טבע קיבלה הטבות מס של 3.2 מיליארד ש' ב-2012

נתונים שהגיעו לידי "גלובס" חושפים: טבע קיבלה ב-2012 את הטבת המס הגדולה ביותר מאז ומעולם בישראל, וההטבות לא תרמו לתעסוקה

הטבות המס לחברת התרופות טבע הגיעו בשנת 2012 לשיא חסר תקדים, הגבוה ביותר שקיבלה חברה יחידה בישראל מאז ומעולם. "גלובס" חושף היום שהטבת המס לטבע בשנת 2012 הסתכמה בכ-3.2 מיליארד שקל לעומת כ-2.9 מיליארד שקל בשנת 2011.

כזכור, הטבות המס שניתנו לחברות הגדולות בין 2006 ל-2011 נחשפו ביולי 2013 בעקבות עתירת "גלובס" לבית המשפט. העיתון דרש למסור לידיו את נתוני הטבות המס של החברות המוטבות לפי חוק עידוד השקעות הון לאחר שמשרד האוצר ורשות המסים סירבו לעשות כן בטענה של חיסיון על פי פקודת מס הכנסה. שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, ד"ר מיכל אגמון-גונן, קיבלה את עתירת "גלובס" בעניין וחייבה את רשות המסים ומשרד האוצר לחשוף את הטבות המס באופן גורף, כולל הטבות המס לחברות פרטיות. רשות המסים הסכימה לפרסם את ההטבות של החברות הציבוריות בלבד ועתרה לבית המשפט העליון בנוגע לחברות הפרטיות. הדיון בנושא אמור להתקיים בתחילת יוני השנה.

מהנתונים שנמסרו אז עלה שטבע קיבלה במשך 6 שנים (2006-2011) הטבות מס חסרות תקדים בהיקף של 11.8 מיליארד שקל, ועתה, עם חשיפת ההטבות לשנת 2012, הסכום עומד על כ-15 מיליארד שקל במשך 7 שנים.

חשוב להדגיש שסגירת השומות, כלומר חיובי המס או הטבות המס, מתבצעת בדרך כלל לפחות כשנה מיום הדיווח הרשמי של הדוחות הכספיים לבורסה במקרה של חברות ציבוריות. במקרה של טבע, השומה של 2012 נסגרה רק במהלך התקופה האחרונה, ברביע הראשון-שני של 2014.

יתר על כן, קיים פער משמעותי בין מה שמצהירה החברה בדוח לבורסה לבין מה שדורשת רשות המסים, בין היתר גם בגלל שהחבות במס של החברה בדוח לבורסה מבוססת על כללי חשבונאות שונים מאלו שחלים בדוח המתואם לצורכי מס. כלומר, בפועל קיים פער בין השומה הסופית לבין הדיווח הרשמי לבורסה. במקרה של טבע, הפער עצום: החברה דיווחה בדוחות האחרונים שהטבת המס שלה הגיעה בשנת 2012 לכ-520 מיליון דולר "בלבד" (כ-1.8 מיליארד שקל) והסכום האמיתי בפועל מגיע, כאמור, לכ-3.2 מיליארד שקל.

40% מההטבות - לחברת טבע

טבע גורפת מדי שנה כ-40% מסך הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון, שעלו באופן דרמטי בשנים האחרונות. בשנת 2011 הסתכמו הטבות המס הכוללות לתאגידים בכ-7.2 מיליארד שקל ואילו בשנת 2012 הן המריאו לכ-8 מיליארד שקל. מדוח מינהל הכנסות המדינה עולה שאת רוב ההטבות גורפות חברות מעטות מאוד, ובהן כאמור טבע. מהדוח עולה כי 526 חברות נהנו מהטבות המס בשנת 2011 אבל 90% מהחברות נהנו מ-8.8% בלבד מההטבות. לעומת זאת, המאון העליון של החברות, שכלל ב-2011 שמונה חברות בלבד, נטל כ-60% מהטבות המס (40%, כאמור, גרפה טבע). שאר החברות שמקבלות הטבות מס בהיקפים גדולים הן צ'ק פוינט, כיל וככל הנראה אינטל וישקר.

מקור ה"אינפלציה" בהטבות המס בכלל ולטבע בפרט הוא בתיקונים לחוק עידוד השקעות הון שנעשו ב-2005 ואפשרו בפועל לחברה יצואנית כמו טבע לשלם שיעורי מס אפסיים בלי שום תקרה, בלי שום הגבלה ובלי שום התייחסות להיבטים אחרים כמו תעסוקת עובדים. במסגרת התיקונים לחוק נקבע בין היתר "המסלול הירוק", המאפשר לחברות לקבל הטבות מס בלי לבקש כל אישור מקדמי ממרכז ההשקעות, כפי שהיה נהוג עד אז (כלומר, הבדיקה למעשה מתבצעת בדיעבד, עם קבלת השומות). באותה עת גם נקבע בחוק "המסלול האסטרטגי" שממנו נהנית טבע, עם שיעור מס מגוחך בישראל: אפס מס.

תיקוני החקיקה התבצעו במקביל לפקיעת הטבות המס הישנות של טבע ולתחילת ייצור הקופקסון, תרופת הדגל של טבע האחראית לחלק הארי של רווחי החברה. בדוחות האחרונים לשנת 2013 חשפה טבע לראשונה את שיעורי הרווח התפעולי של הקופקסון בלבד, ואפשר היה ללמוד מהם עד כמה התלות של טבע בתרופה משמעותית.

הרווח התפעולי המיוחס לקופקסון (מוגדר רווח בניכוי עלות המכר, הוצאות שיווק ומכירה, הוצאות מו"פ אך לא בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות, פחת והפחתות חד פעמיות) עמד ב-2013 על 3.3 מיליארד דולר, 76% מסך הכנסות התרופה שעמדו על כ-4.3 מיליארד דולר. רווחיות כזאת אופיינית מאוד לתרופות מקור בתקופה שהן עדיין נהנות מהגנת פטנטים. כשההגנה פוקעת ונכנסות לתמונה תרופות גנריות, שיעורי הרווחיות יורדים באופן דרמטי. לשם המחשה, הרווח התפעולי הכולל של טבע בשנת 2013 עמד על כ-5.2 מיליארד דולר, כך שרווחיות הקופקסון אחראית ל-63% (!) מהרווח התפעולי הכולל של החברה.

אחד הנימוקים הבולטים בזכות הטבות המס הענקיות הוא התרומה לכאורה לתעסוקה והגידול במספר העובדים. מנתוני טבע (ראו טבלה) עולה שמספר עובדיה בישראל גדל בין 2006 ל-2012, התקופה שבה נהנתה החברה מהטבות מס של כ-15 מיליארד שקל, ב-2,358 עובדים. עם זאת, בשלוש השנים האחרונות, שבהן שברו הטבות המס של החברה שיאים חדשים, מצבת העובדים נותרה יציבה ובשנת 2013 היא אף קטנה ב-234 עובדים.

בעקבות חשיפת "גלובס" את נתוני הטבות המס של התאגידים הגדולים והביקורת הנוקבת שנמתחה עליהן, הוקמה באוצר ועדת בראשות המנכ"לית יעל אנדורן שתבחן את ההטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון. הוועדה נמצאת בחודשים האחרונים בעיצומם של הדיונים לגיבוש המלצותיה לתיקון החוק. במקביל עומדת על הפרק הצעת החוק של ח"כ איציק שמולי (העבודה) שקוראת לחולל שינויים מהותיים בחוק (ראו מסגרת).

מחברת טבע נמסר בתגובה לחשיפת הנתונים: "הנתון שטבע פרסמה (בביאור המס בדוחות) הוא 520 מיליון דולר ב-2012. זה המספר שאנחנו יכולים לאשר".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "רשימת 10 החברות הנהנות מהטבת המס הגדולה נמצאת בהליכי גיבוש בימים אלה. חברת טבע תיכלל ברשימה אך בכדי להשיב על פנייתכם אנו בודקים את סכום ההטבה המדויק. לכשיהיה בידנו הנתון הוא יימסר לכם".

טבע
 טבע

צרו איתנו קשר *5988