שנה טובה בביטוח: רווח מצרפי של 3.6 מיליארד שקל ב-2013

מסיכום הדוחות השנתיים של חברות הביטוח עולה, כי העליות שנרשמו בשוק ההון הצטברו להכנסות מהשקעות של 29 מיליארד שקל ■ אלה התווספו לגידול של 7% בפרמיות ולדמי ניהול בהיקף של 5.7 מיליארד שקל

ענף הביטוח מסכם בימים אלה את 2013 כשנה טובה ורווחית מאוד. בשורה העליונה מציגות חברות הביטוח גידול של כ-7% בסך פרמיות הביטוח שגבו, שהגיעו לכ-49.2 מיליארד שקל. אבל הסיבה העיקרית לתוצאות החזקות אשתקד נעוצה בעיקר במה שקרה בשוקי ההון בארץ ובעולם.

כהמשך ישיר ל-2012, שהייתה גם היא חיובית מאוד, גם 2013 הייתה טובה לחברות הביטוח, שמנהלות מאות מיליארדי שקלים עבור המבוטחים והעמיתים שלהן, וגם בחשבונות הנוסטרו שלהן, ורווחי ההשקעות שלהן הסתכמו בכ-29 מיליארד שקל. לצד ההכנסות הללו מההשקעות, 12 חברות הביטוח, המוכרות מגוון סוגי ביטוח ללקוחות הפרטיים, רשמו בשנה האחרונה הכנסות מדמי ניהול בהיקף מצרפי של כ-5.7 מיליארד שקל. אגב, נראה שגם הרבעון הראשון ב-2014, שהסתיים לאחרונה, המשיך את המגמה החיובית הזו.

כל אלה הביאו את ענף הביטוח, שנמצא בימים אלה בטבורה של סערה ציבורית על שכר הבכירים בענפי הפיננסים, להציג רווח נקי מצרפי של כ-3.4 מיליארד שקל, גידול של כ-129% ביחס לשנה שקדמה. בשקלול רווחי השקעה שנזקפו לקרנות הון, רשמו החברות ב-2013 רווח כולל של כ-3.6 מיליארד שקל - עלייה של כ-41% ביחס לשנה שקדמה.

כל החברות רשמו אשתקד רווח בשורה התחתונה, ואת הרווח הגבוה בענף הציגה הפניקס, שבניהולו של אייל לפידות. לצד שיפור עקבי בתוצאותיה בשנים האחרונות, נהנתה החברה ב-2013 משורה של רווחים חד-פעמיים, ובהם גם שחרור רזרבות משמעותי למדי בביטוחי החבויות.

את הרווח השני בגובהו בענף הציגה חברת הביטוח הגדולה בשוק, מגדל, שהיא גם הנהנית הגדולה ביותר משוק הון חיובי, הודות לתיק ביטוח החיים הענק שברשותה. את הרווח השלישי בגודלו בענף בשנה שעברה רשמה קבוצת הראל, שמבססת את מעמדה כחברה השנייה בענף.

אגב, בשקלול רווחי השנתיים האחרונות, הראל מציגה את הרווח הכולל המצטבר הגבוה בענף - 1.4 מיליארד שקל, ואחריה ניצבת הפניקס, עם 1.2 מיליארד שקל, מגדל (1.1 מיליארד שקל) ומנורה מבטחים (824 מיליון שקל).

האחרונה מבין הגדולות היא כלל ביטוח, שעד לפני שנים אחדות הייתה חברה מכובדת בצמד החברות הגדולות בענף, ועתה כבר לא, והיא הציגה בשנתיים האחרונות רווח כולל מצטבר של כ-728 מיליון שקל.

נוסף על חמש קבוצות הביטוח הגדולות, הייתה ב-2013 עוד חברה אחת שהציגה רווח תלת-ספרתי בשורה התחתונה: איי.די.איי ביטוח, המוכרת בציבור הרחב כביטוח ישיר. החברה, בניהול רביב צולר, ממשיכה להציג תוצאות חזקות. בשנה החולפת היא הפכה לציבורית, וכיום היא שווה יותר מ-1.5 מיליארד שקל - החברה השישית במועדון המיליארד (שווי) בענף הביטוח.

2.7 מיליארד שקל רווח בביטוח החיים

בשנים טובות בשוקי ההון, כפי ש-2013 הייתה, מנוע הרווח העיקרי של קבוצות הביטוח, בוודאי הגדולות שבהן, נמצא במגזר החיסכון לטווח ארוך, ובמיוחד בעסקי ביטוח החיים. כך היה גם בשנה זו. ב-2013 הסתכם הרווח הכולל המצרפי בענף במגזר זה בכ-2.7 מיליארד שקל, ורק AIG הקטנה, שבכלל לא עוסקת בניהול חיסכון, אלא רק במכירת ביטוחי חיים טהורים, הפסידה בתחום ביטוח החיים (הפסד של כ-3 מיליון שקל).

עם זאת, הרוב המכריע של מגזר החיסכון לטווח ארוך מרוכז בחמש קבוצות הביטוח הגדולות. כך, מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס ומנורה מבטחים, רשמו בתחום זה רווח כולל מצרפי של כ-2.55 מיליארד שקל. הרוב המכריע של רווחי חמש הקבוצות במגזר החיסכון לטווח ארוך הגיע מתחום ביטוח החיים, שהניב לחמשתן רווח כולל לפני מס בהיקף מצרפי של כ-2.1 מיליארד שקל.

נוסף על תחום ביטוח החיים, גם תחום הפנסיה, המאוד צומח, ממשיך להניב רווחים. ב-2013 הסתכמו רווחים אלה בכ-278 מיליון שקל. קבוצת איילון, שהציגה שיפור בתוצאותיה הכוללות בשנה החולפת, מחזיקה גם היא בפעילות פנסיה, והיא רשמה בתחום זה רווח לפני מס של כמה מאות אלפי שקלים.

לצד תחומי ביטוח החיים והפנסיה ישנו גם תחום הגמל, ש-2013 הייתה שנה מורכבת עבורו. בתחילת השנה נכנסה לתוקף הרפורמה בדמי הניהול המקסימליים בתחומי הגמל וביטוחי החיים. במסגרת זו הופחתו דמי הניהול המקסימליים בשיעור אפקטיבי, שהשפיע מיידית על שוק הגמל (ושהשפעתו על הרווחיות בביטוחי החיים תורגש באופן הדרגתי, ורק החל בעוד שנים).

כך, ב-2013 הציגו מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס, מנורה מבטחים ואיילון צניחה של כ-42% ברווח מפעילות הגמל, שהסתכם בכ-152 מיליון שקל (לעומת 259 מיליון שקל אשתקד).

עם זאת, עדיין מדובר בתחום רווחי למדי עבור החברות - גם בדמי הניהול הנוכחיים הנהוגים בשוק. זאת להוציא הפניקס, שרשמה הפסד בתחום, בשל מחיקה בהיקף של 36 מיליון שקל שביצעה ברבעון האחרון, ואיילון, שהפסידה בתחום כ-9 מיליון שקל.

ביטוחי הבריאות: הראל מודאגת

בשנים חיוביות הרווחיות של חברות הביטוח לא מגיעה רק ממגזר החיסכון לטווח ארוך, אלא גם ממגזרי הפעילות האחרים (שאף הם תלויים מאוד בתוצאות שוקי ההון): מגזר הביטוחים הכלליים (רכוש וחבויות) וביטוחי הבריאות.

נתחיל מביטוחי הבריאות והסיעוד, תחום שבימים אלה נמצא בציפייה להחלטות ועדת גרמן, שעשויות לשנות את סדר הדברים הקיים בעולם הביטוח הרפואי בישראל. ב-2013 רשמו חמש קבוצות הביטוח הגדולות צמיחות של יותר מ-10% בפרמיות במגזר זה, שצמחו לסך של כ-7.5 מיליארד שקל. הראל רשמה פרמיות בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל, ואחריה כלל ביטוח והפניקס, עם פרמיות בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל ו-1.4 מיליארד שקל, בהתאמה.

הגידול החד ביותר בתחום הזה, מקרב חמש הגדולות, נרשם בקטנה ביניהן - מנורה מבטחים - כ-14%. הראל, שגם כך היא הגדולה בתחום, רשמה בשנה החולפת גידול של כ-12% בפרמיות בתחום.

ביחס למגזר ביטוחי הבריאות והסיעוד נציין, כי ב-2013 הסתכמו רווחי החברות העוסקות בתחום - חמש הגדולות ושתי החברות הישירות, AIG ישראל ואיי.די.איי ביטוח - בכ-744 מיליון שקל. לאורך השנים קבוצת הראל הייתה ועודנה החברה המובילה בתחום, והיא מנהלת את הפעילות הגדולה בו. ואולם, בשנה החולפת הרווח הגדול בתחום היה דווקא זה שהציגה קבוצת הפניקס, שהסתכם בכ-219 מיליון שקל.

בקבוצת הראל, שהרוויחה ב-2013 סך של כ-202 מיליון שקל בבריאות, ציינו בדוחותיהם כי חוו "גידול בתביעות בתחום הבריאות, בעיקר בביטוחי בריאות קבוצתיים". ימים יגידו האם הניסיון בהראל בישר על פגיעה גם ברווחי יתר החברות בתחום.

AIG ישראל ואיי.די.איי ביטוח רשמו בתחום זה ב-2013 רווח לפני מס של כ-40 מיליון שקל ו-24 מיליון שקל, בהתאמה.

ביטוחי חבויות: הפניקס בעולם אחר

כל חברות הביטוח הציגו ב-2013 רווח כולל לפני מס בהיקף מצרפי של כ-1.6 מיליארד שקל בביטוחים הכלליים. שני שלישים מהרווח הזה מגיעים מתחום שזוכה למטרייה מצד המדינה: תחום ביטוחי הרכב חובה.

המדינה מכריחה כל בעל רכב לעשות ביטוח לנזקי גוף לרכבו, והתחום הזה מהווה מקור אמין ולא אכזב לרווחי עתק של חברות הביטוח. ב-2013 הרוב המכריע של חברות הביטוח (להוציא שלמה ביטוח החדשה, שבאופן טבעי עדיין לא נהנית מהפירות הבטוחים שענף זה מניב לחברות הביטוח לאורך שנים), הציגו רווח בתחום, שבסה"כ הצטבר למעל למיליארד שקל.

תחום ביטוחי הרכב רכוש (ביטוחי המקיף וצד ג') שונה מתחום ביטוחי הרכב חובה. ב-2013 רק שתי חברות רשמו הפסד בתחום (הכשרה ביטוח ושירביט), והרווח המצרפי בו הסתכם בכ-210 מיליון שקל.

אפרופו הרווחיות הגבוהה מאוד של הפניקס, שללא ספק מציגה תוצאות טובות בכמה תחומים הרווחיות ה"לעתים מנותקת ממה שקורה עם יתר החברות הפעילות באותו הענף" של קבוצת הביטוח שבשליטת קבוצת דלק, באה לידי ביטוי מיטבי בביטוחי החבויות. ב-2013 רשמה הפניקס רווח של כ-166 מיליון שקל בביטוחי החבויות, וזאת הודות לשינוי הערכות אקטואריות, שהוביל לשחרור רווחים מהעתודות.

למול רווח חריג זה של הפניקס, שלדברי החברה נובע מניהול תיק טוב יותר מיתר החברות, יתר החברות רשמו יחדיו הפסד של 19 מיליון שקל בביטוחי החבויות. לא רק זאת, אלא שאצל יותר ממחציתן של יתר החברות, נרשם ב-2013 הפסד בפעילות בתחום זה, בעוד שאצל השאר נרשמו רווחים צנועים בהרבה מזה שהציגה הפניקס.

עוד נציין ביחס לתחום הביטוח הכללי, כי ב-2013 עקפה מנורה מבטחים את כלל ביטוח בשורת הפרמיות ברוטו בביטוח כללי, והפכה לחברה השנייה בהיקפי הפעילות בתחום אחרי הראל.

לסיום נציין, כי גם בסופה של 2013, להוציא הפניקס, ששולטת בבית ההשקעות אקסלנס, תחום השירותים הפיננסיים עדיין רחוק מלהיות מנוע רווחים עיקרי ואמין עבור קבוצות הביטוח.

ענף הביטוח
 ענף הביטוח

צרו איתנו קשר *5988