בנק ישראל: דאגה מירידה במספר התחלות הבנייה ב-2014

פרוטוקול החלטת הריבית לחודש אוקטובר: הצמיחה צפויה להמשיך ולהתמתן גם ברבעון השלישי של השנה, הרחבה פיסקלית מתונה יכולה לחזק את הפעילות במשק

בנק ישראל מפרסם הבוקר (ב') את פרוטוקול החלטת הריבית לחודש אוקטובר, שנשארה ללא שינוי ברמה של 0.25%. ההחלטה התקבלה בוועדה המוניטרית פה אחד.

במהלך הדיון באינפלציה התייחסו חברי הוועדה לכך שהאינפלציה, בהסתכלות על 12 חודשים לאחור, הגיעה לרמה אפסית. עוד הם ציינו כי הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה נושקות לגבול התחתון של תחום יציבות המחירים (1-3%), וכי נראית בהן ירידה מתמשכת מאז פרסום המדד לחודש אפריל השנה.

בדיוניהם על הפעילות במשק הסכימו חברי הוועדה כי קצב הצמיחה של המשק האט בשני הרבעונים האחרונים. ההאטה ברבעון השני נבעה בעיקר מהתכווצות ביצוא ומקיפאון בהשקעה, וחברי הוועדה אמרו כי התפתחויות אלו מושפעות בין היתר מהמשך החולשה בסחר העולמי. אשר לרבעון השלישי, חברי הוועדה סברו - על יסוד כמה אינדיקטורים - כי הצמיחה הוסיפה להתמתן, והם זקפו חלק גדול מכך להשפעה הממתנת של מבצע "צוק איתן".

בדיון על שער החליפין התייחסו חברי הוועדה לפיחות שהתרחש בחודשיים האחרונים, והם העריכו שהמשך הפיחות יתמוך ביצוא, ישפר את כושר התחרות של המוצרים הסחירים המקומיים, ויתמוך בצמיחת המשק.

אשר לשוק הדיור, חברי הוועדה ציינו כי מחירי הדירות ממשיכים לעלות וקצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, וזאת אף על פי שמספר העסקאות ירד, בין היתר בשל חוסר הוודאות לגבי תכנית מע"מ אפס. כמן כן הם הביעו דאגה מכך שמספרן של התחלות הבנייה ירד מתחילת השנה. החברים דנו בסיכונים הנובעים משוק הדיור בסביבת ריבית נמוכה, והעריכו שהצעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים - לרבות הצעד האחרון, הנוגע להגדלת כריות ההון - מסייעים להפחית את הסיכונים הגלומים במשכנתאות ולחזק את כושר הספיגה של הבנקים במקרה של התממשות הסיכונים.

אשר למצב הפיסקלי, חברי הוועדה דנו בהרחבה הפיסקלית הצפויה - על פי דיוני התקציב הנערכים בתקופה זו - בשנת 2015. הם העריכו כי הרחבה פיסקלית מתונה יכולה לחזק את הפעילות במשק, במידה שהיא תתמקד בעידוד הצמיחה והביקושים המקומיים. החברים הביעו חשש שגידול חד בהוצאה הציבורית, ללא העלאת מיסוי וביטול פטורים, יגדיל במידה ניכרת את הגירעון והחוב הממשלתיים. הם ציינו כי הירידה המתמשכת ביחס החוב לתוצר חיזקה את אמינותו ויציבותו של המשק הישראלי, ותפנית במגמה זו עלולה להוביל להשלכות שליליות מבחינות אלה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988