UBS: התחזקות השקל זמנית - אין שינוי במגמת ההיחלשות

מיקלה כרמה, אנליסט המאקרו של ישראל ב-UBS Wealth Management: "למרות האכזבה המסוימת אתמול של חלק מהשחקנים, ממשיכים מרבית המשקיעים בשוק לצפות להמשך המדיניות המוניטארית היונית של בנק ישראל"

קרנית פלוג / צילום: איל יצהר thinkstock
קרנית פלוג / צילום: איל יצהר thinkstock

התחזקות השקל היום עשויה להיות ביטוי לאכזבה של חלק מהשחקנים בשוק ההון שציפו להמשך הורדות הריבית או להכרזה על נקיטה מידית בצעדי הקלה כמותית, כך מעריכים בבנק ההשקעות השווייצי UBS. "אנחנו ממשיכים להאמין שהמגמה של היחלשות השקל נותרה ללא שינוי", אמר היום מיקלה כרמה, אנליסט המאקרו של ישראל ב-UBS Wealth Management.

לפי עבודה של כרמה שפרסם UBS בשבוע שעבר, צפוי שער החליפין של השקל לעמוד על 3.85 בעוד שישה חודשים מהיום. בעבודה הסביר כרמה כי המגמה של היחלשות השקל מתבססת על ירידה בעודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים, עלייה בהיקף ההשקעות של משקיעים מוסדיים ישראלים בחו"ל לצד ירידה בהיקף הגידור של אותם משקיעים על השקעותיהם במט"ח.

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל בראשות הנגידה ד"ר קרנית פלוג החליטה אתמול להותיר את הריבית בשער של 0.25% ונימקה זאת ברצון להמתין ולראות כיצד תשפיע היחלשות השקל מול הדולר בחודשים האחרונים על הפעילות הכלכלית במשק ועל האינפלציה.

הוועדה לא שללה הפעלת "כלים נוספים" (מה שהתפרש בשוק כרמז לצעדי הקלה כמותית, ע"ב) - במידה ותשוכנע שיש בכך צורך. מרבית האנליסטים העוקבים אחרי החלטות הריבית צפו במדויק את ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, אך מיעוטם העריכו כי צפויה הורדה נוספת של הריבית לשיעור של 0.15 ואף 0.1 אחוזים.

"למרות האכזבה המסוימת אתמול של חלק מהשחקנים, ממשיכים מרבית המשקיעים בשוק לצפות להמשך המדיניות המוניטארית היונית (שמתבטאת בשמירה על שיעורי ריבית אפסיים, ע"ב) של בנק ישראל", אמר היום כרמה ל"גלובס".