ההוצאה לפועל: כ-33 מיליארד שקל נגבו מישראלים ב-2013

‎הנתונים מהווים ירידה של 13% לעומת 2012, הנובעת מצמצום היקף פתיחת התיקים ■ במקביל נמשכת מגמת הירידה במלאי התיקים הפתוחים

‎‎בשנת 2013 נגבו בלשכות ההוצאה לפועל 1.684 מיליארד שקל, המהווים גידול של 29% בגבייה הישירה מחייבים לעומת שנת 2012; סך הגבייה באמצעות הקטנות קרן החוב בשנת 2013, שדווחו לתיקי ההוצאה לפועל, עומד על סכום כולל של 31.301 מיליארד שקל - כך עולה מדוח פעילות רשות האכיפה והגבייה לשנת 2013, שהגיש אתמול (ב') מנהל הרשות, דוד מדיוני, לשרת המשפטים, ציפי לבני.

‏עוד עולה מהדוח כי במרכז לגביית קנסות והוצאות נגבו בשנת 2013 כ-279 מיליון שקל - ירידה של 14% ביחס לשנת 2012. לפי הרשות, הירידה נובעת מצמצום היקף פתיחת התיקים בשנת 2013. עוד הבהירו ברשות כי בקרוב יחל המרכז לגבות את חובות משרדי הממשלה במסגרת מינהל הגבייה שהוקם ברשות.‏

היקף החובות שנסגרו בלשכות ההוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות בשנת 2013 הינו 33.264 מיליארד שקל - המהווה ירידה של 13% לעומת שנת 2012 וגידול של 313% לעומת שנת 2008, אז הוקמה רשות האכיפה והגבייה.

‏‎‎במקביל, מהנתונים בדוח עולה כי נמשכת מגמת הירידה במלאי התיקים הפתוחים ברשות. בסוף שנת 2013, במערכת ההוצאה לפועל קיימים כ-2.6 מיליון תיקים פתוחים. זאת, לעומת כ-3.5 מיליון תיקים שהיו קיימים במערכת עם הקמת הרשות.

ברשות מסבירים את הירידה במלאי התיקים בפעולות טיוב נתונים, באפקטיביות של כלי אכיפה שנוספו לרשות ובפעילות ענפה של הרשות בתיקים ישנים וחריגים, לרבות מבצעי הגבייה, אשר הובילו לסגירת חלק מתיקים אלה.‏

מאז שהוקמה הרשות בשנת 2008, כמות התיקים הנסגרת מדי שנה עולה על כמות התיקים הנפתחת, בזכות פעילות אקטיבית של הרשות לסייע בידי הצדדים להביא לסגירת תיקים. במהלך שנת 2013 נפתחו כ-424 אלף תיקים במערכת ההוצאה לפועל, ונסגרו כ-600 אלף תיקים.‏

חרידה בעיקולים ובתפיסת רכבים

עוד על-פי הדוח, בשנת 2012 הוגשו כ-4.8 מיליון בקשות למתן סעדים לרשמי ההוצאה לפועל, לעומת 2 מיליון בקשות שהוגשו בשנת 2009.

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, שנכנס לתוקפו בשלהי 2009, מאפשר הגשת בקשות להטלת הגבלות ובקשות לקבלת מידע. הבקשות שהוספו בתיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, בקשות להטלת הגבלות ולקבלת מידע, מהוות על-פי הדוח כ-51% מכלל הבקשות שהוגשו בשנת 2013. ‏

לצורך מימוש חוב בהוצאה לפועל, רשות הגבייה יכולה לפעול גם בהליכים מבצעיים, ובהם עיקול והוצאת מיטלטלין, הודעת פינוי, עיקול ותפיסת רכב.

מהדוח עולה כי גם בתחום זה נרשמת מגמת ירידה: נמשכת מגמת הירידה שהחלה בשנת 2012 בשימוש בהליכים מבצעיים, פרט לעיקול רכב ברישום, הנובעת ככל הנראה מהשימוש בכלים החדשים שעוגנו בחקיקה. כך למשל, בשנת 2013 הוגשו 9,813 בקשות להודעת פינוי - ירידה של 11% לעומת שנת 2012; ו-5,883 בקשות לפינוי - ירידה של 6% לעומת שנת 2012.‏

‏השימוש הרחב בהליכי העיקול ברישום, לצד הירידה בשימוש בהליכים אחרים, מבטאים את המעבר של הרשות לשימוש בהליכים ממוחשבים ופוגעניים הרבה פחות מהליכים אחרים, כאשר גם ההוצאות המושתות על החייב בהליכים אלה נמוכות ביחס להליכים אחרים. בשנת 2013 הוגשו 461,204 בקשות לעיקול רכב ברישום - עלייה של 11% לעומת שנת 2012; והוגשו 8,907 בקשות לתפיסת רכב - ירידה של 18% לעומת שנת 2012.‏

"יעילות ואפקטיביות"

לדברי מנהל רשות האכיפה והגביה, דוד מדיוני, "מדוח הפעילות של רשות האכיפה והגבייה לשנת 2013 עולה כי הרשות ממשיכה להתנהל ביעילות ובאפקטיביות, ועדות לכך ניתן למצוא בירידה במלאי התיקים, בעלייה משמעותית בכמות התיקים שנסגרו השנה לעומת התיקים שנפתחו במערכת ההוצאה לפועל ובעלייה של כ-30% בהיקף הגבייה הישירה שהתבצעה ישירות ללשכות ההוצאה לפועל". ‏

עוד לדבריו, "גם בשנת העבודה 2013 קידמה הרשות תיקוני חקיקה משמעותיים, המיועדים להגנה על זכויות החייבים, כגון תיקון 42 לחוק להקמת מסלול מיוחד לגביית חוב מזונות, תיקון לחוק המאפשר קבלת מידע על היותו של החייב נפטר או קטין, הסדרת תקנות המרכז לגביית קנסות בדבר פיצוי למתלונן שהינו קטין ועוד.

"ברשות הוקמה חטיבת שירות לקוחות שמטרתה לממש את אחד מיעדי הרשות המרכזיים שהינו שיפור השירות לכלל בעלי העניין. מתן השירות ללקוחותינו, חייבים וזוכים כאחד, מתמקד בפשטות ההליכים, סגירת מעגל בכל מפגש עם נותני השירות, שירות יוזם והנעה לשימוש בשירותים עצמיים". ‏‎‎‏

גביה בלשכות ההוצאה לפועל
 גביה בלשכות ההוצאה לפועל

צרו איתנו קשר *5988