סוחר בבורסה ביותר מ-811 אלף שקל בשנה? אתה חייב בדיווח

על-פי תיקון בתקנות מס הכנסה מלפני כחודש, כל מי שהכנסותיו השנתיות - כולל מסחר בבורסה, משכורת, ריביות והכנסות אחרות - עולות על 811,560 שקל בשנה, יחויב להגיש דוח שנתי לרשויות המס ■ המס על הבורסה (איך מקבלים החזר מס?)

סוחרים בבורסה בישראל ביותר מ-811,560 שקל (נכון לשנת 2013)? בקרוב מאוד תצטרכו להגיש דוח שנתי לרשויות המס.

על-פי תיקון בתקנות מס הכנסה מלפני כחודש, כל מי שהכנסותיו השנתיות, כולל מסחר בבורסה, משכורת, ריביות והכנסות אחרות, עולות על 811,560 אלף שקל בשנה, יחויב להגיש דוח שנתי לרשויות המס.

מטרת רשות המסים היא להרחיב את מעגל המדווחים לרשויות המס, גם אם הם שכירים בעלי תלוש משכורת בלבד. המטרה היא למקסם את גביית מס היסף ("מס עשירים"), שהוא מס נוסף של 2% הנגבה מעבר לשיעור המס המקסימלי בגובה 48%.

לאור התיקון לתקנות, ועל מנת להקל על ציבור הנישומים החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין שנת המס 2013, רק בשל התיקון האמור לעיל, תינתן אורכה להגשת הדוח לאלו הנכנסים בגדר התיקון ולהם בלבד, וזאת עד ליום ה-31 בדצמבר 2014.

ההשלכות של מהלך זה מרחיקות לכת: החל מתגבור כוח אדם ברשות המסים וכלה בהכנסת עוד אוכלוסיה נרחבת של ישראלים שכירים, שעד כה לא היו מחויבים בדיווח לרשויות המס, למעגל מגישי הדוחות השנתיים, כמו עצמאיים וחברות.

יש לציין כי התיקון לא מתייחס לרווח או הפסד כתוצאה מפעילות בני"ע, אלא בסך ההיקף הכספי של הפעילות בתיק ההשקעות. כך, למשל, משקיע קטן יחסית המחזיק בתיק ני"ע של 200-300 אלף שקל, יחויב לשכור רואה חשבון ולהגיש דיווח לרשות המסים גם אם יבצע 3-4 פעולות בשנה בלבד.

צרו איתנו קשר *5988