הטיפ היומי: מניה עם תיק אשראי משתפר - והעלאת המלצה

אמיר אלשיך, אנליסט מאפסילון, ממליץ על מניית האחים נאוי במחיר יעד של 28.6 שקל

חברת אחים נאוי נסחרת בבורסה בת"א בשווי של כ-719 מיליון שקל. החברה עוסקת בניכיון צ'קים ובמימון חוץ-בנקאי. אחים נאוי פרסמה בשבוע שעבר את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון, והציגה גידול וטיוב של תיק האשראי. התיק גדל בסך של כ-50 מיליון שקל לכ-946 מיליון שקל. הגידול בתיק האשראי הוא פרמטר מהותי, שכן כל המודל הוא נגזרת של תיק זה.

מרבית הגידול בתיק מיוחס ללקוחות סולו שמהווים לקוח בטוח יותר. היקף לקוחות הסולו עלה משיעור של 40% לשיעור של 43% מסך התיק. ההנחה שלנו לגבי 2014 היא שבסופה יתחלק התיק חצי-חצי בין לקוחות סולו לעסקאות צד ג'. הגידול בשיעור לקוחות הסולו מהווה חדשות מבחינת איכות תיק האשראי. לטענת החברה, מרבית הגידול בתיק נובע מחשיפה ללקוחות חדשים עם כושר החזר טוב יותר.

התשואה השנתית על תיק הלקוחות נטו עומדת על 11.66% - שיעור גבוה משמעותית מהנחותינו במודל. ההוצאה לחובות מסופקים הייתה כ-0.27% במונחים שנתיים מיתרת לקוחות נטו, בעוד במודל שלנו ההנחה מחמירה יותר ולפיה שיעור החובות המסופקים יעמוד על 0.6%.

הכנסות החברה עלו ביחס לרבעון המקביל בכ-17% ל-27 מיליון שקל, והכנסות המימון נטו עלו מ-85.1% ל-87.5%. בהשוואת ההכנסות ברבעון הראשון לעומת רבעון קודם אין שינוי מהותי, על אף הגידול בתיק הלקוחות הממוצע בתקופה. הדבר נובע מירידת התשואה על תיק הלקוחות עקב הצטרפות לקוחות בעלי איתנות פיננסית גבוהה יותר, בהתאם למדיניות החברה.

חלקן של הוצאות המימון מהכנסות המימון ירד מ-14.9% ל-12.5%, הן כתוצאה מירידת ריבית הפריים והן בשל העובדה שחלקו של ההון העצמי במימון הפעילות גדל, עקב הגידול שחל בהונה העצמי של החברה. האשראי לזמן קצר שנטלה החברה מבנקים גדל בכ-218 מיליון שקל, בשל הצורך בתמיכת הגידול בתיק הלקוחות.

התשואה על ההון במונחים שנתיים עומדת על כ-32%. תשואת הדיבידנד העדכנית היא 5%.

לאור האמור לעיל אנו מעלים את מחיר היעד למניית אחים נאוי ל-28.6 שקל - אפסייד של כ-9% ביחס למחירה הנוכחי.

*** אמיר אלשיך, אנליסט, אפסילון. הגורמים בכתבה עשויים להשקיע בניירות ערך ו/או מכשירים, לרבות אלו שהוזכרו בה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988