ייצוגית ב-39 מיליון שקל: "מידרוג העניקה דירוג שגוי לפטרוכימיים"

המבקשת טוענת כי מידרוג פעלה ב"רשלנות חמורה" בכך שבהסתמך על דירוגה, סדרות אג"ח של הפטרוכימיים נסחרו במחירים גבוהים ממחירן הריאלי

דיויד פדרמן / צלם: תמר מצפי
דיויד פדרמן / צלם: תמר מצפי

למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה היום (א') בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של 39 מיליון שקל נגד חברת דירוג החוב מידרוג, בטענה כי החברה גרמה נזק למשקיעים בה בכך שדירגה דירוג שגוי ואחיד את סדרות האג"ח שהונפקו על-ידי חברת הפטרוכימיים שבשליטת דיויד פדרמן.

לטענת המבקשת, עו"ד נעמי לביא, "מידרוג פעלה ברשלנות חמורה כאשר בתקופה שבין 4 באוקטובר 2012 ל-11 ביוני 2013 היא העניקה דירוג אחיד של Ba1, עם אופק דירוג שלילי ,לסדרות האג"ח א' עד ו' שהנפיקה פטרוכימיים". זאת, ללא שהתייחסה או נתנה משקל כלשהו לבטוחות הקיימות או להיעדר הבטוחות ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב.

"חרגה קיצונית מכללי הדירוג"

לדברי לביא, שרכשה אג"ח של פטרוכימיים מסדרות ב', ג', ו-ה', רק ב-11 ביוני 2013 "נזכרה" מידרוג לפרסם דוח המתקן את העיוות בדירוג האג"ח, וקבעה דירוג שונה לסדרות השונות, בהתאם לתוחלת ההפסד הצפויה לכל סדרה בהתחשב בבטוחות שלה. בדוח המתקן דורגו סדרות האג"ח, בין היתר בהתאם לבטוחות העומדות לרשותן, בהינתן כשל פירעון.

לטענת המבקשת, בכל "תקופת ההטעיה" (בין פרסום הדוח הראשון והדוח השני) נסחרו אגרות החוב הלא מובטחות ואגרות החוב שלהן בטוחות חלקיות בהסתמך על דירוג מידרוג, במחירים גבוהים מהמחיר הריאלי של הסדרות.

באמצעות משרד עורכי הדין צמח-שאשא טוענת המבקשת כי בהתנהלותה זו "חרגה מידרוג באופן קיצוני וברור מכללי הדירוג המקובלים והסבירים ומעקרונות הדירוג הברורים שנקבעו על-ידה".

הבקשה הייצוגית, שנתמכת בחוות-דעת מומחה של פרופ' ירון זליכה, עוסקת בנזק שנגרם לכל מי שרכש את אגרות החוב בתקופה המכונה בבקשה, "תקופת ההטעיה".

פטרוכימיים הגיעה לקשיים משמעותיים ונפתחו הליכי הסדר חוב בעניינה. נושי החברה צפויים לספוג תספורת ממוצעת של כ-40% על חובותיה הפיננסיים של החברה (רובם למחזיקי האג"ח), שמגיעים לכ-2 מיליארד שקל. הפטרוכימיים מחזיקה נכס אחד - כ-30% ממניות בזן (בתי הזיקוק בחיפה) בשווי של 1.2 מיליארד שקל. שווי החברה הידרדר לכ-20 מיליון שקל בלבד.