האוצר יוזם הגבלת שכר הבכירים בפיננסים ל-3.5 מ' ש' בשנה

לפי ההצעה, הוצאות בגין שכר של מנהל שהינן מעבר לסכום של 3.5 מיליון שקל בשנה, לא תוכרנה לצרכי מס ■ משרד האוצר הודיע בנוסף כי יבחן צעדים נוספים "על מנת להשתית סטנדרטים נאותים של מדיניות תגמול"

הסוף לחגיגת שכר הבכירים במשק? שר האוצר יאיר לפיד, שהביע בחודשים האחרונים התנגדות לעלות שכרם הגבוהה של בכירי החברות הציבוריות במשק, ביקש מבכירי משרד האוצר, ביניהם מנכ"לית המשרד יעל אנדורן, החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו והיועץ המשפטי במשרד האוצר, יואל בריס, לבחון את נושא שכר הבכירים במוסדות הפיננסים המנהלים כספי ציבור.

לאחר דיונים רבים בנושא, הציעו בכירי המשרד להגביל במוסדות פיננסים ובגופים המנהלים כספי ציבור, את ההוצאות המוכרות למס בגין חבילת השכר של מנהליהם הבכירים. כך שההוצאות בגין שכר של מנהל (שכר קבוע, משתנה ומרכיבים הוניים לשכר) שהינן מעבר לסכום של 3.5 מיליון שקל בשנה, לא תוכרנה לצרכי מס והן למעשה יוכרו כחלק מרווחי החברה.

בנוסף, לפי ההצעה, יידרש רוב של בעלי המניות שאינם בעלי השליטה באסיפה הכללית, כדי לאשר חריגה מהשכר המוכר למס תוך בחינת מכלול ההשלכות על הגוף הפיננסי. שר האוצר יגיש תזכיר חוק לתיקון דיני המס בשבועות הקרובים.

ממשרד האוצר נמסר כי הרציונל העומד מאחורי ההצעה הוא שמוסדות אלו, המנהלים כספי ציבור, הינם בעלי השפעה מכרעת על המשק הישראלי הן בהיבט של הוצאות משקי הבית (עמלות בבנקים, דמי ניהול) והן בהיבט של קביעת סטנדרטים לעניין שכר הבכירים במשק. ההצעה נשענת, בין היתר, על הגידול שחל בשנים האחרונות בעלויות שכר הבכירים בגופים אלו.

"משרד האוצר ימשיך לבחון את התגמול במוסדות אלו ובחברות הציבוריות ואת הצורך לנקוט בצעדים נוספים על מנת להשתית סטנדרטים נאותים של מדיניות תגמול", נמסר ממשרד האוצר. שר האוצר אמר בנוסף כי "צריך לשים סוף לחגיגות שכר הבכירים".

צרו איתנו קשר *5988