ביקושים של מעל 10 מיליארד ד' להנפקה של אבנר ודלק"ד

המוסדיים הישראלים הזרימו ביקושים של כמיליארד דולר, ויזכו ברבע מההנפקה ■ הביקושים הגבוהים הובילו להורדת הריבית המקורית

חברות נפט בינלאומיות גדולות לא ממש ששות לקחת חלק פעיל בחיפושי גז ונפט בישראל, אבל בכל מה שקשור למשקיעים הפיננסים בחו"ל, הרי שאלו ממש התנפלו בימים האחרונים על תגלית הגז "תמר".

בשעת סגירת הגיליון נרשמו ביקושים של למעלה מ-10 מיליארד דולר להנפקת האג"ח של שותפויות החיפושים של קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה, שביקשו לגייס חוב ייעודי פרויקטאלי (Special Purpose Vehicle), המתבסס על מאגר "תמר", בהיקף 2 מיליארד דולר.

רוב הביקוש הגיע ממשקיעים מארה"ב ואירופה, כשעל פי ההערכות הביקוש של גורמים מוסדיים בארץ נאמד בכמיליארד דולר, ואילו משקיעים ממדינות אסיאתיות הזרימו ביקושים בהיקף של מאות מיליוני דולרים. כפי שמסתמן בשלב זה, רבע מהיקף ההנפקה יופנה אל עבר המשקיעים הישראלים, והיתרה תופנה למשקיעים הזרים. ההנפקה צפויה להיסגר הלילה לפי שעון ישראל.

הביקושים הגבוהים הובילו לכך שהריביות על החוב אותו מנפיקות השותפויות, אבנר ודלק קידוחים, יהיו נמוכות מאלו שנקבעו ע"י החתמים - בנקי ההשקעות האמריקניים ג'יי פי מורגן, סיטי ו-HSBC - בתחילת ההנפקה (ראה טבלה).

אבנר ודלק קידוחים מחזיקות כל אחת ב-15.625% מהזכויות במאגר "תמר", וב-22.67% מהזכויות בתגלית הגז "לוויתן" (לפני עסקת וודסייד). מטרת הגיוס היא להחליף את החוב הקיים - כ-900 מיליון דולר - שנטלו השותפויות מברקליס ו-HSBC לצורך מימון חלקן בפיתוח מאגר "תמר".

החוב מגויס בחמש סדרות בהיקף של 400 מיליון דולר כל אחת, כשמועד הפירעון של הסדרה הקצרה ביותר הוא דצמבר 2016, ושל הארוכה ביותר הוא דצמבר 2025. המח"מ הממוצע של איגרות החוב עומד על שבע שנים, ובתור ביטחונות ישועבדו למלווים הזכויות של השותפויות במאגר "תמר". החזר ההלוואה צפוי להתבצע מהתזרים שינבע ממכירת הגז ממאגר זה.

האג"ח אינן צפויות להירשם למסחר, והן ייסחרו ב"רצף מוסדיים" וכן ביורוקליר (המקבילה האירופאית ל"רצף מוסדיים", המאפשרת מסחר רק למשקיעים מתוחכמים). החוב החדש זכה לדירוג BBB מינוס בינלאומי על ידי סוכנות הדירוג S&P, ודירוג מקומי של AA.

החלפת החוב צפויה להוזיל את עלויות המימון ביחס לחוב הקיים בגין פיתוח מאגר "תמר", ולהשאיר בידי צמד השותפויות עודפי מזומנים של כ-1.1 מיליארד דולר. כסף זה צפוי לשמש הן להמשך הפיתוח של "תמר", והן למימון חלקן של השותפויות בפיתוח מאגר "לוויתן", שעלות הפיתוח הכוללת שלו נאמדת בכ-5 מיליארד דולר.

מהדוחות הכספיים שפרסמו השותפים במאגר "תמר", עולה כי בשנת 2013 נמכר גז טבעי מהמאגר בהיקף של כמיליארד דולר. 62% מההכנסות מקורן בהסכם אספקת הגז שנחתם עם חברת החשמל, והיתרה מאספקה ליצרני חשמל פרטיים, חברות תעשייתיות וחברות לשיווק גז טבעי. מחיר המכירה הממוצע של הגז עומד על 5.8 דולרים לכל יחידת גז (MMBTU).

צרו איתנו קשר *5988