האוצר יאפשר גם לגופים שאינם מפוקחים לשווק מוצרי ביטוח

עם זאת, גוף שאינו סוכן או משווק אמנם יורשה להציע מוצרי ביטוח ללקוח אך המכירה הסופית תתבצע על די חברות ביטוח, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים

הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר מתכוון לאפשר הפצה ושיווק של מוצרי ביטוח גם לגופים שאינם סוכני ביטוח או משווקים של חברות ביטוח.

לפני כמה ימים פרסם הפיקוח, בראשות דורית סלינגר, טיוטה חדשה הקובעת עקרונות להסדרת ההתקשרות עם גוף חיצוני ומפרטת מתי מותרת התקשרות כזאת, גם בתשלום. עם זאת, הטיוטה מציינת שגוף שאינו סוכן או משווק אמנם יורשה להציע מוצרי ביטוח ללקוח אך המכירה הסופית תתבצע על-ידי חברות ביטוח, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

הטיוטה שהוציא הפיקוח על הביטוח מלמדת על כוונת האוצר לפתוח אפיקי שיווק והפצה חדשים לגופים שאינם מחזיקים ברישיונות למכירת ביטוח ולאפשר להם לשמש גורם ביניים שאינו מוכר בפועל את המוצר אבל מתוגמל על הרחבת אפיקי השיווק. מדובר באיום על סוכני הביטוח, שכן חברות הביטוח יוכלו להרחיב את האפיקים הישירים שלהם למכירת ביטוח, שלא דרך סוכני הביטוח.

חובה להשוות בין מוצרים

לפי ההנחיות החדשות שבכוונת האוצר להשית על הענף, מעורבות של גוף חיצוני לא תיחשב מנוגדת להוראות החוק אם, בין היתר, הפרסום והשיווק של הביטוח נוסחו על-ידי חברת הביטוח והליך השיווק לא נעשה בבית הלקוח. כמו כן, על החברה המבטחת לציין את שמה בבירור.

בטיוטה נכתב עוד כי השיווק באמצעות גוף לא מורשה (כלומר, לא סוכן/סוכנות ביטוח או חברת ביטוח) הוא מותר בתנאי שייעשה לאחר שהוצגה ללקוח השוואה של מוצרי ביטוח (למעט מוצרים פנסיוניים) של לפחות 75% מהגופים המוסדיים המציעים אותו מוצר, או שהשיווק והמכירה ייעשו באמצעות עמדות לא מאוישות. ההנחיות הללו מתייחסות לאפשרות של רכישת ביטוח באמצעות האינטרנט.

ללא מעורבות בתנאי הפוליסה

לפי הטיוטה שפרסם משרד האוצר, חברת ביטוח תורשה להתקשר עם גוף חיצוני ולהיעזר בו בשיווק ביטוח פרט אם התגמול שיקבל יהיה כספי וללא תלות במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו סוג ביטוח, גם אם הפרמיה בגינן שונה. כמו כן, הגוף החיצוני, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו מעורבים בכל שלבי ההתקשרות בין הלקוח לגוף המפוקח (למשל, במשא ומתן על המחיר או תנאי הביטוח האחרים) ולא יועסקו על-ידי הגוף המפוקח.

במקביל לפרסום טיוטת ההנחיות הללו, פרסם הפיקוח על הביטוח טיוטת חוזר "מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים ולקוחות סוכנויות נסיעות", שלפיה מ-1 ביולי יותר לקופת חולים או לסוכנות נסיעות להיות בעלת פוליסה בביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי.

במסגרת זו יתאפשר להן לשווק ולפרסם את הביטוחים הללו, להפנות לקוחות לחברות ביטוח ולמכור ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי בסניפי קופות החולים או בסוכנות נסיעות, באמצעות עמדות לא מאוישות, "ובלבד שיופרדו בצורה ברורה משאר עיסוקי הקופה או הסוכנות". עם זאת, המכירה הסופית תבוצע על-ידי בעל רישיון של האוצר, כלומר סוכן או מבטח.

צרו איתנו קשר *5988