אז מה צפוי לנו בשווקים בשנת 2015?

מהם האתגרים שהשוק העולמי מזמן למשקיעים אחרי שנה של תשואות חיוביות במניות ובאג"ח, וכיצד יש להיערך אליהם ■ ניתוח / קובי פלר

שנת 2014 אוטוטו מסתיימת, והמשקיעים רושמים שנה נוספת של רווחים באפיקי ההשקעה המרכזיים - מניות ואג"ח. הייתה זו שנה של תהפוכות בשוקי הון העולמיים והמקומיים, כאשר שוקי המניות בארה"ב, הדולר והאג"ח הדולריות היוו את מרכיב התשואה המוביל בתיקי ההשקעות. ירידת התשואות באג"ח הממשלתיות ושנה נוספת של עלייה במניות מביאות אותנו לפתחה של 2015 עם ושאלות רבות, ועל חלקן ננסה לענות כאן. על אלו הנוגעות לשוק המקומי נייחד טור נפרד בעוד שבועיים.

מהם הגורמים המרכזיים שיניעו את השווקים בשנה הקרובה?

כמו בשנה האחרונה, הבנקים המרכזיים ימשיכו לשחק תפקיד חשוב בתמחור נכסים והתנהגות משקיעים. בידול חשוב בהתנהלותם יביא בנקים מרכזיים, כמו אלו של ארה"ב ובריטניה, להעלות ריבית כבר השנה; ולעומתם, הבנקים המרכזיים של אירופה ויפן צפויים להמשיך בתוכנית הרחבות ורכישת נכסים, תוך ניסיון להאיץ את הכלכלות דרך פיחות המטבע המקומי לעומת הדולר.

גורם נוסף, אשר לו השלכה ישירה על השווקים, הוא השונות בעוצמת הצמיחה בין המדינות. ארה"ב צפויה להוביל שנה נוספת את הצמיחה העולמית, ומדינות באירופה ויפן צפויות להתאושש, אם כי בעוצמה נמוכה משמעותית ואף שברירית. בארה"ב אנו צופים צמיחה של 3.1%, לעומת צמיחה של כ-2.3% השנה; וביפן ואירופה - צמיחה של 1.2%. מדינות מתעוררות חשובות, כמו סין, צפויות לרשום האטה בצמיחה, לרמה של 6.8% בשנה הקרובה; לאחר צמיחה של כ-7.3% השנה. העולם המתפתח בכלל צפוי לצמוח ב-4.5%, תוך שונות גבוהה בין אסיה, שצפויה לצמוח 5.7%, לבין אמריקה הלטינית שצפויה לצמוח ב-1.4%. מומנטום הצמיחה משפיע על רווחי החברות באזורים הגיאוגרפיים, מה שגוזר את התמחור למגזר ולחברה הבודדת.

גורם נוסף שעולה מדי שנה וקיבל השנה משנה תוקף, הוא הגורם הפוליטי והגיאופוליטי. המתיחות בין רוסיה ומדינות המערב, הבחירות בהודו ובברזיל, והמתיחות הצבאית באזורנו - לכל אלו היו השלכות השנה על השווקים הרלוונטיים. גם תגובת אופ"ק לצניחת מחירי הנפט נגועה בשיקולים פוליטיים וכלכליים, אשר להם השפעה רבה על השווקים. בנוסף לישראל, בשנה הקרובה צפויות בחירות בספרד, בבריטניה, בשבדיה, בפולין ובמדינות נוספות, ותהיה להן השפעה נקודתית ולעתים רחבה על השווקים.

לאור זאת, מהן ההשלכות האופרטיביות על הרכב תיקי ההשקעות בשנה הקרובה?

מובילותה הכלכלית של ארה"ב, יחד עם הצפי להעלאת ריבית, מביאים אותנו להמשיך להמליץ "משקל יתר" על ארה"ב בתחומי המניות, המט"ח והאג"ח בסיכון גבוה (HY), לעומת אפיקי השקעה מקבילים במדינות אחרות. מבחינה מגזרית, בארה"ב אנו ממליצים "משקל יתר" על מגזרים חצי-מחזוריים, שייהנו ממומנטום חיובי בצמיחה, מהמשך שיפור בתעסוקה ובהכנסה הפנויה, מירידת מחיר הנפט ומעליית התשואות הצפויה. המגזרים המומלצים הם צריכה מחזורית, טכנולוגיה, פיננסים ותעשייה - בצורה סלקטיבית, לאור ריבוי תת-המגזרים. ל-500 S&P בכללותו, אנו צופים עלייה חד-ספרתית גבוהה בשנה הקרובה, בדומה לשיעור צמיחת רווחי החברות, תוך עלייה בתנודתיות.

את החשש מפני צמיחה שברירית, למרות התערבות הבנקים המרכזיים באירופה וביפן, אנו ממליצים לנצל דרך השקעה בחברות שייהנו מחולשת המטבע הצפויה להימשך, קרי חברות יצואניות באירופה וביפן. אנו מעריכים, כי שער האירו יגיע בחצי השנה הקרובה ל-1.18 דולר.

לאור המימושים האחרונים במניות חברות אנרגיה רבות, נראה כי ניתן למצוא בתחום זה באירופה חברות מעניינות להשקעה. גם מגזר הפיננסים באירופה, שעבר את מבחני המחץ השנה בצורה טובה יחסית, צפוי ליהנות משיפור משמעותי ברווחיו; זאת לאור האשראי הזול מהבנק המרכזי והעלייה בביקוש מצד חברות ופרטיים.

את משקל היתר למניות בארה"ב אנו ממליצים להעניק על חשבון שווקים מתעוררים, שם מומנטום הרווח של החברות ממשיך לאכזב באופן כללי. אנו ממליצים "משקל יתר" על מדינות המיישמות רפורמות מבניות, אלו שצפיות ליהנות מירידת מחירי האנרגיה ואלו המייצאות לארה"ב - הודו, מקסיקו, טאיוואן וקוריאה הדרומית; ובאופן כללי אזור אסיה-פסיפיק, שצפוי לצמוח בשנה הקרובה ב-5.7% (בדומה ל-2014) ונמצא בעמדה תחרותית טובה מאזורים אחרים, המצויים תחת הגדרת שווקים מתעוררים.

צניחת תשואות האג"ח בארה"ב ואירופה הפתיעה השנה. לאן פני שוקי האג"ח בשנה הקרובה?

נפילת תשואות האג"ח, מ-3% בארה"ב ו-1.9% בגרמניה בתחילת השנה ל-2.21% ו-0.68% בהתאמה היום, הפתיעה רבים. הדבר מייצר אתגר גדול לשנה הקרובה ברכיב כה משמעותי בתיק ההשקעות.

באירופה, לאור פעילות הבנק האירופי המרכזי (ECB) צפויות התשואות להיוותר נמוכות, ולמשוך מטה את התשואות בארה"ב, בעיקר בטווחים הארוכים. גם הביקוש להשקעות דולרית והירידה באינפלציה צפיים למנוע עלייה חדה מידי בתשואות.

אנו מעריכים תשואות של 2.8% בעוד שנה, תוך תנודתיות גבוהה שתיגרם כבר בקרוב בגלל הצורך של הפד להודיע על מדיניותו כחצי שנה לפני שזו מיושמת. בכל מקרה, הריבית בארה"ב צפויה לעלות רק בחצי השני של 2015, ולהגיע, להערכתנו, ל-0.75% בסוף 2015.

תחליף לאג"ח הממשלתיות, שכאמור צפויות לייצר תנודתיות רבה, ניתן למצוא באג"ח דולריות בדירוג השקעה, תוך תוספת אג"ח בדירוג נמוך (HY), בצורה זהירה וסלקטיבית ובכל מקרה לא בטווחים הארוכים לפדיון.

את המלצתנו לאג"ח שווקים מתעוררים מתחילת 2014 הורדנו באמצע השנה, לאור הערכתנו להתחזקות הדולר, והמלצתנו לאפיק זה נותרה "משקל חסר".

היכן עוד כדאי להשקיע, על מנת להעלות את התשואה בשנה הקרובה בלי להעלות את פרופיל הסיכון?

המלצתנו, הן בתחום האג"ח והן בתחום המניות, היא להגדיל את רכיב קרנות הגידור, קרנות ההשקעה וקרנות נדל"ן - היות ששם הקורלציה עם השווקים נמוכה יחסית. בתחום זה חשוב להבין מה ניתן לצפות מכל קרן וקרן, מאחר שהשוואה שנערכה בשנים האחרונות למדד 500 S&P עשתה לקרנות רבות עוול. התחום צפוי לייצר תשואה חיובית, תוך תנודתיות נמוכה מזו של השוק.

תחום נוסף, שבו ניתן להגדיל השקעה, נכלל תחת הגדרת "Sustainable Investments" - קרי השקעות אשר לוקחות בחשבון שיקולים ערכיים. חברות בעלות ערכי סביבה וחברה, אשר שומרות על כללי ממשל תאגידי, צפויות בשנים הקרובות להמשיך לתפוס נתח גדל והולך בתיקי ההשקעות.

דרך נוספת היא להתמקד בתהליכים גלובליים ארוכי טווח, אשר עליהם תנודות בשווקים ובכלכלות משפיעות פחות - בין היתר בתחומי המזון, הטיפול במים וטכנולוגיות חדשות, שהשימוש בהן ימשיך לצמוח בקצב מהיר.

לסיכום, התשואות החיובית שהושגו באופן כללי ב-2014 בשווקים הגלובליים, והתשואות הנמוכות לפדיון באג"ח מייצרות אתגרים לשנה הקרובה. על המשקיעים להסתגל לסביבת תשואות אג"ח נמוכות, ומנגד לנסות להשיא תשואה דרך הגדלת הפיזור המטבעי, הגיאוגרפי והמוצרי.

* הכותב הוא מנהל השקעות ראשי ב-UBS Wealth Management Israel Ltd. לכותב המאמר ו/או לחברה עשוי להיות עניין אישי בנושא. האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם