Plus500 מכה התחזיות: שילשה ההכנסות ברבעון הראשון

מפעילת זירת המסחר האינטרנטית שהונפקה בשנה שעברה בבורסת המשנה הבריטית, נסחרת כבר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר - פי 5 משוויה בהנפקה

הגאות בשוקי ההון (הן בשוק הראשוני והן במשני) משחקת לטובת Plus500 הישראלית, מפעילת זירת המסחר האינטרנטית שהונפקה בקיץ האחרון בבורסת המשנה הבריטית (AIM). גל הבר, המנכ"ל ואחד ממייסדיה, אפילו מודה בכך בהודעת החברה מהבוקר, שתיארה את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה. ולמראה התוצאות אפשר להבין על מה הוא מדבר.

הכנסות Plus500, המתמחה בחוזי הפרשים (CFD - Contracts for Difference) על מניות, סחורות, מדדים, מט"ח ותעודות סל, עמדו ברבעון הראשון של השנה על 60.7 מיליון דולר - גידול שנתי של 207% לעומת הרבעון הראשון של 2013. החברה, שנסחרת כאמור ב-AIM, אינה מחויבת לדיווח רבעוני מלא (כמו בארה"ב ובישראל) אלא לדיווח חצי שנתי מלא. בדיווח הרבעוני היא מספקת תוצאות חלקיות בלבד על ביצועי השורה העליונה בלי להתייחס לשורה התחתונה, כפי שעשתה הבוקר.

"במהלך הרבעון הראשון, החברה הושפעה לטובה מהתנודתיות בשוק ההון העולמי, בעיקר בשוק ההנפקות הראשוניות המוצלחות שהיו באירופה ובצפון אמריקה", הסביר הבר. "על רקע הנפקות אלו פיתחה החברה מספר כלים פיננסיים חדשים, שנתנו מענה לביקושים של לקוחות חדשים ובמקביל תרמו לגידול בהכנסות מלקוחות קיימים".

Plus500 נמנית על חמשת שחקני ה-CFD המקוונים הגדולים בבריטניה. נתון ההכנסות של הרבעון הראשון מעיד כי החברה צומחת בקצב הרבה יותר גבוה ממה שהשוק ציפה, ממה שכנראה היא עצמה ציפתה, ולא פחות חשוב - ממה שציפה בנק ההשקעות שהנפיק אותה, Liberum Capital.

זה העריך במועד ההנפקה הראשונית כי הכנסות Plus500 השנה יעמדו על 83.7 מיליון דולר, ורק לאחר היוודע דבר תוצאותיה לכל 2013 - עדכן הבנק כלפי מעלה את תחזיותיו. אלו עומדות כרגע (לפני היוודע תוצאות הרבעון מהבוקר) על הכנסות של 160 מיליון דולר ו-EBITDA של 95 מיליון דולר (59% מההכנסות). לגבי 2015, מעריך הבנק כי הכנסות החברה יעמדו על 200 מיליון דולר, עם EBITDA של 118.7 מיליון דולר. זה אומר שהחברה נסחרת כרגע לפי מכפיל EBITDA חזוי של 12.8 ושל 10.3 בגין התחזית לשנת 2015.

תשואה של 470%

Plus500, נזכיר, הונפקה לפי מחיר של 115 פני למניה, ונסחרת כרגע (נכון לרגע כתיבת שורות אלו) לפי מחיר של 655 פני המשקף שווי חברה של 1.2 מיליארד דולר, ותשואה של 470%. לפני כחודש ביצעה החברה הצעת מכר במסגרתה מכרו מייסדיה מניות תמורת 167 מיליון דולר ולפי מחיר מניה של 500 פני - וזה אומר שכל מי שהשקיע בהנפקה המשנית, כמו בראשונית, מורווח.

עוד נתון מהותי בתוצאות הרבעון הראשון הוא מספר הלקוחות הפעילים (כאלו שביצעו לפחות פעולה אחת על כסף אמיתי במהלך הרבעון) שעמד על 50,438 - גידול שנתי של 48%. כמו כן, ההכנסה הממוצעת מכל לקוח כזה עמדה על 1,204 דולר. זאת, לעומת הכנסה ממוצעת של 580 דולר ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו נוצרה למרות שהחברה, לפי נתוניה, השקיעה פחות ברכישת כל לקוח - 576 דולר ברבעון הראשון של 2014, לעומת 758 ברבעון המקביל אשתקד (ירידה של 24% שנובעת בחלקה מההנפקה שסייעה להגדלת החשיפה של המותג Plus500).

לדברי הבר, "על רקע הפתיחה החזקה שנרשמה ברבעון הראשון, החברה צופה להכות את תחזיות השוק - הן לשורת ההכנסות והן לשורת הרווח - עבור 2014 כולה. כמו כן, החברה ממשיכה להיות מחויבת למדיניות חלוקת דיבידנד כפי שעשתה עד כה".

המספרים של 500 פלוס
 המספרים של 500 פלוס