הממשלה תזכיר חוק חדש אשר יחייב כל גורם, פרטי או מסחרי השולח דבר דואר רשום, לציין את פרטיו על גבי הודעת הדואר רשום.

בנוסף, החוק יחייב את השולח לציין על גבי דבר הדואר, אם קיימת לגביו "חזקת מסירה", מצב בו הנמען נחשב כמי שקיבל את דבר הדואר הרשום גם ללא חתימתו על אישור מסירה.
ל"גלובס" נודע, כי רשות האכיפה והגבייה התנגדה בעבר להצעה שנדונה כבר תקופה ארוכה במשרד התקשורת. לטענת הרשות, המהלך יפגע בצורה חמורה ביכולת הגבייה של המדינה, ושל גופים שונים, שממילא סובלים ממוסר תשלומים ירוד ביותר.

שר התקשורת גלעד ארדן מסר כי נמענים רבים אינם נמצאים בביתם כאשר מגיע הדוור בכדי לתת להם "דואר רשום", והם מוזמנים לסניף הדואר לאסוף את הדואר הרשום מבלי שהם יודעים מי השולח וממי הדואר הגיע. הנמען מגלה את זהות השולח רק עם קבלת הדואר בסניף הדואר. על מנת שנמען יוכל לכלכל את צעדיו בהתאם, בנוגע לאיסוף דבר הדואר יש לו זכות לדעת מראש מי שלח לו את הדואר.

שקיפות בנוגע לזהות השולח תאפשר לנמען להחליט מתי ואם בכלל לאסוף את דבר הדואר, בהתאם לדחיפותו ובהתאם לרמת הנחיצות בקבלתו. לגבי חלק מדברי הדואר הרשומים קיימת בחוק "חזקת מסירה" לפיה הנמען נחשב כמי שקיבל את דבר הדואר הרשום, גם ללא חתימה על אישור מסירה. מאחר שבחלק גדול מן המקרים הנמענים אינם מודעים לכך, תזכיר החוק החדש קובע כי עובדה זו תוצג בפרטי ההודעה, בכדי לחסוך לציבור עלויות מיותרות, למשל של קנסות, ריביות והצמדות בגין איחור בתשלומים שונים, שנבע מאי קבלה של הדואר הרשום.

בנוסף, תוטל על השולח החובה לפרט על גבי דבר הדואר, באופן בולט, את זהותו ואת שמו של מייפה הכוח בשמו נשלח, כמו במקרה של משרדי עו"ד השולחים מכתבים בשם מייפה כוחם.

דבר דואר רשום שלא מופיעים בו פרטי ההודעה כאמור לעיל, לא יועבר למשלוח על ידי עובדי חברות הדואר. החובה למלא את הפרטים שציין השולח בהודעת דואר רשום המושארת במענו של הנמען, תוטל על עובדי חברות הדואר.