קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות תופסות כ-3% מהצבירה

לפני 5 שנים עמד חלקן בצבירה נטו בשוק הפנסיה על 0.5% ■ ההפקדות הכוללות בשוק הסתכמו בכ-11.4 מיליארד שקל במחצית 2014

פיננסים / צלם: פוטוס טו גו
פיננסים / צלם: פוטוס טו גו

מספר פעמים בעבר המחשנו את הקושי הרב של בתי ההשקעות להפוך לשחקנים משמעותיים בשוק הפנסיה החדשה המקיפה. זה עדיין נכון, אבל לאחר שנים של פעילות בשוק זה, ניתן לומר שהחלה להסתמן מגמה המצביעה על כך שהנתח שבבעלות בתי ההשקעות צפוי לגדול.

שוק קרנות הפנסיה החדשות המקיפות יצא לדרך ב-1995, ומאז הוא צומח בשיעור מהיר. בשנים האחרונות האפיק הזה צומח ביתר שאת, וזאת משום שהוא האופציה המועדפת על הרגולציה. למעשה, שתי החלופות האחרות - קופות הגמל וביטוחי המנהלים - ספגו מכות מהרגולציה, שבמידה רבה הביאה לחיסולן כמקור לעסק צומח, והפכה אותן לעסק שחי על תיק העבר. כיום מנוהלים בשוק זה כ-173 מיליארד שקל.

נכון לסוף המחצית הראשונה של 2014, מחזיקות 4 קרנות הפנסיה החדשות המקיפות של בתי ההשקעות בנתח שוק זניח למדי של כ-1.3% מהשוק, וזאת לעומת נתח שוק של כ-1.1% שהיה בידי בתי ההשקעות לפני 5 שנים. לכאורה מדובר בצמיחה של כ-22% בנתח השוק של קרנות שבבעלות בתי השקעות, לצד צמיחה של כ-255% בנכסים שנוהלו בפועל ביוני 2009 על-ידי בתי ההשקעות לסך של כ-2.3 מיליארד שקל (לא כולל הקרן שהייתה לאקסלנס, שנספרת כחלק מהפניקס).

עם זאת, השוק הזה נשלט ל-ידי חברות הביטוח מנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס ואיילון - שבסדר יורד אוחזות יחדיו בכ-98.7% מהשוק כולו. אגב, למול הצמיחה בנכסי קרנות הפנסיה שבבעלות בתי ההשקעות, ב-5 השנים החולפות צמחו כלל הנכסים שמנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה החדשות המקיפות שבבעלות קבוצות הביטוח בכ-191%, לכ-171 מיליארד שקל.

את סימני תחילת הנגיסה של בתי ההשקעות בשליטה האיתנה של חברות הביטוח בשוק זה אפשר לראות בנתחי השוק הגדולים יותר של הקרנות שבבעלותם בכל האמור בנתוני ההפקדות ובנתוני הצבירה נטו (סך ההפקדות בנטרול תשלומים לעמיתים ובקיזוז העברות). עם זאת, ברמת השוק יש לומר שהצמיחה בחלקם של בתי ההשקעות תבוא לידי ביטוי ברמת המאקרו רק בעוד שנים, אם בכלל.

כך או כך, לעומת נתח שוק של כ-1.3% ביחס לסך הנכסים המנוהלים בקרנות הללו, קרנות הפנסיה שבבעלות בתי ההשקעות מחזיקות כיום בכ-2.1% בבחינת ההפקדות לשוק, ובנתח של כ-3.1% במונחי צבירה נטו.

לפני 5 שנים קיבלו קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות לניהולן כ-0.8% מסך ההפקדות שהופנו לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות במחצית הראשונה של 2009, ובמונחי הצבירה נטו הן אחזו בנתח של כ-0.5% מהשוק. כלומר, תוך 5 שנים הגדילו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות של בתי ההשקעות את חלקן מסך הצבירה נטו בשוק בכמעט פי שבעה.

הקרן הגדולה מקרב אלו שבבעלות בתי ההשקעות היא זו של מיטב דש, שכוללת את הקרן שהקים מיטב ואת יובלים לשעבר שבאה מהצד של דש - ואוחזת בכ-0.7% מהשוק. אחריה ישנו בית ההשקעות פסגות (0.4%) והקרנות של אלטשולר שחם והלמן אלדובי, עם נתח של 0.2% לכל אחת.

יחד עם זאת, 98.7% מהשוק עדיין נמצא בידי הקרנות שבבעלות שש קבוצות הביטוח הפעילות בתחום: מנורה מבטחים (עם נתח שוק נוכחי במונחי נכסים של כ-35%); מגדל (23%); כלל ביטוח (18%); הראל (16%); הפניקס (5%) ואיילון (1.4%).

מקפת מצטמצמת

לכאורה מדובר במאזן הכוחות שמאפיין את הענף כבר שנים. ואולם, בבחינת המגמות שמצביעות על השינויים העתידיים - בראשם נתחי השוק במונחי הפקדות וצבירה נטו, התמונה מסתעפת.

הקרן הגדולה בשוק נותרת מבטחים החדשה של מנורה מבטחים, עם נתח שוק של כ-30% הן במונחי הפקדות והן במונחי צבירה נטו (ומתחת לשיעורה במונחי נכסים מנוהלים, שכוללים הפקדות היסטוריות). אחריה ישנה מקפת החדשה של מגדל שכבר יורדת מנתח של 23% במונחי נכסים ל-22% ו-19% במונחי הפקדות וצבירה נטו, בהתאמה. גם מיטבית עתודות מציגה מעין מגמה של ירידה עתידית בנתח שוק שבמונחי הפקדות עומד על 17.5% ובמונחי צבירה נטו על כ-17%.

מנגד, הקרנות של הראל צומחות ומחזיקות כחמישית מסך ההפקדות והצבירות נטו של הענף. מגמה דומה נרשמת גם אצל הפניקס.

קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות מתחילות לנגוס בחברות הביטוח בשוק הפנסיה החדשה המקיפה
 קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות מתחילות לנגוס בחברות הביטוח בשוק הפנסיה החדשה המקיפה

מאזן הכוחות בשוק קרנות הפנסיה החדשות המקיפות
 מאזן הכוחות בשוק קרנות הפנסיה החדשות המקיפות

צרו איתנו קשר *5988